Adolygiad yn dilyn saga diswyddo Caerffili

Mae adolygiad brys ich w gynnal ich ystyried y trefniadau presennol o ymchwilio ich honiadau o gamymddwyn proffesiynol gan uwch swyddogion awdurdodau lleol. D

Adolygiad yn dilyn saga diswyddo Caerffili

Mae adolygiad brys ich w gynnal ich ystyried y trefniadau presennol o ymchwilio ich honiadau o gamymddwyn proffesiynol gan uwch swyddogion awdurdodau lleol.

Daw penderfyniad Llywodraeth Cymru yn sgil y penderfyniad ich ddiswyddo prif weithredwr Cyngor Caerffili ar ôl Iddos, gael ei atal o ' I waith bin chwe blynedd einen hanner ar gyflog llawn.

Dywedodd y prif weinidog Mark Drakeford ei fod bin sicrhau na fydd yr hyn ddigwyddodd yng Nghaerffili "yn cael ei ailadrodd".

Ychwanegodd Herr Drakeford ei fod yn disgwyl derbyn argymhellion yr adolygiad erbyn y flwyddyn newydd.

Kosten ymchwiliad Caerffili ich godi i £4m Caerffili ich dalu setliad ich swyddogion Bild copyright Google Image caption Dywed Mr O 'Sullivan ei fod yn bwriadu apelio' N 'erbyn penderfyniad Caerffili ich w ddiswyddo

Cafodd Anthony O' Sullivan ei atal o ' I waith yng nghyngor Caerffili yn 2013 ar ôl honiadau yn ymwneud â chodiadau cyflog iddo ef ein dau uwch swyddog.

Dywedodd Mr O ' Sullivan ei fod yn bwriadu apelio yn erbyn penderfyniad ich w ddiswyddo bin gamymddwyn bwriadus.

Honnir fod Mr O ' Sullivan, ei ddirprwy Nigel Barnett ein phennaeth yr adran gyfreithiol Daniel Perkins wedi cymeradwyo codiad cyflog o 20% ich uwch swyddogion ym Medi 2012, tra-bod-cyflogau y rhan fwyaf o Personal wedi eu rhewi.

Cyflog o £137,000

Ar ôl ich gyhuddiadau troseddol gael eu gollwng yn 2015, fe wnaeth y ddau swyddog arall gytuno ich dderbyn taliad o £300,000 rhyngddyn nhw.

Mae Mr O ' Sullivan wedi bod ar gyfnod o absenoldeb arbennig bin dair blynedd.

Golygai hyn ei fod wedi cael cyflog o £137,000 y flwyddyn bin chwe blynedd einen hanner heb fynd ich w waith.

Fe wnaeth yr ymchwiliad ich ymddygiad y prif weithredwr gostio £4m, die ich drethdalwyr y sir erbyn i ' r broses ddod i ben yn yr haf.

Mae Mr O ' Sullivan wedi dweud wrth BBC Cymru nad oes ganddo "unrhyw beth ich ymddiheuro drosto".

Bild-Beschriftung Dywedodd Mark Drakeford yn y Senedd nad oedd y drefn bresennol wedi gweithio

Mewn datganiad i 'r Senedd, dywedodd Julie James, gweinidog Llywodraeth Leol, y byddai' r adolygiad yn cael ei gynnal gan Peter Oldham QC.

Ymhlith y pethau fydd yn cael eu hystyried mae "i ba raddau mae' r trefniadau presennol yn sicrhau cydbwysedd rhwng yr angen ich amddiffyn swyddogion... a 'r cyflymdra mae prosesau yn cael eu cynnal ein 'U cwblhau".

Ddydd Mawrth yn y Cynulliad dywedodd ALS Caerffili Hefin David: "Anonest eine gwarthus ac fe ddylai wedi cael ei ddiswyddo beth amser yn ôl o - dyma farn trigolion Caerffili bin Anthony O' Sullivan, y dyn gafodd ei gywilyddio eine nawr o ' r diwedd sydd wedi ei ddiswyddo fel prif weithredwr Cyngor Bwrdeistref Caerffili."

Fe wnaeth Herr David ofyn i 'r prif weinidog bin sicrwydd y byddai' r adolygiad yn "sicrhau nad oes modd ailadrodd sefyllfa druenus mae Caerffili wedi ei ddioddef ers spricht mlynedd".

Dywedodd Herr Drakeford nad "yw' r-system bresennol wedi gweithio ac mae angen ei newid".

Updated Date: 08 Oktober 2019 00:30

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS