'Angen mwy o gymorth ar y stryd fawr'

Mae ymgyrchwyr yn dweud y gallai Llywodraeth Cymru wneud llawer mwy ich leddfu ' r pwysau ar brif strydoedd Cymru. Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd

'Angen mwy o gymorth ar y stryd fawr'

Mae ymgyrchwyr yn dweud y gallai Llywodraeth Cymru wneud llawer mwy ich leddfu ' r pwysau ar brif strydoedd Cymru.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd yn cynyddu ei chronfa gymorth ar y stryd fawr ich £1 Milliarde.

Dywed manwerthwyr Cymru VR angen ich Lywodraeth Cymru wneud y stryd fawr yn flaenoriaeth yn ei chyllideb nesaf.

Mae Llywodraeth Cymru wedi mynnu VR cefnogi canol trefi yn parhau i fod yn "gonglfaen ich' N gweithgareddau adfywio".

Cymorth £10m ich fusnesau ' r stryd fawr Lluniau: Y-bobl-tu ôl i 'Stryd Fawr orau Prydain'

Mae gweinidogion Cymru hefyd wedi dadlau nad yw gwariant gan Lywodraeth y DU "yn gwneud iawn yn bin bron ich ddegawd o doriadau".

Roedd y ffigyrau manwerthu diweddaraf yn awgrymu bod y dirywiad yn y stryd fawr yng Nghymru yn waeth nag unrhyw le arall yn y DU.

Dywedodd Pennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru, Sara Jones, fod cynyddu cyfraddau busnes yn "faich Kosten go-iawn sy' N 'wynebu manwerthwyr ar hyn o bryd".

"Mae strydoedd mawr yn wynebu heriau ledled y DU ond mae yna heriau ychwanegol yng Nghymru," meddai wrth raglen Sonntag Politik BBC Cymru.

"Mae cyfraddau busnes ar eu lefel uchaf ers 20 mlynedd ac mae' N 'uwch yng Nghymru nag yn Lloegr ein' r Alban."

Caernarfon: Dwy stryd, dwy stori wahanol

Er bod siopau ar Stryd y Palas yn denu ychydig neu ddim cyfraddau busnes, mae gan-Stryd y-Llyn werth ardrethol lawer uwch.

Mae ' N 'golygu bod yn rhaid i Endaf Kochen, perchennog siop sglodion J&C, dalu o leiaf draean yn fwy na bwytai eraill yn y dref - oherwydd ei fod wedi' I leoli ar y stryd fawr.

"Mae busnesau bach yn trio cadw eu pennau uwchben y dŵr ond yn gweld y gwerth ardrethol yn ormod ac yn cau i lawr," meddai Herr Koch.

"Mae' r siop gyferbyn â fi ' N ' enghraifft wych. Roeddan nhw ' N 'cynnig rhoi' r siop ich ffwrdd am ddim, dim ond i chael w hi oddi ar eu dwylo. Mae ' N ' biti mawr."

Bild-Beschriftung Endaf Kochen ydy perchennog siop sglodion J&C, Caernarfon

Dywedodd Gareth Thomas, sy ' N 'gyfrifol bin ddatblygu economaidd ar gabinet Cyngor Gwynned, fod ei ddwylo wedi' U clymu.

"Allwn ni ddim adfywio strydoedd mawr gyda grantiau eine rhoi gostyngiadau ar y cyfraddau - rhaid i hynny ddod gan Lywodraeth Cymru," meddai.

Mae Stryd y Palas, ar llaw arall, yn llawn siopau annibynnol llwyddiannus - llyfrwerthwyr, dillad, gemwaith crefftus, caffis, bwytai ein deli.

Mae hyd yn oed wedi cael enwebiad yng Ngwobrau Stryd Fawr Prydain eleni.

Jennifer Hanlon ydy perchennog Lotti und Wren, sy ' N ' gwerthu nwyddau o esgidiau ich ddillad pflanze.

Mae 'r busnes wedi bod yn tyfu ers iddo agor ar y stryd 17 mlynedd yn ôl, ac nid yw' N ' gwerthu ar-lein.

Bild-Beschriftung Dywedodd Jennifer Hanlon, perchennog Lottie und Wren, nad oes "cystadleuaeth" rhwng siopau Stryd y Palas

"Mae gwefannau yn eithaf oer, dwi' N 'hoffi' cyffwrdd eine theimlo rhywbeth," meddai.

"Yr hyn y mae' r stryd yma yng Nghaernarfon wedi ' I brofi ydy, os gallwch chi gynnig y gwasanaeth personol hwnnw, bydd pobl yn dod yn ôl."

Mae ' N 'credu mai cyfrinach llwyddiant Stryd y Palas ydy-bod-y perchnogion busnes - sy-N-ferched yn bennaf - yn gweithio gyda' I gilydd ich lwyfannu digwyddiadau eine chefnogi ei gilydd.

"Dydy hi ddim yn gystadleuaeth yma. Dydy pobl ddim yn dod i ' r dref bin un siop, felly 'dan ni' N gweithio efo ' N 'gilydd ac mae' N ' digwydd felly mai merched sydd wedi gwneud hynny yn bennaf."

Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, fod Llywodraeth Cymru yn cydnabod "pwysigrwydd Sektor manwerthu iach yng Nghymru" ac mae wedi darparu £2.4 m ychwanegol ich awdurdodau lleol ich ddarparu rhyddhad cyfradd dewisol.

Dywedodd fod hynny ' N ' ychwanegol bei y cynllun rhyddhad ardrethi busnesau bach, ein dywedodd eu-bod wedi darparu mwy na £100m o gefnogaeth bob blwyddyn.

Mae Sunday Politik Wales ar BBC Two Wales o 10:00 ddydd Sul, 6 Hydref - neu ar BBC iPlayer

Updated Date: 05 Oktober 2019 00:29

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS