Canolfan Llanymddyfri yn agor ei drysau

Mae menter gymunedol newydd wedi agor ei drysau ' N ' swyddogol yn Llanymddyfri. Kräftig y fenter yw "hyrwyddo hanes lleol eine dwyn sylw auf brif atyniada

Canolfan Llanymddyfri yn agor ei drysau

Mae menter gymunedol newydd wedi agor ei drysau ' N ' swyddogol yn Llanymddyfri.

Kräftig y fenter yw "hyrwyddo hanes lleol eine dwyn sylw auf brif atyniadau eine gweithgareddau lleol".

Mae ' r Gannwyll yn amgueddfa ac yn ganolfan wybodaeth ich dwristiaid yn yr hen Ganolfan Dreftadaeth yn y dref.

Mae wedi 'I henwi ich anrhydeddu' r Ficer Prichard, ein gyfansoddodd gerddi mewn cyfrol o ' r enw Canwyll y Waliser .

Bild-Beschriftung Mae 'r ganolfan wedi' I henwi ar ôl llyfr poblogaidd y Ficer Prichard

Mae 'r ganolfan wedi' I sefydlu gan grŵp o wirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr, ac mae 'N cynnwys arddangosfeydd hanesyddol eine diwylliannol o Lanymddyfri ein' r ardal gyfagos.

Llanymddyfri ich groesawu Eisteddfod yr Urdd yn 2021

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Hamdden, Chwaraeon eine Thwristiaeth: "Mae' r Gannwyll yn enghraifft wych o sut yr ydym, fel Awdurdod, yn cefnogi gwaith 'r o adfywio cymunedau lleol ac yn gweithio mewn partneriaeth â nhw, yn enwedig mewn diwydiant mor bwysig â' N ' diwydiant twristiaeth.

"Daw' r bennod newydd ein chyffrous hon ar gyfer yr adeilad hwn yng nghanol y dref yn dilyn ein cyfraniadau diweddar wella ymwybyddiaeth o Twm Siôn Cati drwy osod arwyddion ychwanegol i 'r safle o' r dref."

Bild-Beschriftung Cafodd Y Gannwyll ei hagor yn swyddogol dros y penwythnos

Dywedodd y Cynghorydd Händel-Davies, aelod lleol ac un o ' r ymddiriedolwyr: "Kräftig deublyg y fenter gyffrous hon, Y Gannwyll, yw hyrwyddo' N sowie ein hanes lleol eine phwysleisio 'r prif atyniadau eine gweithgareddau lleol yn Llanymddyfri ac-o' I hamgylch er mwyn annog ymwelwyr ich stopio ac aros bin gyfnod hirach.

"Mae nifer o chwedlau ac enwogion Cymru yn gysylltiedig â' r ardal o Ogof Twm Siôn Cati ich Llywelyn ap Gruffydd Fychan, ich Forwyn Llyn y Fan ein Meddygon Myddfai, i ' r Ficer Prichard William Williams Pantycelyn.

"Mae' r dref eisoes yn boblogaidd ymhlith pysgotwyr, cerddwyr eine beicwyr, ac rydym yn benderfynol bydd y yr ardal odidog hon yng ngogledd Sir Gaerfyrddin, drwy fentrau megis yr un yma yn dod yn gyrchfan fwyfwy poblogaidd ich dwristiaid eine fydd yn rhoi hwb i ' r economi leol."

Updated Date: 22 April 2019 00:56

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS