Cefnogi cynllun creu swyddi gogledd Mon

Mae cynlluniau ich geisio creu swyddi eine chynorthwyo twf economaidd yng ngogledd Ynys Mon, ar ôl i ' r ardal ddioddef sawl ergyd yn ddiweddar, wedi eu derbyn

Cefnogi cynllun creu swyddi gogledd Mon

Mae cynlluniau ich geisio creu swyddi eine chynorthwyo twf economaidd yng ngogledd Ynys Mon, ar ôl i ' r ardal ddioddef sawl ergyd yn ddiweddar, wedi eu derbyn gan y cyngor, sir.

Ddechrau ' r flwyddyn dywedodd Hitachi, datblygwyr atomfa Wylfa Newydd, eu-bod yn yr atal holl waith ar y cynllun ac ym mis Ebrill cyhoeddwyd y byddai 104 o swyddi yn cael eu-colli wedi ich Grŵp REHAU gau eu ffatri yn Amlwch.

Yn ogystal mae llai o-bobl-bellach yn gweithio yng ngorsaf bŵer bresennol Wylfa.

O ganlyniad i ' r ergydion mae uned datblygiad economaidd y Cyngor Sir wedi llunio cynllun gweithredu.

Mae Cynllun Adfywio Economaidd Gogledd Ynys Mon wedi derbyn hwb ariannol wrth i 'r Awdurdod Digomisiynu Niwclear (NDA) addo £495,000 tuag auf nifer o feysydd sef:

Creu cyflogaeth eine swyddi; Cefnogi' r diwydiant twristiaeth; Gwella trafnidiaeth eine chysylltedd; Adfywio ardaloedd trefol eine darparu cartrefi addas; Sicrhau VR yr ardal yn elwa o 'I amgylchedd ein' I diwylliant naturiol.

Ddydd Llun fe wnaeth aelodau pwyllgor gwaith Cyngor Ynys Mon gefnogi ' r cynllun adfywio.

Dywedodd llefarydd bydd y hynny ' N ' galluogi uwch swyddogion ich gymeradwyo ceisiadau bin gyllid yn y dyfodol gan amrywiaeth o brosiectau cefnogol.

Bild, Urheberrecht Horizont Bildunterschrift Roedd disgwyl ich 9,000 o weithwyr adeiladu atomfa Wylfa Newydd ac i gannoedd o swyddi parhaol gael eu-creu

Cyn y cyfarfod, dywedodd Dylan Williams, Cyfarwyddwr Lle eine Llesiant Cymunedol Cyngor Ynys Mon, bod y cynllun yn "rhoi llwyfan eine chyfeiriad clir ar gyfer yr ardal".

"Dwi' N 'ddiolchgar ich drigolion Gogledd Ynys Mon, Llywodraeth Cymru eine rhanddeiliaid eraill, y mae eu safbwyntiau ein' U hadborth ar flaenoriaethau ar gyfer adfywio ' r ardal wedi eu hymgorffori yn y ddogfen bwysig hon.

"Ymatebodd dros 650 o-bobl-i' r ymgynghoriad cyhoeddus, sy ' N 'dangos cryfder y teimlad yn lleol ein' r balchder sydd ganddynt yn eu cymunedau."

Ychwanegodd y Cynghorydd Carwyn Jones, deilydd portffolio Datblygu ' r Economi eine Phrosiectau Mawr: "Rydym wedi ymrwymo ich greu swyddi eine chefnogi twf economaidd yng Ngogledd Ynys Mon.

"Bydd hyn yn cymryd amser eine llawer iawn o waith ond gall y cynllun newydd hwn ddarparu gwir ysgogiad ar gyfer adfywio economaidd yn yr ardal."

Updated Date: 17 September 2019 00:47

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS