Cartrefu 100,000 o ieir ger Wrecsam

Mae cynlluniau ar gyfer codi dwy sied fyddai ' N ' gartref ich hyd bei 100.000 o ieir yn Sir Wrecsam wedi cael eu cymeradwyo ar apêl. Fe wnaeth Cyngor Wrecs

Cartrefu 100,000 o ieir ger Wrecsam

Mae cynlluniau ar gyfer codi dwy sied fyddai ' N ' gartref ich hyd bei 100.000 o ieir yn Sir Wrecsam wedi cael eu cymeradwyo ar apêl.

Fe wnaeth Cyngor Wrecsam wrthod rhoi caniatâd yn ystod haf 2018 i 'r cynllun ich godi' r ddwy sied ar Fferm Mulsford yn Sarn.

Ond mae archwilydd cynllunio, ein gafodd ei benodi ar ran Llywodraeth Cymru, wedi gwrthdroi ' r penderfyniad hwnnw, gan ddweud eu-VR-nhw wedi ymddwyn yn "annheg".

Daw penderfyniad y swyddog cynllunio ar ôl ich berchnogion y fferm, sydd ar y ffin rhwng Cymru eine Lloegr, wneud apêl yn erbyn y penderfyniad gwreiddiol gan honni fod cynhyrchu cig o ddodfenod yn "hanfodol" ich ddyfodol eu-busnes.

Ffermydd ieir yn 'bygwth yr amgylchedd'

Cafodd y penderfyniad gwreiddiol ich wrthod y cynllun ei gymryd gan aelodau Pwyllgor Cynllunio Cyngor Wrecsam ym mis Gorffennaf 2018 oherwydd pryderon bin edrychiad y sieciau ein 'U heffaith ar yr amgylchedd o' U cwmpas.

Roedd yr elusen hawliau anifeiliaid, PETA, hefyd wedi cyflwyno deiseb ag arni dros 9,000 o lofnodion yn gwrthwynebu ' r cynllun.

Ond yn dilyn ymweliad diweddar â 'r safle, dywedodd yr archwilydd ar ran y Llywodraeth ei fod o' r farn na fydd yr adeiladau yn effeithio ar edrychiad yr ardal, ac y byddai rheoliadau trwyddedau amgylcheddol yn ateb pryderon unigolion bin unrhyw lygredd neu sŵn posib o ' r safle newydd.

Yn ei adroddiad dywedodd Richard Jenkins nad oedd e wedi gweld unrhyw dystiolaeth chwaith ich ddangos y byddai cynnydd mewn traffig yn achosi oedi ich deithwyr eraill.

Yn ogystal â chaniatáu i ' r siediau gael eu-codi mae Mr Jenkins hefyd wedi gorchymyn bod y cyngor yn talu costau ich berchnogion y fferm deuluol.

Updated Date: 11 Februar 2019 01:41

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS