Adeiladwyr tai o Gymru 'dan anfantais'

Mae adeiladwyr tai yng Nghymru dan anfantais oherwydd costau uwch sicrhau caniatâd cynllunio ac anawsterau cael cyllid. Dyna fydd Pwyllgor Economi ' r Cynull

Adeiladwyr tai o Gymru 'dan anfantais'

Mae adeiladwyr tai yng Nghymru dan anfantais oherwydd costau uwch sicrhau caniatâd cynllunio ac anawsterau cael cyllid.

Dyna fydd Pwyllgor Economi ' r Cynulliad yn ei glywed yn ddiweddarach ddydd Mercher.

Yn ôl Cyfarwyddwr y Ffederasiwn Meistri Adeiladu mae 'r broses gynllunio' N "rhy gymhleth, rhy ddrud ein rhy drafferthus".

Dywedodd Ifan Glyn VR banciau wedi rhoi ' r gorau ich fenthyca arian ich gwmnïau adeiladu bychain yn dilyn dirwasgiad 2008.

Codi trothwy datblygiadau mawr

Ar raglen y Post Cyntaf Vordergrund Mercher, dywedodd Mr Glyn mai "dim ond nifer fach iawn o gwmnïau mawr iawn sydd 'efo' r adnoddau ich ddelio 'efo' r sefyllfa fel mae".

Yn ôl Mr Glyn, mae tri chwarter o 'r tai sy' N cael eu hadeiladu yng Nghymru yn cael eu hadeiladu gan bum cwmni mawr.

Mynegodd VR angen ich drothwy ar nifer y tai sy ' N ' cyfrif fel datblygiad mawr ich newid o 10 i 40, bin fod y nifer o ddogfennau sydd eu hangen ein gofynion cynllunio datblygiadau mawr yn llethu cwmnïau adeiladu bach.

"Os da'ch chi' N 'adeiladu 10 o dai neu 1,000 o dai, yr un-ydy' r gofynion," meddai.

Yn ogystal, dywedodd Mr Glyn VR ardaloedd gwledig yng Nghymru ar eu colled, wrth ich gwmnïau adeiladu mawr ganolbwyntio ar adeiladu mewn ardaloedd cyfoethocach.

"Mae 'na fwlch amlwg yn fan 'na, eine mi-geprägt durch' N 'wych os y gall adeiladwyr bach lenwi' r bwlch yna, ond yn anffodus, achos bod y broses gynllunio 'N un mor gymhleth eine chostus, dy' N ' nhw ' N ' methu gwneud hynny."

'Cwmnïau bach dan anfantais'

Mewn tystiolaeth i ' r pwyllgor, bydd Huw Francis - o gwmni adeiladu Hygrove Wohnungen in Abertawe - yn dweud VR sicrhau caniatâd cynllunio yn fwy costus yn rhannol oherwydd yr angen bin sawl Mathematik o adroddiad gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Bydd yn rhybuddio 'r pwyllgor VR yna ormod o rwystrau yn atal cwmnïau bach sy' N ' adeiladu tai rhag gwneud eu gwaith.

Cyhuddodd CNC-hefyd o fod yn rhy araf ich ymateb i 'r dyblygu o' U ' gwaith nhw ein gwaith awdurdodau cynllunio.

Ond mae CNC-wedi dweud eu-bod yn gweithio ' N 'agos gyda phartneriaid ich sicrhau VR datblygiadau' N ' digwydd yn y lleoliadau mwyaf addas.

Dywedodd Rheolwr Gwasanaethau Cynllunio CNC, Peter Jordan, VR, yr awdurdod yn derbyn "tua 7,000 o geisiadau cynllunio bob blwyddyn eine rhwng 1 Ebrill 2017 ein 31 Mawrth 2018 cafodd 97% der eu-dyfarnu o fewn terfynau statudol neu eraill".

Mewn ymateb, dywedodd Llywodraeth Cymru eu-VR-nhw wedi newid eu polisi ich sicrhau VR awdurdodau cynllunio yn gosod targedau ich adeiladu tai ar safleoedd bychan.

Ychwanegodd eu-VR hefyd wedi buddsoddi £40m ich ddarparu plotiau o dir sydd eisoes â chaniatâd cynllunio ich gwmnïau bach sy ' N ' adeiladu tai.

Updated Date: 06 Februar 2019 00:37

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS