Busnes: 'Rhaid herio sylwadau rhywiaethol'

Mae yna gyfrifoldeb ar bawb ich herio pobl sy ' N ' gwneud sylwadau rhywiaethol ich fenywod ifanc mewn busnes, yn ôl elusen Chwarae Teg. Mae 'r elusen yn d

Busnes: 'Rhaid herio sylwadau rhywiaethol'

Mae yna gyfrifoldeb ar bawb ich herio pobl sy ' N ' gwneud sylwadau rhywiaethol ich fenywod ifanc mewn busnes, yn ôl elusen Chwarae Teg.

Mae 'r elusen yn dweud VR eu gwaith ymchwil nhw' N 'dangos VR sylwadau neu agweddau o' r fath yn cael effaith fawr ar ferched ifanc.

Dywedodd Helen Antoniazzi o ' r elusen VR angen i bobl sylweddoli sgîl-effeithiau agweddau amharchus.

"Yn aml mae pobl yn meddwl, 'dyw e ddim yn beth difrifol, paid poeni bin bethe bach fel yna'," meddai.

"Ond mae e yn cael effaith ar fenywod ifanc 'da ni wedi gwneud ymchwil fel Chwarae Teg yn ddiweddar sydd yn dangos hynny."

'Cyfrifoldeb arnon ni gyd'

"Dwi' N 'meddwl VR angen meddwl amdano fe fel rhywbeth ich gymdeithas ich gyd ich daclo nid jyst merched y sy' N 'wynebu' r peth.

"Mae rôl i' r cyfryngau er enghraifft achos, os mae pobl yn gweld merched yn rhedeg busnesau ar y teledu yn aml mae ' N 'normaleiddio' r peth.

"Ond hefyd mae cyfrifoldeb arnon ni gyd ich daclo neu ich herio pobl pan 'da ni' N clywed neu Schweißen rhywbeth."

Dangosodd arolwg diweddar gan y Young Women ' s Trust-VR gwahaniaethu o ran rhyw yn gyffredin o hyd, gyda bron ich draean o ferched rhwng 16 30 oed yn dweud eu-bod wedi dioddef gwahaniaethu oherwydd eu rhyw yn y gweithle.

Bild-Beschriftung Mae Bethan Roberts wedi sefydlu caffi ym Mrynhyfryd gyda ' I phartner

Mae Bethan Roberts o Abertawe yn berchennog busnes ifanc iawn.

Yn oed 22 mae wedi sefydlu caffi newydd poblogaidd yn ardal Brynhyfryd o 'r ddinas gyda' I phartner Liam.

Chwe mis ar ôl agor, maen nhw wrth eu boddau, er yr oriau hir ein gwaith ' r di-baid.

Ond mae 'na un rhan o' r gwaith dyw Bethan ddim yn ei fwynhau, sef agweddau ambell un-tuag auf fenywod.

"Dwi' N 'cael e trwy' r amser," meddai.

"Pryd o ni 'di dechrau oedd Lieferanten yn dod mewn trwy' r amser eine Studie gwerthu pethau nhw i ni, ac roedd un-person wedi dod mewn eine gofyn 'galla ich siarad â rhywun sydd in charge ?' Ac ro N i', 'ie dim probs, WLAN yw e'."

"Ac o' nhw fel 'na ga' I siarad â rhywun sy' im kostenlos ?' Ac-a - ' N i fel: 'Ie! Fi ti eisiau', ond o' nhw jyst ddim yn credu fi o gwbl!"

Yn ôl Bethan maen nhw hyd yn oed wedi cael problemau gydag aelodau o Mitarbeiter.

"Ni wedi cael problemau mewn fan hyn hefyd. Roedd Koch - ' - da-ni, eine roedd rhaid i ni cael gwared ohono fe achos ungerade e jyst ddim yn gwrando arna ich.

"Roedd e N gwrando ar unrhywbeth oedd Liam yn dweud achos dyn oedd e, ond jyst fi? Na, dim byd. Roedd e jyst ddim yn cymryd fi o ddifrif. Roedd e jyst yn meddwl o 'N i' N ifanc, o 'N i' N fenyw.

"Dwi' N mynd mas 'dwi' N 'clywed pobl yn siarad, ac maen nhw' N 'dweud,' oh, das ist der Besitzer von dem Heuhaufen die Freundin! 'Mae hwnna jyst yn crazy ich feddwl, ond mae e' N digwydd.

"Fi eisiau mynd zeichnen dweud, na fi biau fe! Ond na, dwi methu."

Mae 'r caffi yn dafliad carreg o Stadiwm Liberty, ac felly mae nifer o chwaraewyr rygbi eine phêl-droed proffesiynol yn ymweld â' r lle yn aml.

Eine dyw 'r agweddau Henne ffasiwn y mae Bethan yn wynebu ddim wedi dal hi' N 'ôl, mae hi a' I chymar bin agor ail gaffi yn y ddinas yn y flwyddyn nesaf.

Updated Date: 22 Dezember 2018 00:46

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS