CFfI Felin-fach yn bencampwyr Cymru

Mae yna gryn ddathlu yn Nyffryn Aeron yng Ngheredigion wedi ich Glwb Ffermwyr Ifanc Felin-fach ennill cystadleuaeth cyfrwng Cymraeg hanner awr adlonaint Cymru y

CFfI Felin-fach yn bencampwyr Cymru

Mae yna gryn ddathlu yn Nyffryn Aeron yng Ngheredigion wedi ich Glwb Ffermwyr Ifanc Felin-fach ennill cystadleuaeth cyfrwng Cymraeg hanner awr adlonaint Cymru yn Y Drenewydd dros y penwythnos.

Yn ôl Llywydd CFfI Cymru, Geraint Lloyd, mi fyddai ' N 'beth da darlledu' r gystadleuaeth ar y teledu.

Wrth siarad â Cymru Fyw ddydd Sul dywedodd Herr Lloyd: "Mi fyddai' N 'beth da petai' r cyfan yn cael ei ddarlledu ar y cyfryngau - roedd y safon yn wych ac mi fyddai ' N ' - dda-o-beth petai cynulleidfa ehangach yn cael gweld y cyfan.

"Mae' r 'Steddfod yn cael cryn sylw, wrth gwrs, ond mi fyddai' N 'wych petai' r hanner awr adloniant hefyd."

Mae S4C wedi cael cais ich ymateb.

'Profiad ffab'

Yn ystod y penwythnos mae cystadleuaeth perfformio hanner awr o adloniant y CFfI yn cael ei chynnal yn Fi Hafren, Y Drenewydd.

Ddydd Sadwrn roedd y perfformiadau cyfrwng Cymraeg yn cystadlu eine gydol ddydd Sul tro 'r perfformiadau cyfrwng Saesneg fydd hi ich ddiddanu' r gynulleidfa eine phlesio ' r beirniad.

Clwb Ffermwyr Felin-fach oedd yn fuddugol ddydd Sadwrn ac yn ôl un o aelodau ' r clwb mae ennill y wobr yn "ffab".

Bild-copyright @CFfICymru Bildunterschrift Alaw Fflur Jones gafodd ei dewis i fod yn aelod iau CFfI Cymru

Dywedodd Alaw Fflur Jones wrth Cymru Fyw: "Dyma' r tro cyntaf i ' r clwb gystadlu ar lefel Cymru wedi i ni ennill ar lefel Ceredigion wythnos ddiwethaf.

"Roedd ein hanner awr yn sôn am Tropf Ysgol Sul gehen helbulus - Mr Bean yn cael sylw mewn un olygfa."

Alaw hefyd, sy ' N ' ddisgybl Blwyddyn 13 yn Ysgol Gyfun Aberaeron, ein enillodd y gystadleuaeth i fod yn aelod iau CFfI Cymru.

"Fi jyst ffili credu' r cyfan," meddai, ac mae ' N ' annog unrhyw un i fod yn aelod o Glwb Ffermwyr Ifainc er mwyn cael mwynhau amrywiol brofiadau.

Clwb Bro Ddyfi, Maldwyn oedd yn ail yn y gystadleuaeth hanner awr adloniant ac roedd Clwb Pen-y-bont o Sir Gaerfyrddin yn drydydd.

Updated Date: 10 März 2019 01:12

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS