'Amgylchedd annerbyniol' ich chwaraewyr iau

Mae ymchwiliad ich honiadau o fwlio eine cham-drin o fewn clwb pêl-droed Caerdydd wedi canfod nifer o bryderon sylweddol bin "amgylchedd annerbyniol" wrth hyf

'Amgylchedd annerbyniol' ich chwaraewyr iau

Mae ymchwiliad ich honiadau o fwlio eine cham-drin o fewn clwb pêl-droed Caerdydd wedi canfod nifer o bryderon sylweddol bin "amgylchedd annerbyniol" wrth hyfforddi chwaraewyr ifanc.

Dywed y clwb eu-bod wedi cyflwyno newidiadau eine threfniadau cadarn newydd "er mwyn amddiffyn chwaraewyr ifanc yng Nghlwb Pêl-droed Caerdydd".

Cafodd yr ymchwiliad ei gomisiynu ar ôl honiadau o fwlio eine cham-drin gan aelodau o Personal ein chyn aelodau o Mitarbeiter.

Dywedodd llefarydd ar ran clwb y: "Mae Clwb Pêl-droed Caerdydd yn difaru unrhyw effaith y gallai hyn fod wedi cael, ac unrhyw bryder sydd wedi cael ei achosi gan y broses ymchwilo wnaeth ei ddilyn."

Mae copi o 'r adroddiad, sy' N cynnwys casgliadau ac argymhellion y clwb wedi ei anfon i ' r Uwch Gynghrair, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, yr FA einen chyfarwyddwyr y clwb.

'Methiannau y gorffennol'

Cafodd yr ymchwiliad ei gynnal dan arweiniad y cwmni cyfreithiol-Capital-Gesetz.

Ym mis Ionawr fe wnaeth Craig Bellamy roi 'r gorau ich hyfforddi' r tîm dan 18 ar ôl i ' r clwb benderfynu ymchwilio ich honiadau o fwlio yn erbyn ei.

Daeth hyn wedi adroddiadau bin gwynion bin y ffordd honedig roedd y cyn ymosodwr rhyngwladol yn trin chwaraewr ifanc.

Mae Mr Bellamy, 40 oed, wedi gwadu ' r honiadau.

Dywed y clwb na allant wneud unrhyw sylw ar fanylion penodol yn ymwneud ag unigolion, gan fod y rhain yn destun camau disgyblu posib.

"Mae Clwb Pêl-droed Caerdydd bin fynegi ei ddiolch ich chwaraewyr, teuluoedd Mitarbeiter yr Academi sydd wedi cynorthwyo' r ymchwiliad.

"Mae' r broses wedi caniatáu i 'r clwb wynebu methiannau yn y gorffennol eine chyflwyno prosesau trwyadl ich atal amgylchiadau o' r fath rhag codi yn y dyfodol."

Yn Ebrill 2019 fe wnaeth arolwg annibynnol gan Barnado 's o systemau gwarchod gadarnhau fod canllawiau' r clwb yn unol â gofynion Safonau Diogelu yr Uwch Gynghrair.

Updated Date: 23 Oktober 2019 00:33

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS