Cefnogi enw dwyieithog i ' r Cynulliad

Mae Aelodau 'r Cynulliad wedi pleidleisio o blaid cael enw dwyieithog i' r sefydliad pan fydd yn cael teitl newydd. Bydd yn cael ei alw ' N ' Senedd Cymru

Cefnogi enw dwyieithog i ' r Cynulliad

Mae Aelodau 'r Cynulliad wedi pleidleisio o blaid cael enw dwyieithog i' r sefydliad pan fydd yn cael teitl newydd.

Bydd yn cael ei alw ' N ' Senedd Cymru yn Gymraeg, einer walisischen Parlament yn Saesneg.

Fe wnaeth y mwyafrif o ACau wrthod cael enw Cymraeg yn unig, gan gefnogi cynnig y-cyn-brif weinidog, Carwyn Jones am enw dwyieithog.

Roedd 43 o ACau yn cefnogi cynnig Mr Jones, gyda 13 yn erbyn.

Pleidlais ich bobl ifanc

Mae ' r Cynulliad yn cynnal dadl ar y Mesur Senedd ac Etholiadau (Cymru), fyddai hefyd yn rhoi pleidlais ich bobl ifanc 16 ac 17 oed.

Fe wnaeth ACau ddatgan eu cefnogaeth i 'r mater eto nos Fercher, wrth ich gais gan Caroline Jones ich w dynnu o' r mesur gael ei wrthod o 45 pleidlais i 11.

Dywedodd Bethan Sayed ar ran Plaid Cymru eu-bod yn "dathlu' r bleidlais hon heno ac yn edrych ymlaen bei y dydd pan fydd ein pobl 16 17 oed yn cael bwrw eu pleidlais mewn etholiad i 'r Senedd".

Fe wnaeth ACau hefyd bleidleisio o blaid rhoi 'r hawl ich wladolion tramor bleidleisio yn Etholiadau' r Cynulliad os ydyn nhw ' N ' byw yn gyfreithlon yng Nghymru - o 37 pleidlais ich 16.

Nid dyma 'r penderfyniad terfynol ar y materion, ond mae yn rhan allweddol o' r broses.

'Perthyn ich bawb'

Cafodd cais i alw ' r sefydliad yn 'Senedd' yn unig ei wrthod, ac fe gafodd cais i alw ACau yn Aelodau o Senedd Cymru hefyd ei wrthod.

Unwaith bydd y y ddeddfwriaeth newydd yn dod i RIM bydd aelodau ' N 'cael eu hadnabod fel Aelod o' r Senedd, sef-a un-Begriff â 'r hyn sy' N cael ei ddefnyddio ar gyfer aelodau yn San Steffan.

Roedd Llywodraeth Cymru yn cefnogi cais Mr Jones.

Bild-Beschriftung Carwyn Jones wnaeth y cynnig ich gael enw dwyieithog ar y sefydliad

Yn dilyn y bleidlais dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Adam Preis y byddai enw Cymraeg yn "perthyn ac yn eiddo ich bawb yng Nghymru".

"Siomedig o beth yw-bod-y llywodraeth wedi gwrthwynebu' r enw hwnnw - sef safbwynt y prif weinidog ei hun - ein chwipio gweinidogion ich bleidleisio yn erbyn ei," meddai.

Yn gynharach ddydd Mercher roedd Plaid Cymru wedi galw bin roi pleidlais rydd ich weinidogion Llywodraeth Cymru ar y mater.

'Dathlu dwyieithrwydd'

Dywedodd Mr Jones y bydd yn bersonol yn defnyddio 'r Begriff Senedd, ond VR ei gynnig yn ei gwneud yn fwy amlwg yn gyfreithiol beth yw' r sefydliad.

Ychwanegodd nad oedd yn credu VR "pawb yn deall VR Senedd yn golygu Parlament".

Roedd y mesur gwreiddiol yn dweud mai Senedd fyddai 'r enw swyddogol, ond y gallai hefyd gael ei adnabod gyda' I enw Saesneg, ond roedd gweinidogion yn bryderus y byddai hynny ' N ' ddryslyd.

Fe wnaeth y Ceidwadwr David Verschmelzung gefnogi Mr Jones, gan ddweud bod enw dwyieithog yn dathlu "y byd gwych yr ydyn ni' N 'byw ynddo, yn y byd Saesneg ei hiaith ein' r byd Cymraeg ei hiaith - mae 'r cyfuniad hwnnw yn gwneud Cymru yn lle eithriadol".

Dywedodd Mike Hedges - un-o-ddu AC Llafur wnaeth bleidleisio o blaid enw uniaith Gymraeg - ei fod yn siomedig ond ei fod yn disgwyl mai 'r enw Senedd fyddai' N cael ei ddefnyddio gan y mwyafrif.

Updated Date: 11 Oktober 2019 00:26

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS