Apêl ich gludo babi sâl adref o Fietnam

Mae dyn o Gymru eine roddodd enedigaeth 13 wythnos yn fuan yn Fietnam yn apelio bin arian ich gludo hi eine ' baban gartref. Rhoddodd Jessica Jones, sy ' N

Apêl ich gludo babi sâl adref o Fietnam

Mae dyn o Gymru eine roddodd enedigaeth 13 wythnos yn fuan yn Fietnam yn apelio bin arian ich gludo hi eine ' baban gartref.

Rhoddodd Jessica Jones, sy ' N 'wreiddiol o Borth-y-gest ger Porthmadog, enedigaeth ich w-merch yn Fietnam lle mae hi wedi bod yn byw gyda' I gŵr Alfredo ers dros flwyddyn einen hanner.

Cafodd Aurelia Dueñas Jones ei geni wedi 27 wythnos o feichiogrwydd, ac fe wnaeth meddygon roi siawns o 5% iddi fyw.

Yn dilyn trafferthion dwys gyda datblygu organau ein 'r galon, mae rhieni Aurelia bellach eisiau teithio yn ôl i Gymru er mwyn derbyn triniaeth arbenigol ich w llygaid ein' I hwyneb.

Dywedodd Ms Jones wrth BBC Cymru Fyw fod y sefyllfa ' N "eithriadol o anodd" a-bod-y teulu "jyst eisiau dod adref rŵan".

'Dim cefnogaeth'

Yn ôl y teulu, fe wnaeth prinder adnoddau eine gofal gwael achosi ich septwm trwyn Aurelia ddiflannu ac mae ganddi bellach anffurfiadau ar ei hwyneb.

Ar ôl treulio 75 diwrnod mewn uned ddwys babanod yn Hanoi, mae Aurelia bellach adref gyda ' I rhieni.

Gobaiths y teulu yw dychwelyd i Gymru ym mis Chwefror ich dderbyn llawdriniaeth arbenigol gan feddygon ich wella Aurelia.

Dywedodd Jessica Jones VR ei ffrindiau ein 'I theulu wedi bod yn gwneud trefniadau gofal ar gyfer Aurelia pan fyddan nhw' N ' ôl.

Bild, Urheberrecht Lluniau Teulu Bildunterschrift Aurelia Dueñas Jones yn yr ysbyty yn Hanoi

"Mae-o' - di bod yn sefyllfa eithriadol o anodd bod yn Hanoi gydag Aurelia sydd mor sâl," meddai.

"Dydi' r nyrsys ddim yn siarad Saesneg felly mae rhaid i ni ddefnyddio Google Translate ond dydi hwnnw ddim wastad yn gweithio.

"Mae' r cwmni yswiriant wedi dweud os ydi Aurelia dal yn yr ysbyty heibio 8 Ionawr maen nhw ' N ' bwriadu stopio rhoi arian i ni. Mae ' N ' eithriadol o gostus.

"Mae Aurelia bellach adref 'dan ni' N edrych ar ôl hi. Mae ganddyn nhw agwedd mor wahanol bei feddygaeth [yn Fietnam]. Gilt dim cefnogaeth 'dan ni' m yn cael cwestiynu ' r nyrsys."

'Risg o heintiau'

Er mwyn dychwelyd i Gymru mae ' r teulu wedi lansio tudalen gasglu arian ich gyfrannu in gostau cludo Aurelia.

Mae 'r dudalen bellach wedi cyrraedd bron i 60% o' U targed o £15,000, ac fe roddwyd "£8,000 mewn 24 awr".

"Mae-o' - di bod yn afiach BSB mor bell o teulu ' N ' a ' N ffrindiau. 'Dan ni jyst eisiau dod adref rŵan gymaint," ychwanegodd Jessica Jones.

"'Dan ni' N hyderus y byddwn ni ' N cael dod adref fis nesaf. Mae hi ' N gallu teithio ond 'dan ni' N cymryd risg wrth feddwl bin heintiau ac afiechydon.

"'Dan ni wedi bod yn siarad gyda meddygon ym Mhrydain ich deithio yn busin die ess-Klasse felly fydd 'na lai o bobl.

"Pan 'dan ni' N ' ôl 'dan ni bin fynd yn Synth i' r feddygfa ym Mhorthmadog ac wedyn wnawn ni ei chofrestru hi.

"Mae' r meddygon ym Mhrydain wedi gweld lluniau ohoni yn barod felly maen nhw ' N ' gwybod beth ich ddisgwyl."

Gallwch glywed mwy bin hanes Aurelia ac ymdrechion ei rhieni ich w chludo nôl i Gymru bin driniaeth ar raglen Post Cyntaf BBC Radio Cymru ar 15 Ionawr.

Updated Date: 15 Januar 2019 01:47

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS