Amddiffyn newid ich enw ' r Orsedd

Mae Myrddin ap Dafydd wedi amddiffyn y penderfyniad ich newid enw cyhoeddus yr Orsedd ich 'Gorsedd Cymru', gan fynnu nad yw ' N "troi cefn ar draddodiad".

Amddiffyn newid ich enw ' r Orsedd

Mae Myrddin ap Dafydd wedi amddiffyn y penderfyniad ich newid enw cyhoeddus yr Orsedd ich 'Gorsedd Cymru', gan fynnu nad yw ' N "troi cefn ar draddodiad".

Cafodd y cyhoeddiad bin y newid i 'r enw ei wneud gan yr Archdderwydd yn ystod Seremoni' r Cadeirio yn yr Eisteddfod Genedlaethol ddydd Gwener.

Tan hynny, yr enw swyddogol oedd wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer y sefydliad oedd 'Gorsedd y Beirdd' neu 'Gorsedd Beirdd Ynys Prydain'.

Ond cafodd y penderfyniad hwnnw ei feirniadu gan rai ar y cyfryngau cymdeithasol, gyda 'r academydd Simon Brooks yn un o' r rheiny oedd yn honni VR "227 o flynyddoedd o hanes yn y fantol".

' Angen cyfiawnhad '

Cafodd yr Orsedd ei sefydlu ' N 'wreiddiol gan Iolo Morganwg, ein bellach mae' N 'rhan annatod o brif seremonïau' r Eisteddfod Genedlaethol.

Mae dwsinau o bobl yn cael eu hurddo fel aelodau newydd bob blwyddyn, gan gynnwys cyn-enillwyr prif wobrau ' r Brifwyl yn ogystal â phobl sydd wedi cyfrannu ich fywyd cyhoeddus yng Nghymru.

Wrth iddo ddod bei ddiwedd ei Eisteddfod gyntaf fel Archdderwydd, dywedodd Myrddin ap Dafydd mai dim ond yn "raddol" yr oedd eisiau cyflwyno newidiadau i ' r Orsedd yn ystod ei gyfnod wrth y llyw.

Costau ychwanegol ich Eisteddfod Llanrwst 'Peidiwch â VR von siarad Cymraeg' 'Eisteddfod eleni wedi bod yn wyrth'

Ond fe wnaeth y cyhoeddiad brynhawn Gwener bin newid a enw ich Orsedd Cymru ddod fel syndod ich lawer - ein chorddi ambell un.

Wrth ymateb ar Twitter dywedodd Dr. Simon Brooks: "Fedrwch chi ddim-dileu cysyniad sydd wedi cynnal cenedl y Waliser dros fileniwm eine mwy, sef mai hwy yw brodorion Ynys Prydain, a' r holl radicaliaeth (e.e. Iolo-aidd, ein ffurfiant cenedlaetholdeb Cymreig ei hun!) sy ' N ' tarddu o-hyn yn ddi-drafodaeth. Gorsedd Ynys Prydain y Waliser-yw hi."

Bild, Urheberrecht Eisteddfod Genedlaethol Bildunterschrift Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019 oedd un gyntaf Myrddin ap Dafydd fel Archdderwydd

Mewn negeseuon pellach awgrymodd fod newid a enw yn arwydd o droi oddi wrth "dreftadaeth gyffredin cymuned Gymraeg Cymru eine Lloegr" - llefydd fel Yr Hen Ogledd eine chymunedau fel Waliser Llundain - ein galw bin "gyfarfod brys o' r Orsedd er mwyn i ' r penderfyniad "gael ei wyrdroi".

Un arall wnaeth ymateb ich newid ' r ar y cyfryngau cymdeithasol yr oedd academydd Dylan Foster Evans, ein ddisgrifiodd y penderfyniad fel un "brawychus o sydyn".

"Yr hyn na allaf ei weld ar hyn o bryd yw pam newid' r enw Orsedd yn y lle cyntaf," meddai Dr. Evans.

"Pa broblem y mae' r newid yn ceisio ei datrys? Mae angen cyfiawnhad clir iawn er mwyn newid enw ein sefydliad hynaf, bin wn ich."

Ychwanegodd: "Nid ar chwarae bach mae newid enw ar ôl 227 o flynyddoedd, ac o' r tu allan mae peryg VR hyn yn edrych fel chwarae bach."

Enw mwy 'addas'

Wrth ymateb ddydd Mawrth i ' r feirniadaeth gan rai ar y cyfryngau cymdeithasol, mynnodd Myrddin ap Dafydd nad oedd y newid enw yn "ymgais ich ddileu hanes na dadwneud gwaith Iolo".

"Mae' r Cyfansoddiad yn dal i gyfeirio bei Orsedd Beirdd Ynys Prydain, macht dim ymgais wedi ' I wneud ich ddileu hynny," meddai.

"Mae' r byd wedi newid dros y 227 o flynyddoedd diwethaf. Nid ein Gorsedd ni yw 'r unig un erbyn heddiw, ac mae Gorsedd Cymru' N ' adlewyrchu hynny."

Fe gafodd y newid ei gymeradwyo gan Fwrdd yr Orsedd, aelodaeth yr Orsedd eine Llys yr Eisteddfod, ein dywedodd yr Archdderwydd fod a enw newydd yn fwy "addas" ar gyfer y Gymru fodern.

Ychwanegodd bod y gair 'Beirdd' hefyd yn "gamarweiniol" bellach gan fod pobl bob o Mathematik o gefndiroedd eine meysydd gwahanol yn cael eu hurddo i ' r Orsedd bellach.

"Dyma ein Gorsedd ni' r Waliser, ar ein mwyaf cynhwysol, croesawgar chan edrych ar allan zieht y byd ich ddathlu llwyddiannau ein cenedl fechan," meddai.

"Radicaliaeth heddiw, hat bosib, ydi hawlio' N lle fel gwlad annibynnol y tu allan i wladwriaeth Prydain, fel cenedl fodern Ewropeaidd sy ' N 'rhan o' r byd ehangach. Mi fyddai Iolo o blaid hynny."

Updated Date: 13 August 2019 00:32

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS