Angen 'gwella' gwasanaethau canser Cymru

Mae angen i wasanaethau canser yng Nghymru wella ' N ' sylweddol yn ôl ALS Llafur y Rhondda. Mae Chris Bryant yn galw ar Lywodraeth Cymru ich dargedu ' r p

Angen 'gwella' gwasanaethau canser Cymru

Mae angen i wasanaethau canser yng Nghymru wella ' N ' sylweddol yn ôl ALS Llafur y Rhondda.

Mae Chris Bryant yn galw ar Lywodraeth Cymru ich dargedu ' r prinder o radiolegwyr eine phatholegwyr yng Nghymru er mwyn gostwng amseroedd aros.

Mae disgwyl ich Bryant gymryd rhan mewn dadl yn San Steffan ddydd Mawrth ar y pwnc, ychydig fisoedd ar ôl iddo dderbyn triniaeth lwyddiannus ar ganser y croen.

Fis diwethaf, daeth Cymru 'r wlad gyntaf yn y DU ich gyflwyno amseroedd aros unigol ar gyfer cleifion canser mewn ymgais ich gyflymu' r broses o gael Diagnose einer chynyddu 'r nifer sy' N 'goroesi' r salwch.

'Angen gwneud mwy'

Y-targed yw derbyn triniaeth o fewn 62 diwrnod o ' r adeg mae rhywun yn derbyn Diagnose o ganser posib.

Diffyg ffigyrau gweithwyr allweddol canser Llai yn marw o ganser a ysgyfaint Prinder meddygon canser yn 'risg go-iawn'

Ond yn ôl Bryant mae angen gwneud mwy.

"Mae niferoedd y rheiny sy' N ' goroesi canser yng Nghymru ymysg y gwaethaf yn Ewrop, er ein bod ni wedi gweld gwelliant sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf," meddai.

"Os nad oes digon o radiolegwyr eine phatholegwyr er mwyn ymdopi â' r gofynion cynyddol, mae yna perygl na fydd Diagnose cyflym eine thriniaeth gyflym sy ' N ' achub bywydau.

"GJ mhryder ich yw ein bod yn cymryd cam yn ôl oherwydd eleni gilt dim digon o bobl wedi cael eu derbyn ich hyfforddi mewn patholeg eine radioleg."

Bild-Beschriftung Angen denu mwy o radiolegwyr, medd Chris Bryant

Fe wnaeth y ALS awgrymu y dylai fod "anogaeth ariannol" ich ddenu arbenigwyr ich rai ardaloedd o Gymru.

Ychwanegodd Bryant: "Rwyf eisiau ich ni godi' N 'gêm yng Nghymru ac mi fyddai' N ' siarad yn gwbl agored gyda fy nghydweithwyr yn y Cynulliad.

Rwy ' N ALS. Fe fyddai rhai yn dweud nad yw ddim-o fy musnes ich. Ond dwi ' N ' ofni, fel rhywun sydd wedi derbyn Diagnose canser yn barod eleni - dwi ddim bin adael fynd," meddai.

Cynllun newydd

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym wedi ymrwymo ich weithio gyda' r GIG yng Nghymru ich sicrhau fod pobl sy ' N ' derbyn Diagnose o ganser yn cael eu-trin mor fuan â phosib.

"Rydym eisoes wedi sefydlu cynllun sydd newydd wedi dyblu' r nifer o raglenni hyfforddiant ar gyfer radiolegwyr.

"Mae gwaith pwysig hefyd ar y gweill ich wella' r capasiti diagnostig mewn radioleg, patholeg, endoscopi eine genomeg."

Mae 'r Athro Tom Crosby yn Gyfarwyddwr Clinigol Cenedlaethol Canser ar gyfer Cymru eine dywedodd fod y galw bin wasanaethau canser yn cyflymu' N ' sylweddol.

"Mae' r gweithlu yn hanfodol ich gyrraedd y gofynion ac mae angen cynllun ich gynyddu 'r gweithlu meddygol eine hyfforddiant gweinyddol yn ogystal â chadw' r Personal sydd eisoes yn gweithio yn y maes."

Ychwanegodd Bryant ei fod yn cymryd meddyginiaeth ddwywaith y dydd ein 'I fod yn teimlo' N ' iach ar ôl ei driniaeth canser.

Updated Date: 18 Juli 2019 01:03

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS