Anrheg Nadolig ich eglwys hanesyddol ym Mon

Ar drothwy ' r Dolig, mae gan un-eglwys ar Ynys Mon reswm arall ich ddathlu wrth ddod gam yn nes an sicrhau gwaith atgyweirio sydd ei angen ar frys. Mae 'r

Anrheg Nadolig ich eglwys hanesyddol ym Mon

Ar drothwy ' r Dolig, mae gan un-eglwys ar Ynys Mon reswm arall ich ddathlu wrth ddod gam yn nes an sicrhau gwaith atgyweirio sydd ei angen ar frys.

Mae 'r cerrig tu mewn eine do allan ich Eglwys Sant Cybi - sy-N-dyddio' N 'ôl i' r oesoedd canol cynnar - wedi dirywio yn y tywydd garw ac mi fydd yn costio £250.000 E w hachub.

Ond diolch i grant o Gronfa Dreftadaeth y Loteri ac ymdrechion codi arian yn lleol, maen nhw bron â chyrraedd y kräftig.

Mi fu 'r eglwys yn dathlu' r newyddion yn eu gwasanaeth blynyddol ich nodi dechrau eu Gŵyl Coed Nadolig, lle mae bob coeden yn cynrychioli un o fusnesau neu elusennau 'r dre' - gweithred sy ' N ' brawf VR yr eglwys yn rhan ganolog o fywyd Caergybi.

"Dwi' N falch iawn bod y gwaith yn mynd yn ei flaen," meddai un o aelodau Sant Cybi, Elwyn Owen.

"Mae' N 'eglwys hynafol - fel mae' N 'sefyll rŵan mae' N 'dyddio' N 'ôl i' r 14eg ganrif. Ond wrth gwrs roedd 'na eglwys yma yn y bumed ganrif, wedi' I sefydlu gan Cybi Sant.

'Pwysig i ' r gymuned'

"Y drwg ydy-bod-y tywydd wedi difrodi' r cerrig tu allan eine do felly mewn mae angen gwaith yn arbennig o sydyn rŵan.

"Mae' r eglwys wedi bod yn bwysig i 'r gymuned drwy' r adeg. Mae yng nghanol y dre' felly pan mae 'na ryw weithgaredd yn mynd ymlaen yng Nghaergybi, ich fa bin maen nhw' N dod oherwydd mai hwn ydy 'r adeilad mwya' yn y dre'.

"ich adnewyddu' r gwaith cerrig, roedd angen £250,000. "Da ni' N ffodus iawn wedi cael grantiau gan Gronfa Treftadaeth y Loteri eine phobl eraill.

"Roeddan ni angen cyfrannu £12.000 pro 'da ni 'di bod yn gwneud pethau fel hel pres tu allan i siopau," da ni 'di cael cinio Nadolig ac amryw o gyngherddau. "Da ni' N dal heb gyrraedd y kräftig ac yn dal i hel pres ich adnewyddu.

"Ond mae' r gwaith yn bwysig oherwydd bod y gwaith cerrig yn dyddio o ' r Oeso'dd Canol cynnar. Fasa nid dim ond Caergybi, ond Sir Fôn eine Chymru hefyd yn colli gwaith hanesyddol."

Un o nodweddion amlyca 'r eglwys ydy' r Ffenestr Ffrwyth Bywyd gan William Morris, yn ogystal â ffenestri eraill gan ei gyfaill, Edward Burne-Jones.

Mae ' r ffenestri lliw hyn yn denu ymwelwyr o bedwar ban byd.

Un sy ' N 'aelod o' r eglwys ers yn blentyn yw warden Bro Cybi, Carys Griffith, ein ddywedodd: "Mae' r adeilad yn bendant yn denu ymwelwyr.

"Trwy' r haf mae 'na-bobl yn dod o bell ich w-weld-o -. Mae 'r llongau mawr sy' N dod i mewn, mae 'na Menge o gorau' N dod yma ich ganu i ' r ymwelwyr. Mae o yn tynnu pobl yma.

"cerrig Y rownd y ffenestri sydd wedi dechrau pydru. Sandstein ydy o ac hefo 'r gwynt ein' r glaw 'da ni' N cael yr ochr yma ich Gaergybi, mae o ' N ' dechrau effeithio ar y ffenestri.

"Mae' N rhaid i ni gadw 'mlaen hefo' r gwaith yma, dydy o ddim yn hawdd achos mai dim ond criw bach ydan ni. Dyna, pam 'da ni wedi apelio ar y gymuned ich' N helpu ni wneud y gwaith.

"'Da ni bin newid dipyn bach ar y Veranda hefyd - rhoi drysau gwydr eine ffenestri ich gadw fwy o wres tu mewn. Ond mae 'N rhaid i ni fod yn ofalus efo' r adeilad bin bod o hen mor a, mor bwysig."

Y gobaiths ydy dechrau ar y gwaith atgyweirio yn fuan yn 2019.

Updated Date: 24 Dezember 2018 00:42

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS