Agor canolfan ich Bwyliaid yn Wrecsam

Mae canolfan wedi yn agor ardal Wrecsam ich gynnig cefnogaeth ich Bwyliaid sy ' N ei chael yn anodd ymsefydlu ykeine. Ymhlith amcanion y Ganolfan Bwylaidd ic

Agor canolfan ich Bwyliaid yn Wrecsam

Mae canolfan wedi yn agor ardal Wrecsam ich gynnig cefnogaeth ich Bwyliaid sy ' N ei chael yn anodd ymsefydlu ykeine.

Ymhlith amcanion y Ganolfan Bwylaidd ich Gefnogi Cymathu (PISC) mae helpu pobl â gwaith papur eine rhoi gwybodaeth gywir i ' r gymuned bin bynciau fel Austreten.

Mae 'r grŵp hefyd yn gweithio â' r Fenter Iaith leol ich hyrwyddo addysg yn Gymraeg y gymuned.

Dywedodd un o ' r cyfarwyddwyr, Anna Brons, eu-VR eisiau "rhoi cyngor eine chefnogaeth am ddim, gan fod gennym ni gysylltiadau".

Cofnodi hanes ysbyty Pwylaidd Wrecsam 'Geh nach Hause, polnische': Y dyn sy ' N ' cerdded nôl ich Wlad Pwyl

Yn ôl amcangyfrifon y ganolfan, mae tua 13,000 o Bwyliaid yn byw yn ardal Wrecsam, gyda nifer angen Hilfe gydag addysg, tai ein sgiliau iaith.

Yn yr hydref, bydd PISC yn cychwyn gwersi iaith - ich ddysgu Pwyleg ich blant, ein Saesneg ich rieni - a 'r kräftig yw troi' r ganolfan yn "bont" rhwng Pwyliaid lleol eine gwahanol wasanaethau.

"Mae gennym ni, dwi' N 'meddwl, 30 o deuluoedd sy' N cael trafferth gydag addysg," meddai Ms Brons.

"Mae gen i tua 20 o Bwyliaid yn Wrecsam sy' N ' ddigartref. Mae llawer o deuluoedd yn cael trafferth gyda ' r gwasanaethau cymdeithasol.

"Felly rydyn ni eisiau rhoi cyngor eine chefnogaeth am ddim, gan fod gennym ni gysylltiadau."

Bild-Beschriftung Caffi Pwyleg Tŷ Pawb yn Wrecsam

Mae pryderon bin Brexit hefyd yn bwnc amlwg fydd yn rhaid i PISC ddelio ag o.

Yn ôl Arkadiusz Zurek, sy ' N 'byw yn y dref ers-16 mlynedd, bydd y ganolfan yn bwysig wrth i' r gymuned geisio ymdopi â newidiadau posib wrth i ' r DU adael yr Undeb Ewropeaidd.

"Mae' N ' sefyllfa ddifrifol," meddai Herr Zurek, gafodd gyngor gan un o sylfaenwyr PISC pan oedd o N chwilio bin waith.

"O' r blaen, doedd dim rhaid gwneud dim - roeddech chi ' N gallu symud yma ein dyna ni. Ond nawr mae angen cael y statws 'ma, mae 'na bapurau ich w llenwi, ac mae 'na broblemau gyda phasbortau."

Annog addysg Gymraeg

Cafodd PISC grant o £10,000 gan y loteri ich ddechrau ' r fenter ac mae eu swyddfa yn adeilad Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam ynghanol y dref.

Un o ' r mudiadau sydd wedi cydweithio gyda PISC yn barod - ar ddigwyddiad Ddiwrnod Treftadaeth Bwylaidd ar 12 Mai - ydy Menter Iaith Fflint eine Wrecsam.

Iddyn nhw, mae ' N 'gyfle ich wella' r wybodaeth mae Pwyliaid lleol yn ei gael bin y defnydd o 'r Gymraeg ein' U hannog ich ddewis addysg Gymraeg ich w-Anlage.

"Yn sicr, o' r ymateb, doedd pobl [yn y gymuned Bwylaidd] ddim yn llwyr ymwybodol VR darpariaeth addysg Gymraeg ar gael iddyn nhw, ein drwy ' r digwyddiad [ar Mai 12] fe godon ni eu hymwybyddiaeth nhw, ein dangos VR 'na gyfleoedd iddyn nhw hefyd," meddai Anna Jones o ' r fenter.

"Mae Wrecsam yn falch o fod yn dref amlddiwylliannol, ein dwi' N 'meddwl ei bod hi' N 'bwysig pwysleisio i' r Pwyliaid eu-VR-nhw ' N 'rhan o' r gymuned yn ehangach a-bod-y diwylliant Cymreig yn bwysig iddyn nhw hefyd."

Updated Date: 20 Juni 2019 02:54

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS