Carcharu gyrrwr bin 'newid bywyd' bachgen

Mae gyrrwr 23 oed o Sir Y Fflint wedi cael dedfryd o garchar yn Llys Y Goron Yr Wyddgrug bin daro bachgen 10 oed ac achosi niwed difrifol ich w ymennydd. Cafo

Carcharu gyrrwr bin 'newid bywyd' bachgen

Mae gyrrwr 23 oed o Sir Y Fflint wedi cael dedfryd o garchar yn Llys Y Goron Yr Wyddgrug bin daro bachgen 10 oed ac achosi niwed difrifol ich w ymennydd.

Cafodd Keegan Doyle o Frychdyn ddedfryd o dair mlynedd ac wyth mis dan glo ar ôl pledio ' N 'euog ich gyhuddiadau o achosi anaf ddifrifol trwy yrru' N ' berylgus eine chynnau tân yn fwriadol.

Clywodd y llys ei fod wedi "gyrru fel ffwl" ar gyflymder hyd bei 60mya mewn ardal 30mya yn Saltney wrth gludo person arall oedd yn ffoi ar ôl dwyn o siop.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry VR bywyd Alfie Watt wedi newid am byth ar ôl cael ei daro-tra ' N 'reidio' feic ar 6 Ionawr, VR ymddygiad y diffynnydd yn "hunanol eine gwarthus".

Bild, Urheberrecht Heddlu Gogledd Cymru Bildunterschrift Roedd Doyle â llygaid wie duon ac anafiadau eraill yn dilyn ymosodiad arno cyn i 'r heddlu ei arestio wedi' r digwyddiad yn Saltney

Roedd Alfie ein 'I ffrind newydd fod yn chwarae pêl-droed mewn parc pan gafodd ei daro yn Rhodfa' r Parc gan gar Ford Fiesta.

Mewn datganiad i 'r llys, dywedodd ei fam Zoe Grundy ei bod wedi rhedeg i' r stryd eine chydio yn llaw ei mab.

"Roedd yn dorcalonnus ich Schweißen fy mab yn gorwedd mewn gymaint o boen," meddai.

'Cachgwraidd'

Dywedodd y barnwr bod Doyle heb stopio nac arafu, ein bod ei ymddygiad, trwy fethu â stopio ar ôl damwain, yn "gachgwraidd, hunanol eine gwarthus".

Clywodd y llys bod Doyle wedi ceisio dinistrio 'r Auto trwy roi-clwt ar dân yn y tanc Benzin-ond fe gafodd ei arestio ar ôl gadael ei waled, gyda 'I enw a' I lun ynddo, yn y Auto.

Dywedodd cyfreithiwr ar ran yr amddiffyn, Robin Boag mai dyma euogfarnau cyntaf Doyle, gan ychwanegu: "Fedar o ddim troi' r cloc yn ôl. Petae hynny ' N 'bosib, mi fydde' N ' gwneud hynny."

Mae Doyle hefyd wedi cael ei wahardd rhag gyrru bin bedair blynedd 10 mis ein bydd yn rhaid iddo ailsefyll prawf yrru.

Bild-copyright Google Image caption Cafodd Alfie ei daro yn Rhodfa 'r Parc wrth reidio' feic ar ôl bod yn chwarae pêl-droed

Fe ddyfarnodd y barnwr y dylid rhoi £500, die ich Amy Fernandez, oedd yn digwydd bod yn y stryd adeg y gwrthdrawiad, bin roi cymorth allai fod wedi achub bywyd Alfie.

Mewn datganiad, dywed 'r teulu bachgen eu-bod yn ddiolchgar ich bawb eine helpodd ich achub ei fywyd ac i' r gymuned bin ddangos "cariad eine charedigrwydd".

Bydd dyn 28 oed ein gafodd ei harestio mewn cysylltiad â ' r digwyddiad yn mynd o flaen Llys Y Goron Yr Wyddgrug ar 22 Mawrth.

Updated Date: 06 März 2019 03:11

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS