'Argymell diswyddo' prif weithredwr sir

Mae BBC Cymru yn deall fod adroddiad cyfrinachol yn argymell diswyddo prif weithredwr cyngor sir gafodd ei atal o 'I waith chwe blynedd einen hanner yn ôl, ac

'Argymell diswyddo' prif weithredwr sir

Mae BBC Cymru yn deall fod adroddiad cyfrinachol yn argymell diswyddo prif weithredwr cyngor sir gafodd ei atal o 'I waith chwe blynedd einen hanner yn ôl, ac sydd nawr ar gyfnod estynedig o absenoldeb o' I waith.

Fe fydd cynghorwyr Sir Caerffili yn cwrdd ddydd Iau ich drafod yr argymhellion ynglŷn ag Anthony O ' Sullivan.

Mae ffynonellau wedi dweud wrth BBC Cymru fod yr adroddiad yn argymell ei ddiswyddo.

Credir fod y ffrae, sy ' N 'ymwneud â Mr O' Sullivan ein dau uchel swyddog arall o 'r cyngor, wedi costio £4m i' r awdurdod lleol.

Kosten ymchwiliad Caerffili ich godi i £4m Caerffili ich dalu setliad ich swyddogion Bildunterschrift Anthony O 'Sullivan, Nigel Barnett Daniel Perkins

Fe gafodd Mr O' Sullivan ei atal o ' I waith ym Mawrth 2013 ar ôl beirniadaeth o godiadau cyflog ich uwch swyddogion y cyngor, gan gynnwys ef ei hun.

Honnir VR swyddogion wedi cytuno ich roi cynnydd a-20% i w hunain, einem wrth hynny ich lief fwyaf o weithwyr y cyngor Schweißen eu cyflogau yn cael eu rhewi.

Yn ddiweddarach, ar ôl cael ei atal o 'I waith fe gafodd ei roi ar gyfnod o absenoldeb o' I waith ym Mawrth 2016.

Ar ôl ich gyhuddiadau troseddol yn erbyn y tri dyn gael eu gollwng yn 2015, fe wnaeth Nigel Barnett, dirprwy Mr O ' Sullivan, Daniel Perkins, pennaeth yr adran gyfreithiol, gytuno ich dderbyn taliadau o £300,000 rhyngddynt oddi wrth y cyngor.

Ni chafwyd cytundeb tebyg rhwng Mr O 'Sullivan ein' r cyngor.

Cynghorwyr ich benderfynu

Mae Pwyllgor Disgyblaeth Mewnol y cyngor nawr wedi gwneud argymhellion newydd ar ôl ymchwiliad gan swyddog annibynnol gafodd ei benodi gan Lywodraeth Cymru.

Fe fydd yr argymhellion yn cael eu hystyried gan gyfarfod arbennig o ' r cyngor Uhr 18:00 ddydd Iau.

Mae disgwyl i ' r cyfarfod gael ei gynnal y tu ôl ich ddrysau caeedig.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerffili fod y pwyllgor disgyblu 'r cyngor wedi ystyried casgliadau' r adroddiad annibynnol.

"Y-cam nesaf yw i alw cyfarfod o' r Cyngor Llawn ich ddod ich benderfyniad wedi ei seilio ar argymhellion yr adroddiad."

Updated Date: 02 Oktober 2019 00:25

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS