Arddangos deunydd ffrog Elizabeth I

Mae darnau mawr o ffrog sy ' N ' cysylltu Elizabeth I â I chyfeilles Gymreig yn cael eu harddangos yn Llundain ar hyn o bryd. Dyma 'r unig ddefnydd o eiddo

Arddangos deunydd ffrog Elizabeth I

Mae darnau mawr o ffrog sy ' N ' cysylltu Elizabeth I â I chyfeilles Gymreig yn cael eu harddangos yn Llundain ar hyn o bryd.

Dyma 'r unig ddefnydd o eiddo' r frenhines sydd wedi goroesi - fe ' I darganfuwyd mewn eglwys yn Sir Henffordd.

Credir bod y ffrog yn anrheg er cof am Blanche Parry, y fenyw o Gymru fu ' N 'gyfaill oes i' r frenhines.

Mae 'r defnydd wedi' I adfer ym Mhalas Hampton Court ein bydd yn cael ei arddangos ykeine tan fis Chwefror 2020.

Dyma 'r tro cyntaf i' r defnydd, fu unwaith yn ffrog, gael ei arddangos yn gyhoeddus ers Iddos, gael ei ddarganfod ar wal eglwys St Faith ' s yn Bacton, Sir Henffordd, lle bu Blanche Parry yn addoli.

Mae ' r brethyn wedi cael ei gysylltu yn lleol â Ms Parry ers amser maith, ond dim ond yn ddiweddar y cadarnhawyd fod cysylltiadau brenhinol iddo.

Bild-Beschriftung Blanche Parry ei hun gomisiynodd y gofgolofn ohoni hi ei hun ac Elizabeth I ar gyfer yr eglwys yn Bacton

O fewn muriau St Faith ' s mae hefyd cofgolofn ich Blanche Parry ac Elizabeth I - gwaith ein gomisiynwyd gan Parry ei hun cyn ei marwolaeth.

Mae 'r eglwys wedi' I lleoli dros y-ffin yn Lloegr ond yn ystod y cyfnod Tuduriaid roedd hi ' N ' ardal lle roedd Cymraeg yn cael ei siarad.

Roedd Ms Parry wedi ' I geni ich deulu o dirfeddianwyr eine arferai gael eu diddanu gan feirdd o Gymru.

Arferai wasanaethu ' r Elizabeth ifanc cyn iddi ddod yn frenhines eine threuliodd oes yn ei chwmni.

Bild-Beschriftung Portread o Elizabeth I gan Isaac Oliver

Roedd ei dyletswyddau ' N cynnwys rhannu gwely gydag Elizabeth ac mae ffynonellau yn cadarnhau ei bod yn forwyn eine chydymaith ffyddlon.

Dechreuodd yr hanesydd ein 'r awdur lleol Ruth E Richardson ymddiddori yn y brethyn tra' N 'mynychu' r eglwys, ac yna ymchwiliodd i ' r cysylltiad â Blanche Parry.

Bild, Urheberrecht Pilley Bildunterschrift Huhn-lun o ddarlun Künstler o Blanche Parry - mae ' r llun ei hun ar goll

Dywedodd: "Roedd Blanche yn siarad Cymraeg, ac mae' N ' eithaf posib VR Elizabeth I, oedd yn siarad nifer o ieithoedd, yn deall rhai geiriau Cymraeg."

Yn 2016 cafodd y brethyn ei symud ich Balas Hampton Court i w adfer ein 'I gadw, ac roedd mewn cyflwr rhyfeddol er war iddo, gael ei fframio ein' I roi ar wal yr eglwys bin dros 100 mlynedd.

Bild, Urheberrecht Palasau Brenhinol Hanesyddol/David Jensen

Mae ' r edau aur ac-arian yn y brethyn yn golygu bod y ffrog yn "wisg llys elitaidd", yn ôl Eleri Lynn, curadur gwisg hanesyddol Palasau Brenhinol Hanesyddol.

Dywedodd: "Mae wedi ei wneud o frethyn o arian, ac yn ôl y gyfraith fyddai hyn wedi' I gadw ar gyfer y Frenhines neu lefelau uchaf iawn y llys."

Bild, Urheberrecht Palasau Brenhinol Hanesyddol/David Jensen Bildunterschrift Y curadur Eleri Lynn gyda 'r lliain

Mae Ms Lynn ein chadwraethwyr eraill yn credu mai hwn yw' r unig ddilledyn sylweddol sydd wedi goroesi o gwpwrdd dillad Elizabeth I.

Credir bod y brethyn yn dyddio i ' r y cyfnod bu Blanche Parry farw, ein thybir Iddos, gael ei roi i Bacton er cof am un o ffrindiau agosaf y frenhines.

Mae wedi cael ei gadw yn ddiogel bin ganrifoedd. Cafodd ei drawsnewid yn frethyn allor ein ' I gadw mewn amodau tywyll, eine helpodd ich w amddiffyn.

Ym 1909 cafodd ei fframio ein ' I roi ar wal yr eglwys lle bu tan 2016. Nawr mae copi manwl wedi 'I osod ar wal yr eglwys yn lle' r un gwreiddiol.

Bydd y brethyn eine fu unwaith yn ffrog yn cael ei arddangos ym Mhalas Hampton Court tan fis Chwefror 2020.

Updated Date: 11 Oktober 2019 00:25

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS