Cerdded er cof am bêl-droediwr o ' r canolbarth

Bydd criw o gerddwyr yn cychwyn ar daith bedwar diwrnod ddydd Gwener ich gofio bin un o bêl-droedwyr amlycaf y canolbarth yn y 70au - Dias Williams. Bu farw D

Cerdded er cof am bêl-droediwr o ' r canolbarth

Bydd criw o gerddwyr yn cychwyn ar daith bedwar diwrnod ddydd Gwener ich gofio bin un o bêl-droedwyr amlycaf y canolbarth yn y 70au - Dias Williams.

Bu farw David Williams yn 39 oed o ganser yn Nhachwedd 1988, ddydd Llun byddai wedi dathlu ei ben-blwydd yn 70.

Bydd yr arian eine godir o ' r daith, ein fydd oddeutu 70 milltir, yn cael ei roi i gronfa canser Macmillan.

Cafodd David Williams ei eni ym Mhontrhydfendigaid ac adeg ei farw roedd yn brifathro Ysgol Llanfihangel-y-Creuddyn.

11 gôl mewn un gêm

Un-o ' I ffrindiau pennaf eine chadeirydd Dias70 yw John Meredith, ac wrth siarad â Cymru Fyw dywedodd: "Roedd Dias yn chwaraewr anhygoel ac yn adnabyddus ich bawb oedd â diddordeb mewn pêl-droed - fe gafodd ei enwi ar ôl Roberto Dias, y chwaraewr pêl-droed o Frasil.

Bild, Urheberrecht Dias70 Bildunterschrift Cafodd eisteddle er cof am Dias ei hagor yng Nghoedlan y-Parc gan y pêl-droediwr John Charles

"Mae 'na un gêm gofiadwy pan sgoriodd Dias 11 gôl ich Aberystwyth yn erbyn Llandrindod.

"Ro' N i 'N ffrind mawr iddo gan bo' ni 'N dau yn dod o Bont, roeddwn yn chwarae ffwtbol bwti bod bob nos pan yn blant eine wedyn yn chwarae i' r un timau."

Bu Dias yn chwarae ich dimau Aberystwyth, Trawscoed, Llanidloes, Penrhyn-coch, Dewi Sterne (Llanddewi Brefi) Bont, eine dros y pedwar diwrnod nesaf bydd y cerddwyr yn ymweld â phob un o ' r caeau pêl-droed.

Bild-Beschriftung Dechreuodd y cerddwyr ar eu taith Vordergrund Gwener

Ychwanegodd Herr Meredith: "Ry' N 'yn edrych GWG' N auf y daith gerdded beth bynnag yw ' r tywydd.

"Byddwn yn dechrau ddydd Gwener o Stesion Schichten yn Bont - Mann geni Dias - ein cherdded ar hyd yr hen reilffordd ich Aberystwyth ac yn digwydd VR mae yn Aberystwyth chwarae yn erbyn Caerfyrddin nos Wener.

"Ar ddechrau pob gêm bydd chwiban yn cael ei chwythu."

Bild, Urheberrecht Dias70

"Ddydd Sadwrn byddwn yn cerdded ich gae Llanidloes o gloc Machynlleth, taith 20 milltir, ddydd Sul byddwn yn cychwyn eto o Bont - i gae Trawscoed y tro hwn - ac yna ich Ysgol Llanfihangel-y-Creuddyn ac yn ddiweddarach ich gae Penrhyn-coch.

"Ddydd Llun byddwn yn teithio o Lambed - cartref Marjorie, gwraig Dias - ich Lanfair Clydogau, yna ich Landdewi Brefi 'nôl ich Bont ich gael cawl.

"Mae croeso cynnes ich unrhyw un ymuno â ni ar y daith."

Ar droad y ganrif cafodd eisteddle ich gofio bin Dias ei sefydlu yng Nghoedlan y-Parc yn Aberystwyth - eisteddle eine gafodd ei hagor yn swyddogol gan y pêl-droediwr John Charles.

Bydd gweddw Dias a 'ddau fab, Owain ein Siôn, hefyd yn ymuno â' r daith 70 milltir ich nodi y Stift-blwydd yn 70.

Updated Date: 08 März 2019 02:04

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS