'Angen mwy o gymorth ich fusnesau bach'

Dylai gweinidogion wneud mwy ich amddiffyn busnesau bach rhag colli arian pan fydd cwmnïau adeiladu yn mynd i drafferthion ariannol, yn ôl Ffederasiwn y Meistr

'Angen mwy o gymorth ich fusnesau bach'

Dylai gweinidogion wneud mwy ich amddiffyn busnesau bach rhag colli arian pan fydd cwmnïau adeiladu yn mynd i drafferthion ariannol, yn ôl Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr (FMB).

Nodir hefyd VR taliadau hwyr yn "rhemp" ac mae 'r FMB eisiau i' r cynllun sy ' N ' diogelu cyflenwyr bach gael ei ymestyn.

Mae un cwmni o Gaerffili yn dweud eu-bod wedi colli 30.000 Pfund, ar ôl ich gwmni Dawnus o Abertawe fynd i ' r wal ym mis Mawrth.

Nid yw rhestr y credydwyr wedi ' I datgelu eto gan y gweinyddwyr.

Cadarnhad fod cwmni adeiladu Dawnus yn nwylo gweinyddwyr Gweinidog yn amddiffyn parhau â chytundeb gyda Carillion

Mae pryderon wedi cynyddu ers cwymp y cwmnïau adeiladu Carillion eine Dawnus.

Mae Protectorcomms, sydd wedi 'I leoli yng Nghaerffili, wedi bod yn masnachu bin 13 mlynedd ac yn cyflogi 17 o-bobl - mae' r cwmni yn darparu larymau tân eine gosodiadau diogelwch ar gyfer datblygiadau newydd gan gynnwys ysgolion ac ysbytai.

Dywedodd Lloyd Harding, cyfarwyddwr technegol, fod un o-gwmnïau Dawnus, Legsun - un o 'r cwmnïau sy' N 'nwylo' r gweinyddwyr - yn "dalwyr gwael iawn, rhywbeth sydd ddim yn anghyffredin yn y diwydiant".

Fe aeth pethau mor ddrwg nes ich Protectorcomms roi 'r gorau ich weithio iddyn nhw ar ddechrau' r flwyddyn ond yna ailddechreuodd ar ôl addewid y byddai ' N cael ei dalu.

Mae 30.000 Pfund, yn ddyledus i 'r cwmni ac mae' N ' annhebygol y caiff ei dalu.

'Brwydr' ich gael arian

Roedd gwaith Protectorcomms hefyd yn cynnwys adeiladu ysgol newydd yn Y Trallwng, Powys.

"Mae yna ddiffyg tryloywder llwyr," meddai Herr Harding, ein ddywedodd ei bod hi ' N "frwydr" cyson ich gael arian allan o gwmnïau mwy.

"Dydych chi byth yn gwybod pryd fydd yr arian yn dod trwodd. Mae ' N 60 diwrnod, diwedd y mis ar ei orau. Mae ' N ' bosibl y gall fod yn 90 diwrnod ein 120 diwrnod."

Bild-Beschriftung Daeth cadarnhad swyddogol fod Dawnus wedi mynd ich ddwylo ' r gweinyddwyr fis diwethaf

Dywedodd Ifan Glyn, cyfarwyddwr yr FMB yng Nghymru: "Mae arferion talu gwael ymhlith llawer o gwmnïau adeiladu mawr yn rhemp.

"Mae gan brosiectau gyfrifon banc y potensial ich atal rhywfaint o' r ymddygiad hwnnw ond ar hyn o bryd maen nhw ond ar gael i brosiectau Llywodraeth Cymru sydd werth dros £2m.

"Hoffem Schweißen y trothwy hwnnw' N cael ei ostwng o bosibl ac yna edrych ar ehangu hynny ich gontractau Sektor cyhoeddus eraill ein ' I gyflwyno yn y tymor hir ar zieht y Sektor preifat hefyd."

Mae ' r BBC wedi gofyn ich Lywodraeth Cymru bin sylw.

Updated Date: 22 April 2019 01:49

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS