Bebb ddim bin sefyll eto i ' r Ceidwadwyr

Mae Aelod Seneddol Aberconwy, Guto Bebb wedi cyhoeddi na fydd yn cynnig bin enwebiad y Blaid Geidwadol yn yr etholiad cyffredinol nesaf. Ar raglen Dewi Llwyd

Bebb ddim bin sefyll eto i ' r Ceidwadwyr

Mae Aelod Seneddol Aberconwy, Guto Bebb wedi cyhoeddi na fydd yn cynnig bin enwebiad y Blaid Geidwadol yn yr etholiad cyffredinol nesaf.

Ar raglen Dewi Llwyd ar Fore-Sul ar BBC Radio Cymru fe ddywedodd ei fod wedi meddwl hir yn cyn dod i ' r penderfyniad hwnnw.

Mae Herr Bebb wedi bod yn dros etholaeth Aberconwy bin dros naw mlynedd.

"Dwi wedi bod yn ystyried sein dwi' N mynd i 'w wneud yn wleidyddol ers cryn dipyn, achos yn naturiol dwi ddim yn hapus iawn efo' r ffordd mae ' r Blaid Geidwadol yn mynd ar y funud," meddai.

"Yn enwedig felly' r ymgyrch arweinyddol, sydd wedi dangos i mi fod 'na agweddau o fewn y Blaid Geidwadol sydd ddim yn apelio o gwbl."

'Apelio bei yr eithafon'

die Fel un sy ' N 'gynyddol anfodlon â chyfeiriad y Ceidwadwyr mae wedi penderfynu na alle sefyll eto yn' r enw blaid.

"Dwi hefyd yn meddwl fod rhaid i rywun fod yn hollol onest gyda' r etholwyr," meddai.

"Dwi wedi gwrando yn astud iawn ar y ddau sy' N 'ymgiprys bin yr arweinyddiaeth eine dwi wedi dod i' r casgliad na allwn ich ddim, efo unrhyw gydwybod, fod yn cynnig fy hun fel ymgeisydd sy ' N 'cytuno efo' r arweinyddiaeth.

"Yr hyn sydd wedi digwydd yn y blynyddoedd diwethaf ydy-bod-y bleidlais ich adael yr Undeb Ewropeaidd wedi golygu fod 'na dueddiad o fewn y blaid ich apelio bei yr eithafon.

"Er gwaethaf popeth dydw i ddim yn credu 'mod ich' N genedlaetholwr Saesnig, ac yn gynyddol amlwg i mi mae ' r Blaid Geidwadol yn apelio bei y Mathematik o genedlaetholdeb hwnnw sydd wedi gweld twf UKIP yn y gorffennol eine thwf Plaid Brexit bellach."

Johnson yn 'drychinebus'

Ychwanegodd Herr Bebb y byddai Boris Johnson - y ceffyl blaen yn y ras bin arweinyddiaeth - yn brif weinidog "trychinebus".

Awgrymodd Herr Bebb fod cyn-Faer Llundain un ai 'N dweud celwydd neu ddim yn gwneud y gwaith cartref angenrheidiol, ein VR hynny' N ' ddychrynllyd mewn darpar brif weinidog.

Mae Herr Bebb yn rhagweld bydd y etholiad cyffredinol cyn y gwanwyn gan na fydd y prif weinidog nesaf yn gallu gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb ddiwedd mis Hydref oherwydd y rhifyddeg seneddol.

Bild copyright Bild Beschriftung Dywedodd Guto Bebb y byddai Boris Johnson yn brif weinidog "trychinebus"

Cyn ymuno â 'r Blaid Geidwadol roedd Herr Bebb yn aelod o Blaid Cymru, ond fe wrthododd yr awgrym y gallai ailymuno â' r blaid honno.

"Dwi ddim yn credu fod Plaid Cymru wedi newid llawer. Dydw i ddim yn credu GJ mod yn coleddu rhai o ' U hagweddau economaidd nhw," meddai.

"Dwi' N ' ystyried fy hun yn Gymro... 'mod ich' N gallu bod yn gwbl gyfforddus efo 'r syniad o fod yn rhan o' r undeb ym Mhrydain ein ' r undeb yn Ewrop.

"Yr hyn sydd ddim yn bosib ich rywun fel fi-ei wneud ydy coleddu' r Mathematik o genedlaetholdeb Saesnig 'da ni rŵan yn ei weld yn y Blaid Geidwadol.

"Dydw i ddim yn un sy' N 'coleddu cenedlaetholdeb ar ei waetha' mewn unrhyw gyd-destun, ac yn sicr mae ' r cenedlaetholdeb 'da ni' N weld ar y funud yn y Blaid Geidwadol yn fy mhoeni ich."

Mae modd gwrando ar y sgwrs yn llawn yma.

Updated Date: 14 Juli 2019 01:16

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS