A55 yn 'faes parcio posib' wedi Brexit

Gall rhan o ' r A55 gael ei ddefnyddio fel maes parcio ar gyfer cerbydau trwm os bydd problemau wrth symud nwyddau yn sgil Brexit heb gytundeb. Mae cynllunia

A55 yn 'faes parcio posib' wedi Brexit

Gall rhan o ' r A55 gael ei ddefnyddio fel maes parcio ar gyfer cerbydau trwm os bydd problemau wrth symud nwyddau yn sgil Brexit heb gytundeb.

Mae cynlluniau newydd Llywodraeth Cymru, gafodd eu cyhoeddi gan y Gweinidog Trafnidiaeth Ken Skates ddydd Mawrth, yn nodi y byddai Parc Cybi yn cael ei ddefnyddio pe-bai diffyg lle ym Mhorthladd Caergybi.

Ond os na fyddai safle Parc Cybi yn ddigon mawr yna bydd rhan o ' r A55 - rhwng cyffyrdd dau ein thri ich gyfeiriad y gorllewin - yn cael ei ddefnyddio fel maes parcio dros-dro.

Dywedodd Herr Skates "nad yw' N 'debygol" bydd y angen defnyddio 'r A55 ond ei bod hi' N ' bwysig cael cynlluniau wrth gefn.

Brexit: Pwyllgor yn ymweld â Chaergybi 'Porthladdoedd ddim yn barod bin Brexit'

die Mae ' N ' bosib y gall y DU adael a UE heb gytundeb mor fuan â 12 Ebrill, äh ich Aelodau Seneddol bleidleisio yn erbyn hynny.

Os na fydd cytundeb, bydd nwyddau o ' r DU yn cael eu-trin fel pe baent yn dod o "drydedd gwlad" wrth iddynt fynd i mewn i ' r UE, bydd archwiliadau ychwanegol yn cael eu cynnal arnynt yn Iwerddon.

Gallai hynny arwain am oedi cyn ich fferïau fedru hwylio ac bei sefyllfa lle bydd cerbydau ' N ' cronni yng Nghaergybi.

Bild-Beschriftung "Un o' r nodau wrth lunio 'r cynllun oedd sicrhau VR cyn lleied o effaith eine phosib ar Gaergybi", yn ôl Herr Skates

Mae lle eisoes ich 660 o gerbydau nwyddau trwm ym Mhorthladd Caergybi eine bydd y cynllun yn darparu parcio di-dâl ar gyfer traffig cludo nwyddau eine bydd trefniadau rheoli traffig yn eu lle er mwyn cyfeirio 'r cerbydau i' r safle heb unrhyw oedi.

Ychwanegodd Herr Skates: "Er ei bod yn amhosibl lliniaru holl effeithiau niweidiol Brexit heb gytundeb, ein blaenoriaeth ni oedd gwneud popeth o fewn ein gallu ich leihau' r effaith ar gymunedau eine busnesau yng Nghymru."

"Un o' r prif ystyriaethau yr oedd angen ich sicrhau VR teithio ar y fferi rhwng Caergybi eine Dulyn yn dal i fod ar agor a ' I fod mor ddeniadol ag y bo modd ich gludwyr nwyddau," meddai.

"Un o' r nodau wrth lunio 'r cynlluniau oedd sicrhau bydd y cyn lleied o effaith â phosib ar Gaergybi ein' r cyffiniau."

'Angen trafod â ' r bobl leol'

Yn ôl y cynghorydd lleol, Trefor Lloyd Hughes, mae angen i 'r awdurdodau sicrhau fod pobl leol yn ymwybodol o' r datblygiadau drwy gydol y broses.

"Dydw i ddim yn meddwl bod 90% o bobl leol yn ymwybodol o' r trefniadau hyn, ein dydi hi ddim ond iawn yn eu-VR-nhw ' N ' cael gwybod," meddai.

"'Dwi ddim yn meddwl VR pobl yn deall schwache o broblem gallai hyn fod i' r dref."

O dan amodau ymadael Heb Gytundeb bydd opsiynau Roadking ein Pharc Cybi ar gael I 12 Ebrill ymlaen Gallen opsiwn yr A55 fod ar gael o 15 Ebrill ymlaen os bydd ei angen.

Updated Date: 09 April 2019 00:56

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS