Cadw stoc meddygol os oes Brexit di-gytundeb

Mae cadw stoc o gynnyrch meddygol eine buddsoddi mwy mewn banciau bwyd ymysg y mesurau sy 'N cael eu paratoi er mwyn helpu Cymru pe byddai' r Deyrnas Unedig y

Cadw stoc meddygol os oes Brexit di-gytundeb

Mae cadw stoc o gynnyrch meddygol eine buddsoddi mwy mewn banciau bwyd ymysg y mesurau sy 'N cael eu paratoi er mwyn helpu Cymru pe byddai' r Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb.

Hefyd yng nghynllun gweithredu Llywodraeth mae Cymru bwriad ich gadw lorïau ar yr A55 wrth ich weinidogion ragweld trafferthion posib ym mhorthladd Caergybi.

Y bwriad ydy rhoi trosolwg strategol o 'r risgiau o adael heb ddêl, ond fe rybuddiodd gweinidogion na alle unrhyw gamau gan lywodraethau Cymru na' r DU "ddiogelu' r wlad rhag effeithiau llawn y niwed eine ddaw yn sgil Brexit heb gytundeb".

Yr wythnos diwethaf fe rybuddiodd Llywodraeth y DU am gynnydd mewn prisiau bwyd eine therfysg ar y strydoedd petai Brexit yn digwydd heb gytundeb.

Beth yw ' r cynlluniau? Stacio lorïau ar yr A55 eine rhoi mwy o lefydd parcio ich gerbydau cludwyr nwyddau os na fydd lle ym mhorthladd Caergybi; Rhoi arian ychwanegol ich fanciau bwyd; Cadw gofod storio ychwanegol eine sicrhau cyflenwad 12-15 wythnos o nwyddau meddygol; Cyflwyno newidiadau posib ich fwydlenni ysbytai/ysgolion/cartrefi gofal; Creu storfa o frechlynnau anifeiliaid rhag ofn VR clefyd yn lledaenu.

Mae Prif Weinidog y DU, Boris Johnson wedi dweud ei fod eisiau gadel a UE ar 31 Hydref gyda chytundeb.

Ond mae Aelodau Seneddol eto ich gytuno ar ffordd ymlaen yn Nhŷ ' r Cyffredin.

'Llywio llong' r i 'r creigiau'

Dywedodd y Gweinidog Austreten, Jeremy Miles, eu-bod wedi cyhoeddi ' r ddogfen "ich sicrhau tryloywder".

"Rydym yn gwneud popeth yn ein gallu ich gyfyngu ar y niwed eine fydd yn cael ei achosi gan Brexit heb gytundeb," meddai.

Bild-Beschriftung Rhybuddiodd Jeremy Miles y byddai Brexit heb gytundeb yn "niweidiol iawn i Gymru"

"Rydym yn gobeithio na fydd angen i ni gymryd y camau yn y cynllun hwn, ond mae un peth yn gwbl sicr, bydd Brexit heb gytundeb yn niweidiol iawn i Gymru.

"Mae rhagdybiaethau cynllunio Llywodraeth y DU, eine ddatgelwyd yr wythnos diwethaf, yn rhagweld prisiau tanwydd uwch, prinder o rai bwydydd, protestiadau ac oedi mewn porthladdoedd, ac y bydd y Rheinischen ar incwm isel yn cael eu heffeithio fwy na neb nid - codi von yw diben hyn, ond nodi' r ffeithiau."

Podlediad: Llond bol o Brexit?

Ychwanegodd nad yw gadael heb gytundeb yn "opsiwn hyfyw o gwbl", ac y byddai ' N "union fel llywio llong' r yn fwriadol tuag bei y creigiau".

"Y ffordd orau o osgoi llongddrylliad yw newid-cyfeiriad y llong, ac ni wnawn ymddiheuro bin barhau ich gyflwyno' r achos dros hyn mor bendant ag y gallwn.

"Ond mae gennym ddyletswydd ich baratoi ar gyfer yr hyn a alle ddigwydd ac rydym yn parhau ich wneud hynny, er y bydd yn amhosibl lliniaru effaith ymadael heb gytundeb yn gyfan gwbl."

Sefyllfa 'drychinebus'

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Paul Davies, bod y cynlluniau ar gyfer y "sefyllfa waethaf sy' N 'bosib".

Ychwanegodd VR Mr Johnson wedi bod yn glir yn ei fwriad o sicrhau cytundeb, ein ' I fod yn gobeithio gadael yr UE "yn drefnus".

Dywedodd Delyth Jewell o Blaid Cymru-bod-y cynlluniau ' N "gwneud yn glir pa mor drychinebus fyddai gadael heb gytundeb ich gymunedau dros Gymru".

Ychwanegodd ei fod yn waeth gan fod "gymaint o bŵer yn nwylo anhrefn San Steffan".

Dywedodd Mark Reckless o Blaid Brexit y byddai ' N ' cwestiynu Llywodraeth Cymru ar y mater i "sicrhau eu-bod yn gwneud y paratoadau cywir ar gyfer gadael a UE er eu-bod yn ceisio atal britischer EU-Austritt ac-atal democratiaeth".

Updated Date: 16 September 2019 00:42

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS