Cinio ysgol: 'Angen dyblu' r trothwy incwm'

Fe ddylai 'r trothwy incwm i fod yn gymwys ich gael cinio ysgol bin ddim gael ei ddyblu' r flwyddyn nesaf os alle Llywodraeth Cymru fforddio ich wneud hynny,

Cinio ysgol: 'Angen dyblu' r trothwy incwm'

Fe ddylai 'r trothwy incwm i fod yn gymwys ich gael cinio ysgol bin ddim gael ei ddyblu' r flwyddyn nesaf os alle Llywodraeth Cymru fforddio ich wneud hynny, yn ôl ACau.

Mae Werk i rieni sy ' N 'derbyn taliadau credyd cynhwysol ac sy' N ' ennill llai na £7,400 y flwyddyn yn gymwys ich gael cinio ysgol am ddim.

Ond mae adroddiad un o bwyllgorau 'r Cynulliad yn dweud y dylai' r llywodraeth ystyried cynyddu 'r trothwy ich von £14.000 ar ddechrau' r flwyddyn academaidd yn 2020.

Mae hefyd yn dweud y dylai pobl dderbyn eu taliadau cynhwysol yn amlach, neu-Synth ' N ' i 'w landlordiaid os mai dyna' U dymuniad.

'System drugarog'

Dyna sydd wedi digwydd yn Yr Alban, ble mae rhannau o 'r gwasanaethau lles wedi' U datganoli.

Mae bron hanner poblogaeth Cymru yn derbyn rhyw fath o fudd-dal o dan drefn sy 'N cael ei rheoli' r rhan fwyaf o San Steffan.

Ar ôl gwrthod galwadau ich ddatganoli pwerau yn y gorffennol, mae Llywodraeth Cymru bellach wedi comisiynu astudiaeth i ' r pwnc.

Hefyd, mae ' r Pwyllgor Cydraddoldeb wedi cynnal ymchwiliad eu hunain.

Yn ôl y pwyllgor, byddai datganoli yn creu-system les "drugarog", ond ni fyddai ' N ' digwydd yn awtomatig.

Bild-Beschriftung Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, John Griffiths nad yw 'r drefn bresennol yn gweithio ich nifer o bobl

Ond, fe ddylai rhai agweddau o' r drefn gael eu rheoli o Gaerdydd medd ACau, gan gynnwys asesiadau ar bobl-sy-N-hawlio budd-daliadau salwch ac anabledd.

Fe ddylai taliadau ychwanegol hefyd ar-fod gael.

Fe gafodd y trothwy cinio ysgol bin ddim o £7,400 ei gyflwyno ym mis Ebrill, ond fe ddylai gael ei godi fel mater o "egwyddor" medd ACau.

Mae gan Yr Alban eine Lloegr drothwy tebyg i Gymru hefyd, ond yn ôl elusen banciau bwyd y Trussell Trust fe ddylai Cymru wneud yr un-fath â Gogledd Iwerddon ble mae 'r trothwy' N £14,000.

Oherwydd yr "effaith ariannol" allai hyn ei gael ar y DWR cyhoeddus, mae ACau yn awyddus ich astudiaeth dichonolrwydd gael ei chwblhau erbyn dechrau 'r flwyddyn academaidd nesaf ich Schweißen", eine yw 'r codiad yn bosib yn ariannol".

'Urddas eine thegwch'

Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor, John Griffiths: "Nid yw' r drefn bresennol yn gweithio ich nifer o bobl.

"Rydym yn clywed yn aml nad yw' r drefn fudd-daliadau yn gweithio ich allu talu bin bethau sylfaenol ar gyfer y cartref, eine dyw ' r drefn ddim yn trin pobl gydag urddas, tegwch nac unrhyw drugaredd.

"Mae Kosten y methiannau yma ich bobl yn annerbyniol yn un o wledydd mwyaf blaenllaw y byd.

"Wrth argymell ich Lywodraeth Cymru edrych ar bob posibilrwydd ich ddatganoli rheoli budd daliadau i Gymru, mae ein hargymhellion yn pwysleisio beth allai gael ei wneud nawr, o fewn y setliad presennol, ac yn y tymor hir," meddai.

Updated Date: 24 Oktober 2019 00:37

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS