Angen mwy o drafod bin daliadau ffermio

Dylai pobl gael mwy o amser ich fynegi eu-Scheune am daliadau ffermio newydd yng Nghymru os oes Brexit digytundeb, yn ôl arweinwyr yn y diwydiant amaethyddol.

Angen mwy o drafod bin daliadau ffermio

Dylai pobl gael mwy o amser ich fynegi eu-Scheune am daliadau ffermio newydd yng Nghymru os oes Brexit digytundeb, yn ôl arweinwyr yn y diwydiant amaethyddol.

Daw ' r alwad wrth ich weinidogion o Lywodraeth Cymru baratoi ich ymweld â dwy sioe amaethyddol yng Nghymru yn ystod yr wythnos.

Mae trefn daliadau newydd ar gyfer 2021 - fydd yn gwobrwyo ffermwyr sy ' N ' gwella eu-tir - yn agored ich ymgynghoriad tan 30 Hydref.

Yn ôl undebau ffermio, bydd sylw yn cael ei roi ar yr effaith byddai Brexit yn ei gael y diwrnod wedyn.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud na allai "eistedd yn ôl eine disgwyl ich Brexit ddigwydd".

'Effaith ddinistriol'

Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford ein ' r Gweinidog Amgylchedd, Ynni eine Materion Gwledig, Lesley Griffiths wedi dweud y byddai Brexit digytundeb yn cael "effaith ddinistriol" ar y diwydiant.

Bydd y ddau yn ymweld â Sioe Amaethyddol Penfro ar ddechrau ' r wythnos cyn symud ymlaen ich Sioe Amaethyddol Mon ac yn ddiweddarach yn yr wythnos ich Ddinbych.

Newid taliadau cymorth ich ffermwyr Cymru Brexit: Rhybudd bin effaith ar amaeth eine physgod Cynlluniau ich ariannu amaeth wedi Brexit

Ymysg y trafodaethau bydd y drefn daliadau newydd fydd yn dod i RIM yn lle 'r taliadau o' r UE, sydd ar hyn o bryd yn dibynnu ar schwache o dir sydd gan ffermwyr.

Dywedodd Ms Griffiths ei bod "eisiau gweithio gyda ffermwyr ich ddylunio cynllun sy 'N gweithio".

Bild-Beschriftung Bydd Mark Drakeford ein Lesley Griffiths yn ymweld â thair sioe amaethyddol yn ystod yr wythnos

Mae undebau ffermio yng Nghymru wedi croesawu safbwynt Llywodraeth Cymru ich wrthwynebu Brexit digytundeb, ond maen nhw ' N ' cwestiynu amseriad yr ymgynghoriad.

Dywedodd Richard Tudor o NFU Cymru-y dylai ' r llywodraeth "edrych ich sicrhau dyfodol eine cheisio sefydlogi ich fusnesau ffermio yng Nghymru".

Mae Glyn Roberts o ' r FUW yn galw bin oedi gan y byddai "Brexit yn tynnu sylw oddi ar y ddogfen ymgynghorol bwysig".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae' N 'bwysig ich ni ddefnyddio' r amser sydd gennym ich ddylunio 'r ffordd orau ich gefnogi ffermwyr Cymru, dyna, pam mae' r ymgynghoriad yn hynod bwysig."

Bild-Beschriftung Yn ôl Aled Hughes, mae 'r gost o gynnal sioe Mon yn cynyddu' N ' flynyddol

Bydd Herr Drakeford eine Ms Griffiths yn ymweld â sioe Mon yng nghanol yr wythnos, ble mae disgwyl ich 60,000 o bobl fynychu dros ddeuddydd.

Eleni ni fydd unrhyw geffyl yn cael mynychu ' r sioe. Fe benderfynwyd canslo ' r holl ddosbarthiadau oherwydd y ffliw.

Dywedodd Aled Hughes, sydd wedi bod yn weinyddwr y sioe ers dros 30 mlynedd fod canslo digwyddiadau ' r ceffylau wedi bod yn "benderfyniad anodd iawn".

'Sioe fel teulu'

"Mae' r sioe fel teulu, "da ni' N 'licio cael pawb yn rhan o' r sioe. Mae ' N ' rhan bwysig, ond yn anffodus fe dorrodd y ffliw 'ma ar yr Ynys ar y pryd.

"Roedd yn rhaid i ni 'neud penderfyniad yn gynnar er mwyn arbed costau y baswn wedi cael eu os byddwn wedi gadael y penderfyniad tan yn agosach bei y sioe.

"Iechyd y ceffylau yn gyffredinol ydy' r peth pwysicaf wrth gynnal y sioe."

Bild-Beschriftung Mae canslo 'r digwyddiadau' r ceffylau wedi bod yn "benderfyniad anodd" yn ôl gweinyddwr Sioe Mon, Aled Hughes

Mae Sioe Mon yn cael ei hystyried yn un o sioeau sirol amaeth mwyaf Cymru.

Mae ei chynnal yn costio £500,000 ac mae 'r costau' N ' cynyddu pob blwyddyn yn ôl Herr Hughes.

"Mae costau cyffredinol cynnal sioeau fel hyn yn mynd i fyny blwyddyn ar ôl blwyddyn.

"Yr unig beth 'da ni' N gallu gwneud fel sioe ydy codi ar bobl-ar y giât ac ar stondinau ich allu cael y pres yn ôl i gyfro ' r costau."

Updated Date: 13 August 2019 00:41

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS