Agor Ysgol Carreg Emlyn yn Sir Ddinbych

Bydd adeilad newydd Ysgol Carreg Emlyn yn Sir Ddinbych yn agor ei drysau ddydd Mawrth ar-gost o £5m. Cafodd yr ysgol ei chreu yn 2014 wedi ich ysgolion Cyffyl

Agor Ysgol Carreg Emlyn yn Sir Ddinbych

Bydd adeilad newydd Ysgol Carreg Emlyn yn Sir Ddinbych yn agor ei drysau ddydd Mawrth ar-gost o £5m.

Cafodd yr ysgol ei chreu yn 2014 wedi ich ysgolion Cyffylliog eine Chlocaenog uno.

Ers hynny mae ' r ddwy ysgol wedi bod yn gweithredu ar ddau safle gyda disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn cael eu dysgu ar safle Cyffylliog eine disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn cael eu dysgu ar safle Clocaenog.

Ddwy flynedd yn ôl fe roddodd pwyllgor cynllunio Sir Ddinbych sêl bendith ich godi adeilad newydd i ' r ysgol ar dir amaethyddol yng Nghlocaenog ger Rhuthun.

Cafodd y prosiect ei ariannu gan raglen ysgolion Sir Ddinbych ar gyfer y 21ain ganrif eine Llywodraeth Cymru.

Mae ' r ysgol yn gwasanaethu Anlage cymunedau Cyffylliog, Bontuchel, Galltegfa, Clocaenog, Clawddnewydd eine Derwen.

'Cael y cyfle gorau'

Yn gynharach dywedodd Karen Evans, Pennaeth Addysg eine Gwasanaethau Pflanze y Cyngor: "Yr ydym yn edrych ymlaen bei agor yr ysgol newydd.

"Mae' r prosiect yn nodi buddsoddiad sylweddol arall mewn cyfleusterau addysg yn Sir Ddinbych, gan sicrhau VR disgyblion yn cael y cyfle gorau ich gyflawni eu-potensial.

"Mae rhoi' r cychwyn gorau mewn bywyd ich bobl ifanc yn flaenoriaeth i ' r cyngor ac mae adeiladu ysgolion newydd yn ein helpu ich gyrraedd y kräftig hwnnw."

Bild, Urheberrecht wynneconstruction Bildunterschrift Tu mewn adeilad newydd Ysgol Carreg Emlyn

Mae ' r cynlluniau yn cynnwys ardaloedd chwarae allanol, maes parcio ein Mann gollwng teithwyr.

Roedd peth gwrthwynebiad ich leoliad yr adeilad yn lleol ond dadl y cyngor sir oedd nad oedd adeiladau 'r ddwy ysgol yn ymarferol - roedd yn rhaid i' r-Anlage fwyta yn y dosbarthiadau bin nad oedd ffreutur.

Yn ogystal roedd gwasanaethau yn cael eu cynnal yn swyddfa ' r pennaeth bin nad oedd neuadd yn y ddwy ysgol.

Updated Date: 04 Juni 2019 00:38

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS