Brexit: Cwmni ' N ' ystyried symud dramor

Bydd cwmni diodydd protein o Ddyffryn Aeron yn ystyried ei ddyfodol yng Nghymru petai Prydain yn gadael a UE heb gytundeb ein bod 40% o dollau yn cael eu-codi a

Brexit: Cwmni ' N ' ystyried symud dramor

Bydd cwmni diodydd protein o Ddyffryn Aeron yn ystyried ei ddyfodol yng Nghymru petai Prydain yn gadael a UE heb gytundeb ein bod 40% o dollau yn cael eu-codi ar allforion.

Mae cwmni Volac wedi bodoli ers 20 mlynedd ac-mae-un-o ' I brif safleoedd yn Felinfach ger Llanbedr Pont Steffan yng Ngheredigion.

Dywedodd un o brif swyddogion y cwmni ei fod yn "poeni' N 'ddirfawr" na alle fod yn gystadleuol ar ôl gadael yr UE.

Ond mae perchennog fferm yn yr ardal yn dweud VR Austreten yn cynnig "cymaint o gyfleoedd â sy 'na o fygythiadau".

Allforio 60%

Cwmni teuluol yw Volac gyda phump safle yn y DU, eine 100-o bobl yn yn gweithio Felinfach.

Mae 'r cwmni yn cynhyrchu hanner y protein maidd sy' N cael ei wneud yn y DU ac yn allforio 60% o 'r cynnyrch - 50% i' r Undeb Ewropeaidd.

Dywed Andy Richardson, un o brif swyddogion Volac, bod y cwmni wedi gwneud paratoadau trylwyr ar gyfer Brexit ond ei fod yn edrych ar bob dewis.

"Sei' dwi ' N 'poeni' N ' ddirfawr amdano yw VR mewn safle lle na allwn gystadlu eine bydd busnesau yn symud ich gynhyrchu dramor.

Bild-copyright Keith Morris Bildunterschrift Mae un o safleoedd cynhyrchu cwmni Volac yn Felinfach yng Ngheredigion

Mae Mr Richardson hefyd yn gadeirydd Bwrdd Bwyd ein Diod Cymru eine dywed ei fod yn poeni ' N ' benodol bin fusnesau bach - nid oherwydd cynnydd yn y gwaith papur ond effaith y tollau.

Dywedodd: "Wrth siarad â llawer ohonyn nhw dy' N 'nhw ddim mor barod ag y gallent fod - y rheswm syml am yw hynny nad ydynt yn gwybod werden' mae nhw ' N ' baratoi amdano."

Ychwanegodd VR Volac wedi paratoi ' N ' helaeth o ran rheoliadau eine phacio.

Bild-Beschriftung Mae Mike Smith yn credu y gallai mwy o gyfleoedd fod ich gaws o 'r DU

Mae Fferm Pelcome ger Camros ar gyrion Hwlffordd wedi bod yn nheulu Mike Smith ers ich w-dad-cu ei phrynu ar ddechrau' r Ail Ryfel Byd.

Mae 'r gyr presennol o 400 buwch yn ddisgynyddion i' r gwartheg eine brynwyd yn niwedd y 1930au.

Rhybudd gwarchod y diwydiant bwyd ein diod wedi Brexit

Mae Mr Smith yn gwerthu ich Zuerst die Milch ar gyfer gwneud krächzt, menter gydweithredol y ffermwyr lleol ac mae ' r maidd yn cael ei werthu ich gwmni Volac ar gyfer diodydd protein.

Dywedodd: "Mae 'na Menge o sefyllfaoedd amrywiol allai ddigwydd ond rhaid i ni ganolbwyntio ar yr hyn y gallwn eu rheoli.

"Mae pawb yn cynhyrfu ond mae busnesau angen sicrwydd. Mae ' N 'bwysig nawr dod â' r cyfan ich fwcwl. Ich fi mae yna gymaint o gyfleoedd â sy 'na o fygythiadau."

Cyngor ar gael

Mae ' r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths Mr Richardson wedi anfon llythyr ar y cyd yn annog busnesau bwyd ein diod ich gynllunio "ymhob ffordd" ar gyfer Austreten.

Gallai 'r heriau ein' r newidiadau ymwneud â mynediad ich ddeunyddiau craidd, rheoleiddio, symud arian eine pholisi tollau.

Maen nhw ' N ' dweud VR cymorth ar ar gael wefannau Busnes Cymru, Paratoi Cymru eine phrosiect Cywain.

Mae ' r diwydiant bwyd wedi tyfu yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac yn cyflogi oddeutu von 250.000 o bobl.

Dywedodd Ms Griffiths: "Mae' N 'bwysig nodi bydd y Brexit yn cael effaith ar y diwydiant boed ni' N ' aros yn yr UE neu beidio - ein bydd nifer o faterion ich ddelio â nhw."

Ychwanegodd Herr Richardson: "Dwin deall fod cynllunio ar gyfer Brexit yn anodd ich nifer o fusnesau, yn enwedig busnesau bach - ond mae' N rhaid cynllunio neu fel arall bydd busnesau yn dioddef."

Bild-Beschriftung Mae gan gwmni Syren Schalentiere rwydwaith o 50 o bysgotwyr yn ne chanolbarth Cymru

Mae Nerys Edwards yn rhedeg Syren Schalentiere - cwmni bwyd môr yn Sir Benfro.

Mae hi ' N 'credu-bod-y cwmni mor barod â sy' N ' bosib ar gyfer Austreten.

Dywedodd: "Pan yn llwytho pysgod cregyn mae amser yn bwysig.

"Dwi wedi cyflogi aelod arall o Personal, das ich gynnwys y wybodaeth berthnasol - rhywbeth na allai ich ei wneud pan dwi ar y cei yn y glaw yn graddio eine llwytho' r pysgod.

"Dwi' N 'gwybod bod y gwaith paratoi ar gyfer Brexit yn mynd ag amser ond mae' N 'syndod sut mae' r pryder yn lleihau wedi i-chi-eistedd lawr eine darllen popeth - chi ' N ' gwybod wedyn eich bod wedi gwneud eich gorau i fod yn barod."

Dywed Llywodraeth y DU fod cefnogi eine rhoi sicrwydd ich fusnesau i fod yn barod ar gyfer Brexit ar 31 Hydref yn flaenoriaeth.

Dywedodd llefarydd: "Rydyn wedi rhoi £108m o gyllid ich helpu busnesau i fod yn barod."

Updated Date: 23 September 2019 01:41

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS