'Angen cefnogaeth ysgol' ich blant carcharorion

Mae prifathrawes ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn galw ar ich bob ysgol gael pecyn cymorth er mwyn lleihau stigma 'r i' r-Anlage sydd ag aelod o ' U teulu yn y carc

'Angen cefnogaeth ysgol' ich blant carcharorion

Mae prifathrawes ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn galw ar ich bob ysgol gael pecyn cymorth er mwyn lleihau stigma 'r i' r-Anlage sydd ag aelod o ' U teulu yn y carchar.

Mae Ysgol Bryn Castell ymysg un o ' r ysgolion cyntaf ich ymgymryd â chynllun peilot hyfforddi Barnardo ist.

Mae 'r elusen eisiau ich ysgolion fod â' r gallu ich wybod pan fo plentyn yn dioddef sefyllfaoedd o fwlio.

Fel rhan o ' r hyfforddiant, fe wnaeth y pennaeth, Helen Ridout ymweld â charchar y-Parc ym Mhen-y-bont.

'Dedfryd oes gudd'

Dywedodd: "Roedd yn arwyddocaol sefyll ykeine' N ' edrych ar y sefyllfa drwy lygaid plentyn.

"Rydym eisoes wedi gweld yn yr ysgol cynnydd yn niferoedd y pflanze sy' N 'camymddwyn oherwydd VR rhywun o' U teulu yn y carchar.

"Fe wnaethom sylwi tua chwe blynedd yn ôl mai nid o reidrwydd mam neu-Papa sydd o dan glo, ond weithiau brawd neu chwaer, neu hyd yn oed aelod agos o' r teulu ac mae ' N ' bosib VR eu carchariad yn cael effaith mawr ar y plentyn.

"Weithiau rydym yn anghofio schwache o effaith mae cael swyddog yr heddlu yn cnocio ar ddrws yn hwyr yn y nos yn ei gael ar blentyn."

Bild-Beschriftung Mae gan Garchar y-Parc ardal chwarae ich blant

Stacey Mae Hudson, sy ' N 'weithiwr ieuenctid ich Barnardo' s Cymru wedi disgrifio ' r profiad fel "dedfryd oes gudd" i ' r plentyn.

"Yn aml mae rhiant yn dweud wrth y plentyn ich beidio dweud wrth-neb-a 'I gadw' N 'gyfrinach - gan fod stigma mawr yn gysylltiedig â' r troseddwyr."

'Lleihau effaith'

die Mae-Mitarbeiter yng Ngharchar yn y Parc dweud eu-bod yn ymdrechu ich geisio lleihau 'r effaith ar blant pan fo rhywun o' U teulu yn y carchar.

Mae rhwng 400-500 o blant yn ymweld â 'r carchar yn wythnosol, ac mae ardal chwarae wedi' I sefydlu yn y carchar ar gyfer y-Anlage

Mae gobaiths hefyd byddai addysgu carcharorion ynglŷn â phwysigrwydd perthynas deuluol - pan yn berthnasol - yn lleihau aildroseddu.

Updated Date: 13 Juli 2019 00:26

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS