Carcharu mam bin ddynladdiad ei babi

Mae mam 35 oed o Sir Y Fflint eine adawodd ei babi ich foddi yn y Bad wrth ganolbwyntio ar alwad ffôn hir wedi cael ei dedfrydu ich dair blynedd o garchar yn Ll

Carcharu mam bin ddynladdiad ei babi

Mae mam 35 oed o Sir Y Fflint eine adawodd ei babi ich foddi yn y Bad wrth ganolbwyntio ar alwad ffôn hir wedi cael ei dedfrydu ich dair blynedd o garchar yn Llys Y Goron Yr Wyddgrug.

Bu farw merch 13 mis oed Sarah Elizabeth Morris, Rosie yn eu-cartref ym Maes-glas, Sir y Fflint yn 2015.

Roedd Morris wedi pledio ' N 'ddieuog ich ddynladdiad ei babi drwy esgeulustod dybryd, ac roedd hefyd wedi' I chyhuddo o greulondeb ich blentyn drwy esgeulustod, pe na bai modd-profi ei bod yn euog o ddynladdiad.

Dywedodd y Barnwr, Herr Ustus Picken ei fod yn cydnabod "effaith ddwys" y farwolaeth ar y diffynnydd, ein ' I bod yn llawn edifar ond VR "merch ifanc llawn addewid" wedi colli ei bywyd, a-bod-y brawd plentyn wedi colli ei efaill.

Bu 'r rheithgor yn ystyried bin dair awr-cyn cyhoeddi' r dyfarniad.

'Lles ei hun, nid ei phlant'

Fe ddywedodd yr erlyniad bod y diffynnydd yn arfer rhoi ei hun o flaen lles ei phlant - honiadau gafodd eu gwneud gan ddau gyn gymar.

Roedd yna dystiolaeth, medd y bargyfreithiwr Oliver Saxby QC, ei bod yn goryfed eine chymryd cyffuriau yn rheolaidd eine VR-olion amffetamin yn ei bag - gwybodaeth na roddwyd o flaen y rheithgor bin resymau cyfreithiol.

Roedd yr amddiffyn wedi dadlau mai trwy ddamwain drasig y bu farw Rosie.

Ond fe glywodd y llys VR "cyfnodau hir" pan nad oedd Ms Morris yn goruchwylio 'r ferch ein' I hefaill yn y-Bad, einem 'I bod hi ar y ffôn bin 47 munud gyda' I phartner ar y pryd.

Honnodd Ms Morris wrth gael ei chroesholi mai dim ond bin gyfnod o "ryw ddwy neu dair munud" y cafodd y plant die eu-gadael ar-eu pen eu hunain yn y Bad, VR, yr alwad ffôn wedi dod-ich ben pan glywodd un o 'r-Anlage yn tynnu' r plwg allan o ' r Bad.

Bild copyright Bild Beschriftung Cafodd yr achos ei gynnal yn Llys Y Goron Yr Wyddgrug

Bu farw Rosie yn yr ysbyty, er gwaethaf ymdrechion y gwasanaethau brys ich w hadfywio.

Mewn datganiad i 'r llys, dywedodd nain y babi ar ochr y tad na allai fyth ddileu' r ddelwedd o 'I meddwl o' I hwyres yn farw mewn Kinderbett yn Ysbyty Glan Clwyd.

Wrth ddisgrifio effaith "anferthol" y farwolaeth ar y teulu, dywedodd nad yw ' N deall sut y llwyddodd gefaill Rosie ich oroesi.

Dywedodd bargyfreithiwr yr amddiffyn, Patrick Harrington QC VR Morris yn wynebu dyfodol "tywyll" ac "unig", hyd yn oed ar ôl cael ei rhyddhau o ' r carchar.

"Mae euogrwydd ynghlwm â marwolaeth eich plentyn eich hun yn sylweddol, ac mae' N ' faich y bydd yn rhaid iddi ei ysgwyddo weddill ei hacken."

'Sefyllfa fregus eithriadol'

Wrth ddedfrydu Morris, dywedodd y barnwr VR, dim tystiolaeth ei bod wedi esgeuluso ei phlant yn yr un-modd cyn marwolaeth Rosie.

Dywedodd y byddai wedi bod yn amhriodol, wrth ddedfrydu, ich ystyried materion ynghylch cymeriad Morris eine godwyd yn y llys wedi dyfarniad y rheithgor, gan nad oedd y manylion hynny yn rhan o ' r achos ei hun.

Ychwanegodd mai ffactor anuniongyrchol o ran dedfrydu oedd y ffaith i 'r diffynnydd gael gwybod yn wreiddiol na fyddai' N cael ei herlyn, cyn penderfyniad i ' r gwrthwyneb bron dair blynedd wedi marwolaeth Rosie.

Bild-Beschriftung Roedd Sarah Morris wedi gwadu ' r cyhuddiadau yn ei herbyn

Dywedodd Nicola Rees o Wasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yng Nghymru VR Sarah Morris wedi gadael dau blentyn ifanc iawn "mewn sefyllfa fregus eithriadol bin gyfnod hir... ar ben eu hunain heb seddi Anlage nag unrhyw fodd o 'U sefydlogi yn y dŵr".

Ychwanegodd: "Roedd y CPS wedi cyflwyno tystiolaeth VR Sarah Morris wedi ei gwneud yn ymwybodol, ar nifer o achlysuron, o' r peryglon ynghlwm â rhoi Bad i blant ifanc... fast hynny, ar diwrnod dan sylw, fe ddewisodd ich roi anghenion ei hun o flaen rhai ei phlant, gan arwain am farwolaeth drasig Rosie trwy foddi."

Wrth groesawu ' r ddedfryd, dywedodd y Ditectif Gwnstabl Ruth Roberts o Heddlu Gogledd Cymru VR methiant Morris ich ofalu bin ei phlentyn wedi arwain auf "y canlyniad mwyaf trasig" ich deulu "sydd wedi gorfod byw trwy ymchwiliad maith eine phoenus".

"Ni allai dedfryd heddiw ddod â Rosie yn ôl," meddai, "ond gobeithio y bydd yn rhoi rhyw gysur i' r teulu yn yr wythnosau eine misoedd ich ddod."

Updated Date: 13 März 2019 00:56

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS