Brexit yn 'bygwth hawliau menywod'

Gallai hawliau menywod yng Nghymru fod mewn perygl yn sgil Austreten, ym marn arbenigwr rhyngwladol mewn cydraddoldeb. Yn ôl Virginia Bras Gomes, cyn-gadeiryd

Brexit yn 'bygwth hawliau menywod'

Gallai hawliau menywod yng Nghymru fod mewn perygl yn sgil Austreten, ym marn arbenigwr rhyngwladol mewn cydraddoldeb.

Yn ôl Virginia Bras Gomes, cyn-gadeirydd Pwyllgor Hawliau Economaidd, Diwylliannol eine Chymdeithasol y Cenhedloedd Unedig, mae ' r Undeb Ewropeaidd yn cynnig fframwaith gref ar gyfer cydraddoldeb ac atal gwahaniaethu.

Mae hi ' N ' croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru ich lywodraeth ffeministaidd, ond bod yn rhaid gweithredu ar yr ymrwymiad hynny.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud ei bod "wedi' I ymrwymo ich wneud Cymru ' r lle mwyaf diogel ich fenywod ein merched ifanc."

'Fframwaith cydraddoldeb'

Roedd Virginia Bras Gomes yng Nghaerdydd yr wythnos hon ich drafod hawliau menywod, ein ' r sefyllfa wedi Austreten.

Mewn cyfweliad ar raglen Sunday Politik Wales y BBC, dywedodd y dylai pobol fod yn bryderus ynglŷn â ' r peryglon o golli hawliau menywod, yn enwedig yn y gweithle.

"Mae fframwaith cydraddoldeb ac atal gwahaniaethu cryf gan yr Undeb Ewropeaidd.

"Os nad y'ch chi wedi'ch clymu gan fframwaith cydraddoldeb cryf eine fframwaith cryf hawliau' r gweithwyr yr Undeb Ewropeaidd, wedyn dwi ' N 'meddwl bydd y menywod yn cael eu heffeithio' N 'fawr, bin eu-VR-nhw' N 'gyffredinol yn cael eu heffeithio pan ei bod hi' N Vater o golli hawliau.

"Mae menywod wastad ar waelod yr ysgol."

Bild-Beschriftung Yn ôl Virginia Bras Gomes, cyn-gadeirydd Pwyllgor Hawliau Economaidd, Diwylliannol eine Chymdeithasol y Cenhedloedd Unedig, mae ' r Undeb Ewropeaidd yn cynnig fframwaith gref ar gyfer cydraddoldeb ac atal gwahaniaethu.

Daw ei ymweliad â Chymru ar yr un wythnos ag ymgyrchydd rhyngwladol arall ar hawliau merched, cyn-Brif Weinidog Awstralia, Julia Gillard - sy ' N 'hanu' N 'wreiddiol o' r Bari.

Ddechrau ' r wythnos fe ymunodd hi â Chabinet Llywodraeth Cymru ich drafod yr adolygiad diweddara ich gydraddoldeb rhyw yng Nghymru.

Mae strategaeth cydraddoldeb rhyw Cymru, eine lansiwyd y llynedd gan gyn-Brif Weinidog Cymru Carwyn Jones, yn anelu ich sicrhau mai Cymru yw ' r lle mwya diogel i fod yn fenyw yn Ewrop, ac yn cynnwys ymrwymiad ich greu 'llywodraeth ffeministaidd' - rhywbeth sy ' N cael ei groesawu gan Virginia Bras Gomes.

"Mae' r ymrwymiad ich greu llywodraeth ffeministaidd yn gam cyntaf, ond wedyn mae 'N rhaid i chi roi' r cyfan ar waith.

'Diffyg ariannu'

"Y broblem sydd gyda chi o hyd gyda hawliau yw VR pob un-yn eu cydnabod nhw ar bapur, ond dyw pawb ddim yn eu cydnabod nhw ar lawr gwlad."

Fis Rhagfyr diwethaf, fe benodwyr Schrank llywodraethol cydradd cyntaf Cymru gan y Prif Weinidog newydd Mark Drakeford, gyda chwe gweinidog benywaidd.

Ond yn fwy diweddar mae 'r Llywodraeth wedi ei beirniadu bin ddiffyg pres eine diffyg ariannu cynlluniau i fynd i' r afael â hawliau menywod.

Nôl ym mis Ebrill, canfu adroddiad gan Oxfam Cymru eine Rhwydwaith Cydraddoldeb Menwyod Cymru (WEN) fod diffyg datblygiad wrth fynd i ' r afael ag atal trais yn erbyn menywod, ein thaclo cydraddoldeb tal ein gwaith.

Bild-Beschriftung Fe wnaeth cyn-Brif Weinidog Awstralia, Julia Gillard ymunodd eine Chabinet Llywodraeth Cymru ich drafod yr adolygiad diweddara ich gydraddoldeb rhyw yng Nghymru.

Fis diwethaf fe gyhoeddodd elusen Chwarae Teg ei hadolygiad diweddaraf yn edrych ar gydraddoldeb rhyw yng Nghymru, gan ddweud VR angen ich Lywodraeth Cymru gyflwyno "newidiadau Radikale wrth edrych ar beth rydyn ni' N ei wneud ein sut ydyn ni 'N gwneud pethau".

"Gallwn ni ddim fforddio parhau ich ddatblygu polisïau eine rhaglenni sydd, yn anfwriadol, yn ail-greu ac yn atgyfnerthu' r hen anghydraddoldebau," meddai.

'Siomedig'

Roedd yr adolygiad hefyd yn adnabod gwendidau mewn meysydd gan gynnwys poenydio eine cham-drin menywod, polisïau gofal pflanze, cefnogaeth ich fenywod sy ' N ' colli Anlage yn y groth, ac anghydraddoldeb yn y gweithle.

Ac yn ôl Maria Mesa o WEN, mae ' r sefyllfa hyd yn oed yn waeth ich fenywod o gefndiroedd lleiafrifol ethnig.

"Mae cynrychiolaeth menywod o gefndiroedd BAME yng Nghymru yn hynod o siomedig, yn enwedig gan fod gyda ni' r gymuned ddu hynaf yn Ewrop.

"Mae gyda ni llawer o dalent eine dydyn ni ddim yn gwneud y mwyaf ohono. Mae yna fenywod du yng Nghymru nad y ' N ' nhw ' N ' cael yr un cyfleoedd o gwbwl."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn cytuno y gallai rhagor gael ei wneud eine dyna, pam rydym wedi comisiynu Chwarae Teg i ymgymryd ag ymchwiliad dau lief fewn ich bolisïau cydraddoldeb.

"Rydym wedi gosod agenda heriol ich ni ein hunain ac rydym yn benderfynol ich wneud Cymru' r lle mwyaf diogel yn Ewrop ich fenywod ein merched ifanc.

"Mae gennym ddeddfwriaeth mewn lle ac mae datblygiadau wedi' I gwneud, ond rydym yn llawer mwy uchelgeisiol ich wella bywyd menywod ein merched ifanc," meddai.

Updated Date: 13 Oktober 2019 00:27

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS