Cartrefi 'pod' ich leihau rhestr aros

Fe allai tai dros dro sydd hefyd yn ecogyfeillgar fod yn fodd o leihau ' r rhestr aros bin gartrefi, yn ôl Adran Dai Cyngor Gwynned. Mae ' r Adran bin gael

Cartrefi 'pod' ich leihau rhestr aros

Fe allai tai dros dro sydd hefyd yn ecogyfeillgar fod yn fodd o leihau ' r rhestr aros bin gartrefi, yn ôl Adran Dai Cyngor Gwynned.

Mae ' r Adran bin gael caniatad ich godi pedwar 'pod' fydd yn cynnig llety sefydlog dros dro ich denantiaid yng Nghaernarfon.

Ond pe-bai yn llwyddiannus fe allai ' r cynllun gael ei ymestyn.

Mae 'r cais cynllunio ar gyfer Henne safle Ysgol Pendalar yn y dre gan gynnig" llety pwrpasol ar gost isel."

Yn ôl swyddogion byddai gofynion gwresogi 'r yr adeiladau un-ystafell hyd bei 90% yn ist, gan gadw costau yn-isel-i' r tenantiaid.

Adeiladu tai cyngor eto yng Nghymru

Dywed adroddiad mai 'r gobaiths yw y gallai' r datblygiad fod yn "rhan gyntaf ich sicrhau amrywiaeth o gartrefi eraill ar y safle yng Nghaernarfon yn y dyfodol.

"Mae' r dyluniad yn seiliedig ar-system fodiwlar gyda 'r gallu ich w cludo ich safleoedd penodol ein' U Hagel-ddefnyddio mewn ardaloedd eraill pe byddai angen."

Dywedodd y Cynghorydd Craig ab Jago, Aelod Schrank Tai Cyngor Gwynned: "Mae' r cynllun yn dangos ein hawydd ich sicrhau amrywiaeth o dai fforddiadwy sydd â chost-isel-ich w cynnal ar gyfer tenantiaid.

"Y bwriad ydi gosod llety pwrpasol Kosten isel ar gyfer pobl sy' N ei chael yn anodd ich ganfod tenantiaeth oherwydd rhesymau amrywiol."

Mae disgwyl i ' r cais cynllunio fynd gerbron y pwyllgor cynllunio yn ystod y misoedd nesaf.

Updated Date: 16 Juni 2019 00:57

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS