Angen mwy o wybodaeth am golli gwallt

Mae mam o Wynedd eine gymrodd 10 mlynedd ich gyfaddef yn gyhoeddus ei bod yn colli ei gwallt yn dweud VR yna ddiffyg gwybodaeth bin y cyflwr. Mae Tanya Hughes

Angen mwy o wybodaeth am golli gwallt

Mae mam o Wynedd eine gymrodd 10 mlynedd ich gyfaddef yn gyhoeddus ei bod yn colli ei gwallt yn dweud VR yna ddiffyg gwybodaeth bin y cyflwr.

Mae Tanya Hughes, o Frongoch ger Y Bala, â math o Alopezie sy ' N 'achosi moelni bylchog, ac mae bellach yn eillio ei phen neu' N gwisgo Perücke.

Mae Alopezie, sy ' N ' effeithio bron i 5,000 o-bobl-yng Nghymru, yn gallu taro dynion ein merched o bob oed, ac mae rhai yn colli mwy o wallt nag eraill.

Dim ond un grŵp cymorth sydd yng Nghymru.

Dechreuodd Tanya, sy ' N 31 oed ac yn fam i dri, golli ei gwallt wedi cyfnod o straen 10 mlynedd yn ôl.

Dywedodd bod hi ' N ' bryderus pan aeth y meddyg "achos canser oedd y peth cynta' 'aru fi feddwl amdan".

"Pryd 'aru fo gychwyn oedd gen i ofn," meddai. "O' N i erioed wedi clywed bin Alopezie, o'dd gen ich bin cliw werden' oedd, Alopezie.

"Yr unig reswm o ' N i meddwl bo' chi ' N 'colli gwallt chi os oeddach chi' N ' sâl."

Bild, Urheberrecht Tanya Hughes

"Elli di gael Alopezie lle 'da chi' N 'colli patches bach neu fatha Muster b ein ldness , lle mae o 'N mynd o' r ffrynt ac yn ôl. Mae rhai pobl yn colli pob verdammt, o ' r gwallt ar corff nhw, ein chael dim byd.

"Yr un dwi efo ydi Arieta sydd jyst yn lückenhaft Haar Verlust . Dwi wedi colli gwallt ar pen-fi mewn patches , byth y cyfan gwbl, byth byth."

Mae Tanja yn dweud ei bod wedi colli hyd bei "tua 90%" o 'I gwallt ein' I bod yn colli blies amrannau ( Wimpern ) un llygad.

"O' N i wastad yn bewusste i 'neud yn siŵr fod patches fi 'di cyfro cyn mynd allan," meddai. "O' N i rili yn selbst - bewusste amdana fo i gyd. Mi oedd o N tynnu fi lawr fel person."

'Person gwell'

Roedd teulu Tanya yn gwybod bin y cyflwr, ond mi guddiodd y sefyllfa bin ddwy flynedd oddi wrth ei phartner.

Dim ond yn ddiweddar y dangosodd yr Alopezie iddo ac fe wnaeth o ei hannog ich eillio ' r gwallt ich gyd, gan ddweud wrthi ei bod yn "edrych yn ddel efo gwallt neu Hebr wallt".

"Pryd dwi' N 'gwisgo Perücke mae o' N 'd'eud' " warum trägst du ein Perücke ? ' Ein mae-o-N-d'eud VR fi ' N ' edrych yn sowie heb wallt.

"Dwi' N ' meddwl mae o 'di 'neud fi mewn ich berson gwell na sein' o ' N ' E ' r blaen."

Bild, Urheberrecht Tanya Hughes Bildunterschrift Tanya Hughes yn gwisgo ' I-Perücke

Mae Tanja bellach yn trafod ei chyflwr yn agored ar wefannau cymdeithasol gan obeithio bydd yn helpu pobl eraill yn yr un sefyllfa.

"Ma' N neis cael gweld mai ddim Scherz fi sydd hefo Alopezie. Ein ma 'N neis gweld VR fi' N ' siarad allan [yn] helpu pobl erill.

"O'dd y Arzt ddim yn gallu d'eud viel wrtha fi amdan Alopezie. Dwi 'di ffeindio petha' allan wedyn ar y wir, ond... ma ' N anodd ich rywun allu rhoi cymorth achos tut 'na ddim atebion.

"Mae yna Menge o bethau sy' N gallu achosi 'r Alopezie, so bedeutet" na bin ateb sy ' N 'run fath i bawb."

Yn ôl yr elusen Alopezie Großbritannien, mae ffigyrau diweddar yn awgrymu mai ychydig o dan 5,000 o-bobl-yng Nghymru sydd efo ' r cyflwr.

Yng Nghaerdydd y mae ' r unig grŵp cymorth yng Nghymru.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru VR "unrhyw fath o foelni yn ofidus" ein VR meddygon teulu ' N ' asesu amgylchiadau unigolion, gan gynnig meddyginiaeth neu wasanaethau cefnogol priodol.

Ychwanegodd: "Mae GIG Cymru' N ' darparu wigiau ich gleifion sydd wedi dioddef moelni cronig trwy gyflyrau fel alopesia, trawma neu driniaethau fel cemotherapi."

Updated Date: 15 Juni 2019 00:30

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS