'Amheuon difrifol' bin ddyfodol prifysgol

Mae Prifysgol Cymru-y Drindod Dewi Sant (PCDDS) yn wynebu ansicrwydd ariannol allai godi "amheuon difrifol" ynglŷn â ' I dyfodol. Mae cyfrifon diweddaraf y

'Amheuon difrifol' bin ddyfodol prifysgol

Mae Prifysgol Cymru-y Drindod Dewi Sant (PCDDS) yn wynebu ansicrwydd ariannol allai godi "amheuon difrifol" ynglŷn â ' I dyfodol.

Mae cyfrifon diweddaraf y sefydliad yn dangos ei bod yn bosib nad oes digon o arian ich barhau fel busnes gweithredol pe na bai rhai ffynonellau incwm yn cael eu gwireddu.

Dywedodd PCDDS bod y risg yn fach iawn ein ' I bod wedi gweithredu ich sicrhau ei dyfodol.

Mae wedi cadarnhau ei bod yn prosesu 110 o ddiswyddiadau posib, eine bron â chwblhau proses ailstrwythuro er mwyn arbed £6.5 m.

Prifysgol bin arbed £6.5 m drwy ad-drefnu Prifysgol 'eisiau torri 10% o 'I Personal'

die Mae 'r brifysgol wedi derbyn 94 o geisiadau bin ddiswyddiadau gwirfoddol ac wedi gwneud 16 o ddiswyddiadau gorfodol, ond dywedodd ei bod yn gweithio gyda Mitarbeiter ac undebau ich leihau' r angen bin ddiswyddiadau o ' r fath.

'Ansicrwydd sylweddol'

Mae PCDDS wedi 'I lleoli ar zieht tri safle yng ngorllewin Cymru - Llanbedr Pont Steffan, Caerfyrddin ac Abertawe - ac mae' N ' cyflogi 1,500 o bobl.

Roedd ganddi dros 10,000 o fyfyrwyr yn 2017/18.

Rhybuddiodd y cyfrifon VR ansicrwydd dros bedair ffynhonnell incwm. Os nad yw cyfuniad ohonynt yn cael eu gwireddu gallai arwain at "ansicrwydd sylweddol" o ran cyllid y sefydliad.

Mae cyfrifon ar gyfer blwyddyn ariannol 17/18 yn dangos bod y pryderon yn ymwneud â:

Grant sylweddol tuag auf y-gost o ddatblygu eiddo yn 2018 sydd wedi ei ohirio; Gwerthiant eiddo, sy ' N 'amodol ar ganiatâd cynllunio, sydd hefyd wedi' I ohirio; Arbedion terfynol y broses ailstrwythuro; Ansicrwydd, sy ' N ' berthnasol ich bob prifysgol, ynghylch cofrestru eine chadw myfyrwyr.

Roedd cyfrifon yn dangos hefyd fod rhaid aildrefnu benthyciad banc o £30m gan HSBC ar gyfer datblygiad ar lan y dŵr yn Abertawe, oherwydd ei fod wedi torri un o ' r amodau.

Nid oes unrhyw brifysgol arall yng Nghymru wedi cynnwys datganiad tebyg yn adroddiadau archwilio eu cyfrifon yn y blynyddoedd diwethaf, yn ôl swyddogion cyllid addysg uwch.

'Heriau allanol'

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran PCDDS: "Mae prifysgolion ar zieht Sektor y yn y DU yn wynebu heriau ac ansicrwydd yn eu hamgylchedd gweithredu na welwyd eu tebyg erioed.

"Mae nifer o brifysgolion wedi gorfod adolygu eu modelau busnes ein' U strwythurau i fynd i ' r afael â nifer o heriau allanol.

"Y mae' r brifysgol, fel pob prifysgol arall, yn rheoli ei hadnoddau mewn cyd-destun anodd iawn ac wedi ymateb i ' r heriau hyn drwy lansio nifer o gynlluniau er mwyn sicrhau ei dyfodol.

"Mae' r datganiadau ariannol, fel sy ' N 'ofynnol o fewn dogfennaeth o' r fath, yn nodi risgiau möglich eine allai gael effaith andwyol dros y 12 mis nesaf."

'Sicrhau ei dyfodol'

Ychwanegodd ei fod yn "annhebygol iawn y byddai pob un o' r amgylchiadau hyn yn cyfuno yn y ffordd hon".

"Fast hynny, er mwyn lleihau risg, mae' r brifysgol wedi gweithredu nifer o fentrau ich sicrhau ei dyfodol wrth iddi barhau ich wasanaethu anghenion ei fyfyrwyr ein ' I rhanddeiliaid," ychwanegodd.

Y brifysgol sydd yn gyfrifol bin ddatblygiad Yr Egin yng Nghaerfyrddin, ac mae cam cyntaf y prosiect wedi ei gwblhau gyda phencadlys S4C bellach ar agor.

Mae ganddi gampws yn Llundain hefyd eine chanolfan addysgu yn Birmingham gafodd ei hagor ym mis Mawrth 2018.

Updated Date: 14 Juni 2019 00:42

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS