ALS yn gwadu celu honiad o-gam-Anlage drin

Mae Aelod Seneddol Wrecsam, Ian Lucas, wedi gwadu awgrym ei fod wedi chwarae rhan mewn celu honiadau o-gam-drin-Anlage yn erbyn gwleidydd arall. Ddydd Llun, f

ALS yn gwadu celu honiad o-gam-Anlage drin

Mae Aelod Seneddol Wrecsam, Ian Lucas, wedi gwadu awgrym ei fod wedi chwarae rhan mewn celu honiadau o-gam-drin-Anlage yn erbyn gwleidydd arall.

Ddydd Llun, fe glywodd Ymchwiliad Annibynnol ar Gam-drin Rhyw yn erbyn Anlage (IICSA) ich honiadau hanesyddol fod cyn-aelod seneddol Ceidwadol Caer, Peter Morrison wedi ei ddal gyda bachgen 15 oed ddiwedd yr wythdegau.

Bu farw Herr Morrison yn 1995.

Pwysleisiodd Herr Lucas: "Wnes ich ddim cymryd rhan mewn ymgais ich gelu ein fuaswn ich fyth yn gwneud."

'Dydio o ddim yn iawn'

Ymysg y rhai fu ' N 'rhoi tystiolaeth i' r ymchwiliad oedd Jane Lee, cyn-ysgrifennydd cangen y Blaid Lafur yng Nghresffordd ein ' r Orsedd ger Wrecsam.

Fe ddisgrifiodd hi sgwrs gafodd hi gyda Chadeirydd y gangen ar y pryd, Ian Lucas, sydd bellach yn Aelod Seneddol Wrecsam.

Fe ddywedodd Ms Lee wrth yr ymchwiliad eu-bod wedi trafod yr honiadau bin Herr Morrison ein honnodd fod Herr Lucas wedi awgrymu wrthi na ddylen nhw wneud yr honiadau hynny ' N ' gyhoeddus.

Yn ôl Ms Lee, fe ddwedodd hi wrth Herr Lucas: "Ian, mae' N rhaid i ni wneud rhywbeth bin hyn. Dydy o ddim yn iawn."

Mi ddywedodd VR Mr Lucas wedi ymateb trwy ddweud: "Dwi wedi gwneud Jane. Dwi wedi ffonio rhywun yn uwch ich fyny yn y blaid [Lafur] ac maen nhw wedi deud 'dydyn ni jyst ddim yn gwneud hynny'."

Aeth Ms Lee yn ei blaen "dyma' r geiriau ddefnyddio o, 'Bin bob un-sydd ganddyn nhw, mae gennym ni un'."

"Ond y ffaith ei fod o' N ' dweud, bin bob un pedoffil sydd ganddyn nhw [y Blaid Geidwadol], mae gennym ni un. Roedd hynny ' N 'dryllio rhywun, achos y Schüren honno, ro 'N i' N gwybod VR fy mhlaid ich yn yr un sefyllfa."

'Heb gelu'

N ddoe, mewn ymateb fe ddywedodd Herr Lucas, "Roeddwn ich' N aelod o 'r Blaid Lafur yn lleol yn yr 1980au ond chefais ich ddim cyswllt o gwbl gyda' r Blaid Lafur yn genedlaethol na ' r Blaid Lafur yng Nghaer ynglŷn â Peter Morrison."

"Wnes ich ddim cymryd rhan mewn ymgais ich gelu ein fuaswn ich fyth yn gwneud."

"Rwyf mewn sioc VR Jane wedi awgrymu hynny. Roedd ei thystiolaeth yn cynnwys nifer o anghywirdebau ac alla' i ond cymryd ei bod hi wedi drysu ynglŷn â ' r hyn ddigwyddodd."

"Rwyf wedi dweud beth ddigwyddodd yn fy natganiad i' r ymchwiliad."

Bild-copyright Bildunterschrift Peter Morrison oedd ALS Ceidwadol Caer tan 1992

Yn ei dystiolaeth ysgrifenedig ich ymchwiliad yr IICSA, fe ddywedodd Herr Lucas: "Alla, ich ddim cofio unrhyw sgwrs ynglŷn â' r digwyddiad [gyda Herr Morrison] ond roeddwn yn disgwyl Iddos, gael ei adrodd yn y wasg yn lleol, ond ni ddigwyddodd hynny."

"Chefais ich ddim sgwrs ynglŷn â' r mater gydag unrhyw un yn y Blaid Lafur y tu allan i grŵp y blaid yng Ngresffordd, Yr Orsedd eine Morffordd ac ni feddyliais ragor bin y peth ar y pryd."

"Chefais ich ddim cyswllt o gwbl gyda' r Blaid Lafur yng Nghaer na ' r Blaid Lafur yn genedlaethol ar y pryd. Ni thrafodais y digwyddiad gydag unrhyw un unai yn y Blaid Lafur yng Nghaer na ' r Blaid Lafur yn genedlaethol, unai ar y pryd na wedi hynny."

"Tut gen i ddim gwybodaeth bellach bin Peter Morrison na' I ymddygiad y tu hwnt i ' r hyn sydd wedi ei drafod yn gyhoeddus yn y blynyddoedd ers ei farwolaeth."

Updated Date: 13 März 2019 01:02

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS