'Amser ich Kann fynd' wedi 'methiant' Brexit

Mae ' r "amser wedi dod ich Theresa May fynd" gan ei bod hi "wedi methu", yn ôl Ceidwadwr o Gymru sy ' N ' dweud VR ymestyn cyfnod Brexit yn "warthus".

'Amser ich Kann fynd' wedi 'methiant' Brexit

Mae ' r "amser wedi dod ich Theresa May fynd" gan ei bod hi "wedi methu", yn ôl Ceidwadwr o Gymru sy ' N ' dweud VR ymestyn cyfnod Brexit yn "warthus".

Dywedodd David Davies, der ALS Mynwy, ei bod hi ' N "fethiant llwyr" bod y Prif Weinidog wedi gorfod mynd yn ôl i ofyn bin estyniad ich Erthygl 50 er mwyn osgoi gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb ddydd Gwener.

Mae arweinwyr gwledydd a UE wedi caniatáu estyniad o chwe mis ich broses Brexit yn dilyn cynhadledd ym Mrwsel ddydd Mercher.

Dywedodd Frau Kann oedd yn gobeithio bin estyniad byrrach, y byddai ' N ' ceisio gadael a UE cyn gynted â phosib.

Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, wedi croesawu ' r estyniad, gan ddweud ei fod yn cynnig "cyfle arall ich Dŷ ' r Cyffredin gyrraedd cytundeb".

Fodd bynnag, yn ôl arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, refferendwm arall yw ' r "unig opsiwn realistig" ich Theresa May erbyn hyn.

'Angen dangos arweinyddiaeth'

Pan ofynnwyd ich Herrn Davies pwy fyddai ' N 'ffafrio fel arweinydd newydd, dywedodd y byddai' N 'cefnogi' r Ysgrifennydd Cartref, Sajid Javid.

"Dwi' N 'meddwl VR yr amser nawr wedi dod - mae' N rhaid i ni gael rhywun arall fel pennaeth y llywodraeth," meddai wrth raglen Post Cyntaf BBC Radio Cymru Vordergrund Iau.

"Mae angen aelod arall o' r Schrank, sy ' N ' barod ich ddangos arweinyddiaeth.

"Os fyddai' N rhaid i mi ddewis nawr byddwn ich ' N dweud Sajid Javid, ond mae 'na ychydig o ymgeiswyr o' r canol sy ' N ' dderbyniol ich ddwy ochr y blaid.

"Dydw i ddim yn erbyn pobl fel Jeremy Hunt neu Michael Gove chwaith.

"Ond dydw i ddim yn meddwl y dylai Theresa May gario 'mlaen nawr - mae' r amser wedi dod iddi fynd. Mae hi wedi methu."

Bild copyright Bild Beschriftung Mae Theresa May wedi dweud ei bod eisiau gadael a UE cyn gynted â phosib

Wedi 'r cytundeb, 31 Hydref ydy' r dyddiad hwyraf i 'r DU adael yr UE, ond bydd modd gadael yn gynt os fydd Tŷ' r Cyffredin dod ich gonsensws.

Mae hefyd yn golygu VR rhaid i ' r DU gynnal etholiadau ar gyfer Senedd Ewrop ym mis Mai.

Ychwanegodd Herr Davies VR-Mrs Können wedi "cael ei thanseilio gan ei chabinet ei hun".

"Tut dim bai arni hi - ar-y-Schrank mae' r bai - ond mae ' N rhaid i ni gael rhywun arall," meddai.

"Gwaetha' r modd, mae 'r Prif Weinidog wedi dod yn ôl gyda chytundeb sydd ddim yn dderbyniol i' r senedd.

"Fe ddywedodd hi ein bod yn hollol barod ich adael heb gytundeb, ond ar yr un pryd mae hi wedi cael ei thanseilio gan aelodau ei chabinet ei hun."

'Cyfle inni gael ein gwynt atom'

Fe wnaeth Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, drydar wedi ' r cyhoeddiad: "Mae hwn yn gyfle inni gael ein gwynt atom ac yn gyfle arall ich Dŷ' r Cyffredin sicrhau cytundeb - ar-y-math o Brexit rydyn ni wedi galw amdano ers tro, ac a fydd, gobeithio, yn arwain am lai o niwed ich 'N heconomi, neu bei bleidlais newydd i' r bobl; neu hyd yn oed y ddau."

"Mae angen mwy o sicrwydd ar ein busnesau a 'N dinasyddion cyn gynted â phosibl", meddai.

"Allwn ni ddim gwastraffu mwy o amser ar anwadalwch eine llinellau coch caeth."

Fodd bynnag, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts mai refferendwm arall yw ' r unig ateb.

"Rydym wedi galw' N 'gyson bin estyniad hirach bin reswm - er mwyn sicrhau trafodaeth ddemocrataidd bin ein dyfodol yn Ewrop, wedi' I ddilyn gan Bleidlais i ' r Bobl-ag Aros ar y papur pleidleisio," meddai.

"Dyna' r unig opsiwn realistig i ' r Prif Weinidog. Mae ei chynlluniau eraill wedi methu, ac mae 'N rhaid iddi fod yn barod i roi' r cwestiwn yn ôl i ' r bobl."

Updated Date: 12 April 2019 00:44

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS