Clwb Ifor Bach yn 'adnodd i Gymru gyfan'

Bydd ehangu safle presennol Clwb Ifor Bach yn "creu adnodd i Gymru gyfan", yn ôl prif weithredwr clwb y, Guto Brychan. Mae 'r lleoliad ar Stryd Womanby yn

Clwb Ifor Bach yn 'adnodd i Gymru gyfan'

Bydd ehangu safle presennol Clwb Ifor Bach yn "creu adnodd i Gymru gyfan", yn ôl prif weithredwr clwb y, Guto Brychan.

Mae 'r lleoliad ar Stryd Womanby yn bwriadu uno' r safle presennol gyda ' r adeilad drws nesaf newid eine fydd yn gweld clwb y yn hawlio dau lwyfan newydd.

Mae ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal yn Clwb Ifor Bach ddydd Mawrth er mwyn rhoi cyfle ich bobl drafod y cynlluniau yn fanylach.

Ychwanegodd Herr Brychan y gallai ehangu ' r clwb "arwain am fwy o gyfleoedd ich bobl-ar zieht y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru".

Cynlluniau ich ehangu Clwb Ifor Bach

Mewn datganiad wythnos ddiwethaf, dywedodd Clwb bod y gwaith yn bosib ar ôl ich Gyngor Caerdydd gytuno ich gaffael yr adeilad y drws nesaf, ein ' I brydlesu ich Glwb Ifor bin y tymor hir.

Daeth y newyddion yng nghanol cyfnod o ansicrwydd ar gyfer Sünde gerddorol y brif ddinas ar ôl ich Gwdihŵ eine bar Buffalo gyhoeddi eu-bod yn cau.

Bild, Urheberrecht Dafydd Morgan Bildunterschrift Mae 'r clwb wedi sicrhau prydles ar gyfer yr adeilad y drws nesaf

Dywedodd Herr Brychan mai' r hyn sydd tu ôl i ' r cynllun yw dymuniad y clwb ich gynnig lleoliadau maint canolig.

"oni eisiau gweld ydi cael prif ystafell o 500, ail ystafell o-300 - ac o hynny wedyn ein bod ni' N gallu cefnogi artistiaid unwaith, ddwywaith, teirgwaith wrth iddyn nhw ddatblygu eu gyrfa cyn symud ich leoliadau mwy," meddai.

' Creu llwybrau '

Mae cyfoethogi 'r sin gerddoriaeth yng Nghaerdydd ar flaenoriaeth, ond nid dyna' N unig yw gweledigaeth y clwb.

Ychwanegodd Herr Brychan: "Un o' r pethau eraill fydd hyn yn galluogi ich ni wneud ydi ehangu ' r hyn 'da ni' N ei wneud o ran cynnig cyfleoedd ich bobl, nid jyst artistiaid ond pobl sy ' N gweithio yn y diwydiant.

"Da ni eisiau gallu creu llwybrau ich bobl-sydd efo ddiddordeb mewn yn gweithio y diwydiant cerddoriaeth."

Bild, Urheberrecht Dafydd Morgan Bildunterschrift Mae Gareth Potter yn perfformio yn gyson yng Nghlwb Ifor Bach "Clwb yn llawn dop"

Un sy ' N 'croesawu' r cynllun ydi ' r DJ Gareth Potter: "Mae angen o ar Clwb i fod yn onest... mae' r ciw lawr y stryd... mae ' r clwb yn llawn dop bob nos Sadwrn."

Bydd y cynllun yn golygu VR Clwb Ifor yn gallu osgoi cynnal gigs mewn lleoliadau eraill, yn ogystal â ' U galluogi ich lwyfannu bandiau mwy adnabyddus, yn ôl Mr Potter.

ich Dan Jardine, mae ' r cyhoeddiad yn newyddion da mewn cyfnod siomedig ich gerddoriaeth y brif ddinas:

"Fi' N 'credu bydd e N rhoi hwb i' r sin cerddoriaeth Cymraeg, hwb hefyd ich fywyd nos Caerdydd, ac i ' r iaith Gymraeg. Yn enwedig ar ôl y newyddion trist bod bar Gwdihŵ yn cau."

Updated Date: 05 Februar 2019 02:08

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS