Cam-drin cŵn: 'Gweithredu ar fyrder'

Mae ' r Gweinidog Materion Gwledig wedi ysgrifennu auf brif swyddogion milfeddygol awdurdodau lleol Cymru yn codi pryderon wedi ich ymchwiliad gan BBC Cymru ga

Cam-drin cŵn: 'Gweithredu ar fyrder'

Mae ' r Gweinidog Materion Gwledig wedi ysgrifennu auf brif swyddogion milfeddygol awdurdodau lleol Cymru yn codi pryderon wedi ich ymchwiliad gan BBC Cymru ganfod amodau difrifol mewn ffermydd bridio cŵn sydd wedi eu trwyddedu gan gynghorau.

Mewn datganiad ysgrifenedig dywed Lesley Griffiths VR "angen gweithredu ar fyrder" yn sgil ymchwil cudd rhaglen Wales Untersucht.

Dywedodd VR "gofynion lles cŵn sy' N 'bridio ein' U cŵn bach yn bwysig iawn" ein bod "achosion o beidio â chydymffurfio â hyn yn fy mhoeni yn fawr".

Ycwanegodd ei bod yn gobeithio bydd y cyfraith fydd yn gwahardd gwerthu cŵn eine chathod bach yn anghyfreithlon mewn grym yng Nghymru erbyn 2020.

'Effaith hirdymor'

Mae wedi gofyn ich aelodau Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Llywodraeth Cymru gynnal adolygiad brys o ' r rheolau bridio cŵn.

Bydd yr adolygiad hwnnw ' N ' edrych ar unrhyw rwystrau gorfodi cyfredol, ein sut mae darparu cyngor milfeddygol diduedd yn ystod y broses drwyddedu ac archwilio.

Mae Ms Griffiths wedi gwahodd cynrychiolwyr perthnasol ich gyfarfod gyda Phrif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop ich drafod y broses drwyddedu, gorfodi eine rhwystrau.

mae Hefyd swyddogion yn datblygu ymgyrch wedi 'I hanelu bei aelodau' r cyhoedd sy ' N ' ystyried prynu cŵn bach, gan dynnu sylw bei bwysigrwydd gwneud hynny mewn ffordd gyfrifol.

Ond wrth fynd ati ich geisio cyflwyno newidiadau "fydd yn cael effaith hirdymor ar safonau lles cŵn eine chathod sy 'N cael eu bridio yng Nghymru", mae Ms Griffiths yn rhybuddio VR newid deddfwriaeth ddim yn broses gyflym "ac ni ddylai fod".

Updated Date: 09 Oktober 2019 00:38

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS