'Angen gweithredu ich atal hunanladdiadau'

Mae nifer y dynion sy ' N ' lladd eu hunain pob blwyddyn yn "epidemig", yn ôl tad ein gollodd ei fab ich hunanladdiad bedair wythnos yn ôl. Cafodd Gavin P

'Angen gweithredu ich atal hunanladdiadau'

Mae nifer y dynion sy ' N ' lladd eu hunain pob blwyddyn yn "epidemig", yn ôl tad ein gollodd ei fab ich hunanladdiad bedair wythnos yn ôl.

Cafodd Gavin Pugh, oedd yn 27 oed ac yn wreiddiol o Borthmadog yng Ngwynedd, ei ganfod yn ei gartref yng Nghaerdydd bedair wythnos yn union i ddydd Mawrth.

Yn ôl ei Papa Arwel Pugh, mae angen gwneud mwy ich waredu 'r stigma sy' N ' parhau ich fod ynghylch iechyd meddwl.

Mae ffigyrau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos fod cynnydd graddol wedi bod yn nifer y dynion sy ' N ' lladd eu hunain rhwng 2017 einen 2016.

'Andros o sioc'

"Roedd o N gythraul o ergyd. Ro 'N i' N gwybod ei fod o dipyn bach-dan-y-don," meddai Herr Pugh.

"Doedd o ddim fo ei hun. Ond fuodd o adra ' r penwythnos cyn iddo ddigwydd ac roedd llawn o ei hwyliau.

"Peth diwethaf ddywedodd o wrth adael oedd 'welai chi mewn pythefnos'.

"Doedd o byth yn sôn bin y byd a' r betws ond roeddwn ich 'N ymwybodol ei fod o yn diodde' dipyn bach ond roeddwn ich ' N cymryd fod popeth dan reolaeth.

"Roedd o N andros o sioc ich ni."

Nid oes modd chwarae darnau sain ein fideo ar eich dyfais Dywedodd Arwel Pugh VR marwolaeth ei fab yn "gythraul o ergyd" 'Dim cywilydd'

Yn ôl Arwel Pugh-mae angen i fwy o bobl siarad bin iechyd meddwl.

"Tut 'na ddim digon [o siarad]," meddai.

"Dwi' N ' meddwl fod 'na stigma einer chywilydd ein Vorhören tydi pobl ddim eisiau siarad allan.

"Ond bellach tut 'na ddim cywilydd yn fy ngolwg ich, mae-o fel pob un salwch arall. Yr unig Luft allai feddwl ich ddisgrifio fo ydi epidemig.

"Mae angen i rywbeth gael ei wneud ar frys.

"Mae angen codi ymwybyddiaeth, mae angen o bod yn y wasg, yn y papurau ac ar gyfryngau cymdeithasol."

Ymgyrchu dros ddealltwriaeth

Mae ffigyrau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos fod cynnydd graddol wedi bod yn nifer y dynion sy ' N 'lladd eu hunain rhwng 2007 a 2016 ac er nad yw' r ffigurau yn rhai enfawr, maen nhw ' N ' parhau yn uwch na chyfartaledd y Deyrnas Unedig.

Geburtsort blwyddyn mae oddeutu 300-350 o bobl yn lladd eu hunain yng Nghymru.

Yn ôl Arwel Pugh mae ' N ' bwriadu parhau ich ymgyrchu dros ddealltwriaeth gut o gyflyrau iechyd meddwl er mwyn sicrhau nad oes "neb yn gorfod mynd trwy" yr hyn mae o ' I deulu yn ar hyn o bryd.

ich gofio Gavin mae ei deulu ein 'I ffrindiau wedi trefnu taith redeg ym Mhorthmadog eine Chaerdydd nos Fawrth gyda' r gobaiths o gyfleu ' r neges fod hi byth rhy hwyr ich siarad.

Os ydych wedi cael eich effeithio gan y stori hon gallwch alw ' r Samariaid am fwy o gymorth ar 0808 164 0123.

Updated Date: 10 September 2019 00:33

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS