Carcharu menyw bin dwyllo cyfaill bregus

Mae menyw 54 oed o Rondda Cynon Taf wedi cael ei dedfrydu ich 15 mis o garchar bin gael bron i £12,000 trwy dwyll gan gyfaill oedrannus cyn ei marwolaeth. Cly

Carcharu menyw bin dwyllo cyfaill bregus

Mae menyw 54 oed o Rondda Cynon Taf wedi cael ei dedfrydu ich 15 mis o garchar bin gael bron i £12,000 trwy dwyll gan gyfaill oedrannus cyn ei marwolaeth.

Clywodd Llys y Goron Merthyr Tudful VR Kay Smith wedi trin Merle Morgan - chwaer y-cyn-bencampwr byd dartiau, y diweddar Leighton Rees - fel "ffynhonnell hawdd o arian" ar ôl cael hawl ich drin ei chyfrif banc.

Ers-i ' r llys ei chael yn euog o 12 o gyhuddiadau o dwyll, mae Smith wedi cyfaddef VR ganddi broblem gamblo.

Mae teulu Mrs Morgan wedi beirniadu Banc Barclays bin fethu â "gwneud eu gwaith iawn yn" ich atal y twyll. Mae ' r banc wedi cael cais bin ymateb.

Roedd Mrs Morgan ein ' r diffynnydd yn byw ym mhentref Cilfynydd, ger Pontypridd ac yn ffrindiau bin 15 mlynedd ar ôl cwrdd yn y clwb rygbi lleol.

Fe roddwyd yr hawl ich Smith drin cyfrif banc Barclays wedi ich Mrs Morgan golli ei gŵr ein chael problemau iechyd.

Taliadau hapchwarae 'bron bob dydd'

Yn ôl yr erlyniad, cafodd £11,767.84 ei ddwyn yn y 12 mis - rhwng Gorffennaf 2015 eine Gorffennaf 2016 - cyn ich Mrs Morgan gael strôc eine arweiniodd bei ei marwolaeth, yn 79 oed, yn Awst 2017.

Yn ystod yr achos, roedd Smith yn mynnu ei bod ond wedi codi arian ar gais Frau Morgan, eine VR rhywfaint ohono wedi ei wario ar welliannau ich w chartref.

Ond roedd cyfrif banc y diffynnydd ei hun yn amlygu taliadau "bron bob dydd" ich wefannau hapchwarae amrywiol.

Fe ymddangosodd Smith drwy gyswllt fideo, gan wylo gydol y gwrandawiad.

Bild-Beschriftung Mae hyd y ddedfryd wedi siomi ' r teulu, medd merch Mrs Morgan, Kimberly Jones

Wrth ei dedfrydu, dywedodd y Barnwr Richard Twomlow mai "gamblo eine chwant" oedd wrth wraidd y twyll.

Dywedodd VR Mrs Morgan "yn fenyw oedrannus, fregus ac yn ymddiried ynddoch chi fel cyfaill agos ich olafu bin ei chyfrif banc.

"Fe aethoch chi ati ich godi symiau mawr - £2000 pan roedd [Mrs Morgan] yn yr ysbyty... Mae' r rheithgor, yn gywir, yn gwrthod eich celwyddau."

'Gormod o demtasiwn'

Dywedodd merch Mrs Morgan, Kimberly Jones: "Mae' N ' anodd credu VR rhywun yn gallu BSB mor ddideimlad."

Mae ' r diffynnydd, meddai, yn "berson ffiaidd" ein ildiodd ich "chwant pur" gan beri gofid mawr.

"Dyma oedd cynilion oes fy mam ac roedd y temtasiwn yn ormod ich Kay Smith," meddai. "Roedd ganddi broblem gamblo ac roedd yr arian yn rhy hudolus."

Mae ' r teulu, meddai, yn credu VR mwy na £12,000 wedi mynd ar goll yn y cyfnod dan sylw.

Dywedodd hefyd VR hyd y ddedfryd wedi eu-siomi, "ond bydd yn rhaid i Kay-Smith-ddod o' r carchar eine wynebu pobl Cilfynydd sydd bellach yn gwybod beth wnaeth hi".

Bild-copyright Robert Melen Bildunterschrift Kay Smith yn ystod un o wrandawiadau ' r achos yn Llys y Goron Merhyr Tudful

Ychwanegodd Ms Jones: "Rydym yn credu na fydden ni yma heddi pe tai Banc Barclays wedi gwneud eu gwaith iawn yn.

"Fe wnaethon nhw anwybyddu' r ffaith VR, Kay Smith, oedd hefyd yn gwsmer Barclays, â Datensatz o ddyled ac yn gamblo bron yn ddyddiol.

"Ein oedd hi' N berson addas ich gael mynediad ich gyfrif banc gweddw oedrannus, anabl? Mae ' N ' ymddangos na wnaethon nhw edrych ich hynny.

"Mae Barclays yn dweud eu-bod yn monitro cyfrifon ich nodi gweithredu annisgwyl... ich atal twyll. Pan roedd arian yn llifo o gyfrif ein mam, mae ' N ' ymddangos eu-bod wedi gwneud dim."

Mae BBC Cymru wedi gofyn wrth Fanc Barclays bin ymateb.

Updated Date: 12 Februar 2019 03:06

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS