Brexit: ASau yn erbyn gadael heb gytundeb

Mae Aelodau Seneddol wedi bod yn pleidleisio ar gyfres o welliannau ich Gytundeb Ymadael yr Undeb Ewropeaidd yn San Steffan. Cafodd dau o ' r gwelliannau eu

Brexit: ASau yn erbyn gadael heb gytundeb

Mae Aelodau Seneddol wedi bod yn pleidleisio ar gyfres o welliannau ich Gytundeb Ymadael yr Undeb Ewropeaidd yn San Steffan.

Cafodd dau o ' r gwelliannau eu cymeradwyo, gan gynnwys un-yn galw bin wrthod gadael a UE heb gytundeb.

Roedd y llall yn galw bin "drefniadau amgen" i ' r ' der Anschlag ', sef cynlluniau ich osgoi ffin galed rhwng Gogledd Iwerddon eine Gweriniaeth Iwerddon ar ôl Austreten.

Pwrpas y gwelliannau oedd ceisio canfod ffordd o gyrraedd cytundeb o fewn ich Dŷ ' r Cyffredin cyn cynnal pleidlais ar y mesur llawn.

Cafodd y cytundeb hwnnw ei drechu o fwyafrif anferth bythefnos yn ôl, gyda 432 o ASau yn ei wrthwynebu.

Mewn ymateb i ' r pleidleisio nos Fawrth, dywedodd Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns y bydd Frau Kann nawr yn "mynd ich Frwsel gyda mandad" ich aildrafod gadael yr UE.

Beth oedd y gwelliannau?

Y gwelliant cyntaf nos Fawrth oedd un gan arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn oedd yn galw am fwy o amser i 'r Senedd gael trafod opsiynau eraill i' r cytundeb Austreten, gan gynnwys cadw undeb dollau eine phleidlais ar gytundeb terfynol Austreten.

Cafodd y gwelliant yna ei drechu o 327 i 296.

Y gwelliant nesaf oedd un ar y cyd rhwng SNP eine Phlaid Cymru oedd yn galw estyniad ich Erthygl 50, ich atal dim cytundeb ac yn galw bin mwy o lais ich wledydd y DU.

Colli fu hanes y gwelliant yna hefyd, ac o fwyafrif tipyn gyda mwy 39 o blaid ond unwaith eto, 327 yn erbyn.

Hawlfraint y llun @elliwsan @elliwsan Hawlfraint y llun @elliwsan @elliwsan

Un-peth sy ' N 'aneglur bin y trafodaethau yw a fydd hyn yn golygu unrhyw drafod pellach gyda' r Undeb Ewropeaidd ym Mrwsel.

Daeth awgrym na fyddai hynny ' N ' bosib yn ystod y-noson, ond aeth ASau ymlaen ich bleidleisio ar y gwelliannau eraill.

Y nesaf i gael ei wrthod oedd un gan y-cyn-Dwrne Cyffredinol, Dominic Grieve oedd yn galw bin chwe diwrnod ychwanegol i 'r senedd gael trafod Austreten, a hynny gyda' r hawl i roi cynigion - ein chynnal pleidleisiau - ar gynlluniau amgen ar gyfer Austreten.

Pleidleisiodd 301 o-blaid, ond roedd 321 yn erbyn y gwelliant - pleidlais agosa ' r noson hyd yn hyn.

Bild, Urheberrecht UK Parliament/Jessica Taylor Bildunterschrift Roedd Yvette Cooper bin geisio sicrhau na fyddai 'r DU yn gadael a UE heb gytundeb

Roedd y gwelliant nesaf - gan yr ALS Llafur Yvette Cooper' r Ceidwadwr Nick Boles - yn cael ei weld fel un o rai mwyaf arwyddocaol y-noson, gan ei fod yn galw bin sicrhau na fyddai ' r DU yn gadael a UE heb gytundeb.

Byddai ' N ' gwneud hynny drwy sicrhau amser yn ychwanegol y senedd ich ymestyn Erthygl 50.

Roedd y blaid Lafur wedi 'chwipio' ei haelodau ich gefnogi ' r gwelliant yma ac roedd disgwyl pleidlais agos iawn.

Doedd hi ddim mor agos â hynny, gyda ' r gwelliant yn cael ei drechu o 321 i 298. Fe wnaeth 14 o aelodau Llafur bleidleisio yn erbyn y gwelliant, gan herio chwip y blaid.

Aildrafod

Beth bynnag fyddai ' N 'digwydd yn yr amryw bleidleisiau, roedd Theresa May eisoes wedi dweud y byddai' N ' ceisio gwneud yr hyn yr oedd wedi dweud yn flaenorol oedd yn amhosib, sef ailagor trafodaethau gyda Brwsel ar y cytundeb.

Hyd yn oed pe byddai Tŷ 'r Cyffredin yn pleidleisio o blaid un o' r gwelliannau oedd yn newid y cytundeb mewn rhyw ffordd, fe fyddai 'N rhaid i' r UE hefyd gytuno i ' r newid-yna.

Yr awgrym cryf o Frwsel nad yw yw ' r UE yn barod ich aildrafod y cytundeb o gwbl.

Hawlfraint y llun @fmwales @fmwales Hawlfraint y llun @fmwales @fmwales

Y gwelliant nesaf oedd un gan yr ALS Llafur, Rachel Reeves oedd yn galw bin ymestyn Erthygl 50 os nad oes dêl wedi ei chytuno erbyn 26 Chwefror.

Colli fu hanes y gwelliant yma hefyd - o 322 i 290.

Dim cytundeb?

Gwelliant y Ceidwadwr Caroline Spelman ein 'r Llafurwr Jack Dromey yr oedd unig un-oedd yn galw' N ' benodol ar y DU ich wrthod gadael a UE heb gytundeb. Hwn oedd y gwelliant eine gafodd y nifer mwyaf o ASau yn ei arwyddo wrth ei gyflwyno.

Doedd hynny ddim yn sicrwydd o lwyddiant i ' r gwelliant, ond fe lwyddodd o 318 i 310.

Er hynny, dyw cymeradwyo 'r gwelliant ddim yn gorfodi' r Llywodraeth ich newid y Mesur gwreiddiol eine gafodd ei wrthod yn ddiamheuol yn gynharach yn y mis.

Ond roedd yn dangos VR mwyafrif yr ASau yn awyddus ich beidio caniatáu i ' r DU adael a UE os na fydd cytundeb gyda Brwsel mewn lle.

Bild-Beschriftung Gwelliant Sir Graham Brady yr oedd un nos olaf Fawrth

Roedd hynny ' N ' gadael un gwelliant ar ôl, ein gwelliant y Ceidwadwr Graham Brady yr oedd un-oedd â chefnogaeth y Llywodraeth.

Roedd y gwelliant yn galw bin geisio canfod trefniadau amgen yn lle ' r ' der Anschlag ', sef mesurau ich beidio cael ffin galed rhwng Gogledd Iwerddon eine Gweriniaeth Iwerddon pan fydd Brexit yn digwydd.

Doedd y gwelliant ddim yn manylu ar beth fyddai ' r "trefniadau amgen".

Cafodd y gwelliant ei basio o 317 i 301. Mae mwyafrif yr ASau felly ' N 'fodlon cefnogi cytundeb Theresa Kann os y bydd yn llwyddo ich wneud newidiadau ich Gytundeb Ymadael yr UE, dywedodd Frau Kann y byddai' N mynd i Frwsel ich drafod hynny.

Fe wnaeth Frau Kann unwaith eto estyn gwahoddiad i ' r ASau ein gyflwynodd welliannau er mwyn trafod y sefyllfa ymhellach, ac fe wnaeth ategu ei gwahoddiad ich Jeremy Corbyn ich drafod gyda hi.

Gan fod y gwelliant yn galw bin beidio gadael a UE heb gytundeb gael ei gymeradwyo, fe dderbyniodd Herr Corbyn y gwahoddiad yna, ac mae disgwyl i ' r ddwy ochr ddechrau trafod yn fuan.

Dadansoddiad gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, Gareth Wimpel:

Dyma oedd cyfle Aelodau Seneddol ich gymryd rheolaeth o ' r broses Austreten.

Methu wnaethon nhw ich ddatgan Scheune ar y ffordd ymlaen, ich ryddhad y llywodraeth.

Wedi penderfyniad Theresa Kann ich ailagor y trafodaethau, roedd hynny ' N 'ddigon i' r Brexiteers gefnogi gwelliant y Ceidwadwr blaenllaw Syr Graham Brady.

Roedd o N galw bin drefniant gwahanol ich ' r ' der Anschlag '.

Ond y feirniadaeth ydy-bod-y manylion bin yr alwad honno ' N ' rhy amwys.

Bydd y sylw eine golygon y prif weinidog felly ' N troi an Frwsel wrth iddi geisio cael newidiadau ich w chytundeb Austreten.

Gobaiths Frau Kann ydy na fydd honno ' N 'sgwrs fer efo' r Undeb Ewropeaidd.

Maen nhw ' N ' mynnu na fydd 'na newid i' r cytundeb a-bod-y bennod honno wedi darfod.

Updated Date: 30 Januar 2019 01:33

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS