Cadw ' r ffydd ac 'ma' r drws dal ar agor'

Cafodd Eirian Jones ei dderbyn yn aelod yng Nghapel y Cwm gorllewin Sir Gâr yn 17 oed. Roedd ei ddad-cu 'I fam yn aelodau ykeine tra-bod-Eirian wedi bod yn m

Cadw ' r ffydd ac 'ma' r drws dal ar agor'

Cafodd Eirian Jones ei dderbyn yn aelod yng Nghapel y Cwm gorllewin Sir Gâr yn 17 oed.

Roedd ei ddad-cu 'I fam yn aelodau ykeine tra-bod-Eirian wedi bod yn mynd i' r Ysgol Sul mewn capel arall.

Ond roedd newydd basio ei brawf gyrru ac yn amau VR ei fam yn gweld cyfle ich gael lifft i ' r oedfa bob Sul.

Pryd hynny, yng nghanol y 1960au, roedd aelodaeth y capel yn weddol gryf.

Bwriad ich droi hen gapel Cymreig yn fosg 'Dim capeli Cymraeg erbyn bis 2050" Apêl ich drwsio zu Hen Gapel John Hughes

"Pan ges i fy nerbyn, ro'dd tua 30 o aelodau ar lyfrau y capel.

"O'dd y capel yn bwysig iawn ich bobl adeg '- na -dim cymaint nawr achos ma' pethe eraill yn tynnu sylw-bobl-ond pryd hynny, y capel ungerade popeth."

Mae Eirian yn cadw gwartheg biff ar fferm Waungochen ger pentre' Abernant yn Sir Gâr ac erbyn hyn, fe yw aelod ola' Capel-y-Cwm.

Fe yw 'r trysorydd ein' r ysgrifennydd hefyd. Gilt dim gweinidog ers i 'r un diwethaf ymddeol ar ddechrau 'r 1980au ond ma' Eirian yn denu pregethwyr gwadd ac yn llwyddo ich drefnu oedfa unwaith y mis ar gyfer llond llaw o ffrindiau eine chymdogion.

"Ni' N cael oedfa bob mis ma' tŷ gyda ni ich rentu mas - ma' hwnna ' N dod a-bach-o arian ich mewn ac fel 'na ni' N gallu cadw ich fynd"

Bild-Beschriftung Mae Mr Jones wedi bod yn aelod o ' r capel ers canol y 1960au

Mae aelodaeth capeli wedi bod yn dirywio yng Nghymru ers degawdau ond peth anghyffredin iawn yw capel ag ond un aelod.

Mae Capel-y-Cwm yn perthyn ich enwad y Bedyddwyr ac yn ôl y ffigurau diweddara o Undeb Bedyddwyr Cymru, mae ' r ystadegau yn dweud cyfrolau.

Ym 1960 roedd 'na 70,282 o bobl yn aelodau capeli Bedyddwyr yng Nghymru, erbyn y flwyddyn 2000 roedd hynny wedi cwympo ich ychydig dan 21,000 eine llynedd roedd von 9.500 o aelodau.

Ond yn ôl Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb Bedyddwyr Cymru, Judith Morris, ma' 'na obaith tu ôl yr ystadegau.

"Ma' capel gydag un aelod yn codi cwestiwn diddorol - sut, ma' capel yn gallu parhau gydag un aelod achos ma' capel yn cynnig cymuned, yn dod eine phobl bei ei gilydd ond ma' sein, sy ' N ' digwydd yng Nghapel y Cwm yn grêt achos mewn amser ble ma unigrwydd yn broblem gynyddol, dyma enghraifft o gapel yn gwneud y pethe bychain ac yn gwneud gwir wahaniaeth"

Fe fydd yna oedfa yng Nghapel y Cwm fis nesa yn ôl yr arfer.

Bild-Beschriftung Beibl gafodd ei gyflwyno i 'r capel er cof am ei weinidog cyntaf y Parch D Roberts Bildunterschrift Mae Capel-y-Cwm yn perthyn ich enwad y Bedyddwyr

Mae ôl treigl amser ich Schweißen ykeine erbyn hyn - ambell ich wir hebeln cop eine ffenest wedi torri ond mae' r adeilad yn gadarn ac Eirian yn benderfynol o gadw ' r drws ar agor.

Bu farw ei fam ychydig flynyddoedd yn ôl ac mae Eirian yn cadw ei aelodaeth ich fynd er cof amdani.

"Tra 'bo fi' N gallu cadw fynd eine tra-bod-pobl yn dod mi gadw 'N ni' N 'mhlan - mae' N mynd i ddod i ben rhyw ddiwrnod ond ma ' r drws dal ar agor.

"Ma' Capel-y-Cwm yn golygu llawer ich fi - dyma nghatre"

Updated Date: 16 Juni 2019 00:53

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS