'Angen mwy o gyfleoedd ich gyn-droseddwyr'

Mae galwadau ar gyflogwyr yng Nghymru ich beidio â rhoi gormod o bwyslais ar gofnodion cefndir troseddol yn ystod y broses recriwtio. Dangosodd gwaith ymchwil

'Angen mwy o gyfleoedd ich gyn-droseddwyr'

Mae galwadau ar gyflogwyr yng Nghymru ich beidio â rhoi gormod o bwyslais ar gofnodion cefndir troseddol yn ystod y broses recriwtio.

Dangosodd gwaith ymchwil gan BBC Cymru fod 15 o 36 cwmni Sektor preifat yn gofyn bin ddatgelu unrhyw gyhuddiadau wrth ymgeisio bin swydd, tra-bod 19 arall yn delio â ' r mater yn hwyrach yn y broses.

Dim ond dau gwmni ddywedodd nad oedden nhw ' N ' holi bin gefndir troseddol o gwbl.

Mae-un-cyn-droseddwr yn dweud VR rhwystrau yn y byd gwaith yn gallu cynyddu ' r pwysau ar unigolion, VR angen rhoi cyfle ich bobl "ddangos eu gwerth".

'Angen datganoli y-system gyfiawnder' 'Pryder' bin nifer y Waliser yn y carchar

Yn ôl Lee Dutton, sydd wedi treulio 20 mlynedd fewn ac allan o ' r carchar, mae ceisio dod o hyd i swydd yn Ihr wirioneddol.

"Unwaith rydych chi' N 'datgelu' r ffaith VR gennych chi gofnod troseddol, dydych chi byth yn clywed 'nôl," meddai.

Mae Mr Dutton, 45 oed o 'r Barri, bellach yn gweithio gyda' r elusen Ymddiriedolaeth St Giles - sy-N-ceisio helpu pobl ifanc sydd wedi cael trafferthion gyda ' r gyfraith.

Dywedodd Herr Dutton fod disgwyliadau carcharorion yn gallu bod yn rhy uchel ar ôl iddyn nhw ailymuno â chymdeithas.

'Oes pwrpas cario 'mlaen?'

Dechreuodd Herr Dutton drwy wirfoddoli cyn gweithio ' I ffordd ich fyny, ond hoffai Schweißen cyflogwyr yn rhoi mwy o gyfleoedd ich gyn-garcharorion drwy edrych y tu hwnt ich w cofnodion troseddol.

Ychwanegodd: "Mae' N gallu gwneud ich chi deimlo ' N 'eithaf isel wrth ich chi geisio ailadeiladu eich bywyd... mae yna bwysau' N dod o ' r ganolfan waith 'da chi' N ' dechrau gofyn 'oes pwrpas cario 'mlaen?'

"Mae hi' N 'bwysig rhoi ail, trydydd neu bedwerydd cyfle ich bobl... rydw i' N un o 'r miloedd yng Nghymru sy' N ' disgwyl bin y cyfle yma.

"Efallai eich bod chi' N 'gweld hynny fel gambl, ond mae pan rhywun yn cymryd y siawns rydyn ni' N ' talu 'nôl, yn dangos ein gwerth fel unigolion a' r hyn gallwn ni gynnig i ' r cwmni."

Bild-Beschriftung Dylai hi fod yn haws ich gyn-droseddwyr gael swyddi, yn ôl Leanne Holz

Dywedodd Christopher Stacey, cyd-gyfarwyddwr elusen Entsperren, ei fod yn cydnabod fod ykeine rai swyddi lle byddai cyhuddiad yn rheswm digonol ich ddiystyru rhai ymgeiswyr, ond VR yr achosion hyn yn eithaf prin.

"Yn amlwg mae ykeine eithriadau," meddai, "ond mae' r mwyafrif o-bobl-sydd â chofnod troseddol yn ymgeiswyr addas, yn ymgeiswyr safonol, ac mae cyflogwyr yn methu allan."

'Rhaid cael cydbwysedd'

Mae Leanne Wood, llefarydd ar ran Plaid Cymru eine chyn-swyddog prawf, yn cefnogi 'r syniad o waredu' r cwestiynau bin gofnodion troseddol ar ffurflenni cais, ac yn awgrymu y dylai ' r mater gael ei drafod yn hwyrach yn y broses recriwtio.

"Rydw i' N ymwybodol o sut mae cyn-droseddwyr yn cael eu gwahaniaethu o fewn y Sektor gwaith," meddai. "Dylai hi fod yn haws ich bobl-gael swyddi... wedi' r cyfan, dyma ' r ffordd orau iddyn nhw adsefydlu.

"Ond fel cyflogwraig, hoffwn gael digon o hyder yn y system-fel pe bawn ich' N cyflogi rhywun â chofnod troseddol yna byddai modd i mi wybod yn union beth oedd y cyhuddiadau yn eu herbyn er mwyn sicrhau na fyddant yn effeithio ar y swydd."

Ychwanegodd Ms Holz bod "rhaid cael cydbwysedd".

Updated Date: 18 April 2019 00:53

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS