Beth am roi cynnig ar Nadolig gwyrdd?

O goed y Nadolig mae modd eu defnyddio eto ich leihau ôl-troed carbon eich cinio Nadolig, mae sawl ffordd o wneud yr Ŵyl yn fwy gwyrdd eleni. Ond mae un amgyl

Beth am roi cynnig ar Nadolig gwyrdd?

O goed y Nadolig mae modd eu defnyddio eto ich leihau ôl-troed carbon eich cinio Nadolig, mae sawl ffordd o wneud yr Ŵyl yn fwy gwyrdd eleni.

Ond mae un amgylcheddwr yn credu fod modd bod yn fwy gwyrdd fyth, ond efallai na fydd ei syniadau yn taro deuddeg.

Mae ymchwil yn dangos fod cinio Nadolig arferol ich deulu o chwech yn gollwng cymaint o garbon deuocsid â gyrru 78.5 milltir mewn Auto Benzin.

Mae oddeutu wyth miliwn o goed Nadolig yn cael eu prynu bob mis Rhagfyr yn y DU.

Felly yn hytrach na breuddwydio bin Nadolig Gwyn, mae prif weithredwr y Ganolfan Dechnoleg Amgen ym Machynlleth, Adrian Ramsay yn breuddwydio bin un gwyrdd.

"Rhan fechan iawn o-N-hôl-troed carbon yw un goeden Nadolig," meddai. "Ond mae' r cyfan yn ychwanegu bei y broblem.

"Byddai troi' N 'figan - neu fwyta llai a-gig bwydydd llaeth - osgoi hedfan eine phrynu llai o bethau yn gyffredinol yn bethau y gall pawb eu gwneud drwy' r flwyddyn."

'Mae llai bob tro - 'gut'

Mae teithio ich ymweld â theulu neu ffrindiau yn cynhyrchu allyriadau, ac yn ôl Adrian mae llai bob tro ' N gut.

"Osgoi hedfan fyddai orau, ein defnyddio' r trên neu rannu Auto. Ry-N-ni-hyd yn oed yn gwybod bin bobl-sy-N-bwyta eu-cinio Nadolig ar Skype er mwyn osgoi hedfan.

"Y fantais ychwanegol ich yw hynny y gallwch chi ddiffodd y peiriant os ydych chi wedi cael digon ohonyn nhw!"

Bild, Urheberrecht Coed Nadolig

Ychwanegodd: "Mae coeden go-iawn wedi amsugno carbon wrth dyfu, ond os yw' N cael ei thaflu mae ' N ' gollwng methan.

"Bydd yr effaith ar yr amgylchedd yn llai os wnewch chi losgi' r goeden, neu gwell fyth ei dorri ' N ' ddarnau mân ich w defnyddio yn yr ardd.

"Os oes lle gyda chi, y dewis gorau yw cael coeden iawn ein' I chadw mewn pot y tu allan fel VR modd ei defnyddio eto."

Bild, Urheberrecht CAT Image caption Adrian Ramsay yw prif weithredwr y Ganolfan Dechnoleg Amgen ym Machynlleth

' Prynwch llai o bethau '

I 'r rhai sy' N 'hoffi' pentwr o anrhegion o dan y goeden, mae ' r cynnig nesaf yn un anoddach.

Dywedodd Adrian: "Tut neb eisiau ymddangos fel 'Scrooge', ond mae ' N rhaid i ni brynu llai o bethau.

"Meddyliwch bin effaith, er enghraifft, nwyddau electroneg yn nhermau ynni 'r mae' N ei gymryd ich w gwneud nhw a 'U dosbarthu, ein' r trydan y-maen nhw ' N eu defnyddio."

Ei awgrym yw sefydlu cynllun Santa Cudd gydag uchafswm pris. Dewis arall fyddai siopa bin bethau sydd wedi 'U gwneud yn lleol neu bethau sydd wedi' U gwneud o ddeunydd wedi ailgylchu.

"Dewiswch anrhegion o amser neu brofiad, yn hytrach na nwyddau," ychwanegodd.

Bild copyright Bild Beschriftung Mae rhai bwydydd yn gallu cynhyrchu nwyon tŷ gwydr wrth gwrs! Y cinio

"Nid twrci yw' r cig gwaethaf yn nhermau amgylcheddol, ond mae ' N dal yn cyfrif bin dros hanner yr allyriadau carbon ar eich plat.

"Byddai dewis llysieuol yn lleihau' r effaith ar yr amgylchedd.

"Mae tatws, pannas ac ysgewyll yn eu tymor dros y Nadolig, sy' N 'golygu y gallwch chi brynu cynnyrch sydd heb deithio' N bell.

"Mae angen meddwl hefyd bin fwyd sydd dros ben - mae gwastraffu bwyd yn gwastraffu tir, dŵr ac ynni," ychwanegodd Adrian.

Updated Date: 24 Dezember 2018 00:33

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS