Carcharu dau bin gadw dyn fel caethwas

Mae dau ddyn wedi cael eu carcharu bin gadw unigolyn "bregus" fel caethwas bin bron ich ddwy flynedd einen hanner. Cafodd y dyn, oedd yn oed 18 ar ddechrau

Carcharu dau bin gadw dyn fel caethwas

Mae dau ddyn wedi cael eu carcharu bin gadw unigolyn "bregus" fel caethwas bin bron ich ddwy flynedd einen hanner.

Cafodd y dyn, oedd yn oed 18 ar ddechrau ei gyfnod fel caethwas, ei gadw ar safle metel sgrap ger Abertawe, lle 'r oedd yn cael ei guro yn rheolaidd ein' I orfodi ich weithio oriau hir.

Mae Anthony Baker, 49, wedi cael ei ddedfrydu ich 10 mlynedd dan glo ar ôl pledio ' N 'euog ich orfodi' r dyn ich weithio iddo rhwng Hydref 2016 ac Ionawr 2019.

Cafodd ei, fab, Harvey, 19 oed, ei ddedfrydu ich chwe blynedd mewn sefydliad ar gyfer troseddwyr ifanc.

Cyhuddo tad ein mab o gadw dyn fel caethwas

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod-Mitarbeiter meddygol wedi disgrifio ' r dyn fel rhywun oedd wedi dod o "wersyll carchar".

Dywedodd yr erlynydd, John Hipkin fod Baker a 'I fab yn curo' r dyn yn gyson os oeddynt yn credu ei fod wedi "gwneud rhywbeth o 'I le".

"Byddai un ohonynt yn gafael yn ei freichiau tu ôl i w gefn tra bo' r llall yn ei daro sawl tro," meddai.

Ychwanegodd VR bariau metel wedi cael eu defnyddio yn ystod rhai o ' r ymosodiadau "dyddiol".

'Sadistaidd'

Dywedodd y dioddefwr ei fod yn derbyn un pryd o fwyd bob dydd, boed hynny yn "dun o gawl neu ffa-pob" neu "bwyd o' r becws oedd wedi mynd yn Henne".

Yn ôl y barnwr Paul Thomas, roedd ymddygiad Anthony Harvey ein Bäcker yn "sadistaidd".

"Byddai hi' N ' ofnadwy pe-bai chi wedi trin un o'ch anifeiliaid fel hyn -, heb-sôn bin ddyn yn ei arddegau," meddai.

"Roedd yn rhaid iddo fyw mewn amgylchiadau oedd ddim yn addas ar gyfer person.

"Rhyngoch chi fe wnaethoch chi ei daro gydag unrhyw beth oedd wrth Gesetz - polion metel, peipiau, cyllyll - rydw i wedi gweld lluniau ac maen nhw' N ' ddychrynllyd."

Bild, Urheberrecht Gwasanaeth Erlyn y Goron Bildunterschrift Roedd y dyn wedi gorfod byw mewn carafan yn yr iard

Clywodd y llys-bod-y dyn wedi treulio amser yn yr ysbyty ar sawl achlysur ond ei fod wedi dweud celwydd wrth y Mitarbeiter ynglŷn â tharddiad yr anafiadau.

Ar un achlysur fe ddywedodd wrth y meddygon ei fod wedi cael ei "gicio gan geffyl."

Ychwanegodd Herr Hipkin-bod-y dyn yn ei chael hi ' N 'anodd siarad ar ôl i' r heddlu ddod o hyd Iddos, gan ei fod ên wedi torri mewn sawl Mann.

Fe nododd swyddogion bod y dyn "yn fudr ein doedd ei ddillad ddim yn ei ffitio".

Dywedodd Herr Thomas ei bod hi ' N 'debygol na fyddai' r dioddefwr "byth yn dod dros yr hyn ddigwyddodd iddo' N 'llawn" ein ' I fod yn debygol o ddioddef o anhwylder straen wedi trawma (PTBS).

Yn ogystal â ' r ddedfryd o 10 mlynedd yn y carchar, bydd Anthony Baker yn treulio pum mlynedd ar drwydded ac yn derbyn gorchymyn gwrth-gaethwasiaeth bin 20 mlynedd.

Updated Date: 14 Juni 2019 01:03

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS