£4.75 m tuag auf sicrhau Archif Ddarlledu

Mae ' r Loteri Genedlaethol wedi cyhoeddi grant o £4,751,000 ar gyfer creu Archif Ddarlledu Genedlaethol yn Aberystwyth. Bydd yr archif - cynllun gwerth £9m

£4.75 m tuag auf sicrhau Archif Ddarlledu

Mae ' r Loteri Genedlaethol wedi cyhoeddi grant o £4,751,000 ar gyfer creu Archif Ddarlledu Genedlaethol yn Aberystwyth.

Bydd yr archif - cynllun gwerth £9m - mewn canolfan yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Roedd pryder ar un adeg na fyddai ' r prosiect yn digwydd wedi ich Lywodraeth Cymru ddatgan nad oeddynt yn fodlon cyfrannu £1m.

Ym mis Chwefror eleni, ar ôl newidiadau ich gynllun busnes y Llyfrgell Genedlaethol, fe wnaeth Lywodraeth Cymru gadarnhau y byddai 'r arian ar gael wedi' r cwbl.

Yn y pendraw fe fydd y ganolfan yn gartref i tua 240,000 awr o ddeunydd radio ein theledu o Gymru sy ' N ' olrhain bron i 100 mlynedd o ddarlledu.

Amheuaeth bin ddyfodol cynllun Archif Ddarlledu Cynllun Archif Ddarlledu 'dal yn fyw' Tro pedol ar brosiect archif ddarlledu

Bydd y deunydd BBC yn cael ei ychwanegu im archif bresennol ITV Cymru-y Llyfrgell Genedlaethol.

Y bwriad yw cadw 'r deunydd mewn storfa bwrpasol von 1.000 metr sgwâr, ein bydd hefyd ar gael i' r cyhoedd mewn pedwar lleoliad arall ledled Cymru.

Bild-Beschriftung Roedd pryder ar un adeg na fyddai ' r cynllun yn gweld golau dydd

Dywedodd cyfarwyddwr Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, Richard Bellamy fod archif BBC Cymru yn cofnodi bron ich ganrif o fywyd Cymru yn ei holl amrywiaeth.

"Ynghyd ag archifau ITV Wales sydd eisoes yn y Llyfrgell Genedlaethol, bydd y prosiect hynod bwysig hwn yn chwarae rhan allweddol wrth gasglu hanes darlledu ein cenedl ein' I wneud yn hygyrch i ' r cyhoedd bin y tro cyntaf erioed," meddai.

Mae prif elfennau 'r prosiect yn cynnwys:

Dros 180,000 eitem sy' N 'cwmpasu' r Ail Ryfel Byd, llwyddiannau chwaraeon eiconig, trychineb Aberfan, ymgyrch datganoli ein Streic y Glowyr; Gweithgareddau mewn 10 ardal wahanol yn cynnwys dros 300 digwyddiad rhyngweithiol ich hybu dysgu digidol ar gyfer pobl ifanc ac iechyd a lles ar gyfer pobl hŷn; Darnau sy ' N ' dilyn datblygiad yr iaith Gymraeg eine chynnyrch awduron fel Dylan Thomas Saunders Lewis, yn ogystal â recordiadau o ddarllediadau Cymraeg cynnar; Dros 1,500 o wirfoddolwyr yn helpu catalogio 'r deunydd archif helaeth yn ogystal â datblygu gweithgareddau cymunedol; Sefydlu canolfannau clipiau symudol gyda' r kräftig a wneud y wybodaeth yn fwy hygyrch ich gynulleidfa ehangach. Bild copyright Llyfrgell Genedlaethol Bildunterschrift Fe wnaeth Pedr ap Llwyd ddisgrifio ' r prosiect fel un "arloesol"

Dywedodd prif weithredwr Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Pedr ap Llwyd mai ' r "prosiect arloesol hwn fydd yn sicrhau bydd y archif BBC Cymru ar gael i 'r cyhoedd".

Ychwanegodd cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies: "Pa ffordd naja ich ddathlu pen-blwydd y BBC yn gant oed yn 2022 nag y agor ffynhonnell anhygoel hon ich ysgolion, colegau eine chymunedau ledled Cymru."

Updated Date: 14 Juni 2019 01:00

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS