'Ail-droseddu er mwyn cael llety eine bwyd'

Mae nifer o droseddwyr sy ' N cael eu rhyddhau o Garchar Caerdydd yn dweud eu-bod yn bwriadu ail-droseddu er mwyn cael zu uwch eu-pen phryd o fwyd, yn ôl adrod

'Ail-droseddu er mwyn cael llety eine bwyd'

Mae nifer o droseddwyr sy ' N cael eu rhyddhau o Garchar Caerdydd yn dweud eu-bod yn bwriadu ail-droseddu er mwyn cael zu uwch eu-pen phryd o fwyd, yn ôl adroddiad newydd.

Mae 'r Bwrdd Monitro Annibynnol nawr yn galw ar Lywodraeth Cymru ich adolygu eu polisi ar gartrefi cyn-garcharorion, bin nad oes gan hanner y dynion sy' N cael eu rhyddhau lety ich fynd iddo.

Yn ôl yr adroddiad mae carcharorion hefyd yn dweud eu-bod yn pryderu bin fynd ich un-hostel lleol oherwydd adroddiadau bin drais, achosion o ddwyn eine phwysau ich gymryd cyffuriau.

Mae 'r bwrdd monitro hefyd wedi sôn bin un achos lle cafodd dyn ei ryddhau o' r carchar gyda 44c yn ei boced ac heb unman ich gysgu ' r noson honno.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Carchardai eu-bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ich sicrhau llety addas ich garcharorion pan fyddan nhw ' N ' cael eu rhyddhau.

Mwy o drais yng ngharchar Caerdydd Cyflwr carchardai Cymru wedi gwaethygu

Mae ' r adroddiad hefyd yn tynnu sylw bei gynnydd mewn trais ein hunan-niweidio yng Ngharchar Caerdydd.

Ymhlith y rhesymau dros hunan-niweidio mae bwlio, rhwystredigaeth ein ' r galw bin declyn e-sigarennau.

'Camau adeiladol'

die Mae 'r adroddiad yn nodi bod y carchar wedi cyflwyno polisi ym Mai 2018 ich beidio ildio ich ofynion carcharorion a oedd yn bygwth hunan-niweidio, eine VR-nifer yr anafiadau wedi syrthio' N ' sylweddol ers hynny.

Ond mae pryder o hyd, meddai 'r adroddiad, bin y gofal iechyd meddwl sydd ar gael, gan fod nifer o' r timau cyswllt yn brin o die Mitarbeiter von VR-sawl un o 'r carcharorion yn cael eu rhyddhau o' r carchar heb gael eu gweld gan y timau.

Wrth ymateb i ' r adroddiad, dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Carchardai: "Mae' r gwasanaeth yn cydnabod y camau adeiladol sydd wedi cael eu cymryd gan y carchar, megis darparu gweithiwr allweddol ich bob carcharor er mwyn eu-monitro eine lleihau ' r achosion o drais ein hunan-niweidio.

"Fe fyddwn ni' N parhau ich weithio gyda Llywodraeth Cymru ich sicrhau llety addas ich garcharorion pan fyddan nhw ' N 'cael eu rhyddhau, ein' U ' bod yn cael mynediad ich wasanaethau iechyd meddwl."

Updated Date: 13 Februar 2019 00:56

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS