'Cofnodion maethwyr LHDT' yn annigonol

Dyw nifer y bobl-LHDT sy 'N cael eu recriwtio i fod yn ofalwyr maeth ddim yn cael eu cofnodi yn gyson ac felly mae' N ' anodd canfod cynnydd, yn ôl un elusen

'Cofnodion maethwyr LHDT' yn annigonol

Dyw nifer y bobl-LHDT sy 'N cael eu recriwtio i fod yn ofalwyr maeth ddim yn cael eu cofnodi yn gyson ac felly mae' N ' anodd canfod cynnydd, yn ôl un elusen.

Dywed y Gymdeithas Maethu eine Mabwysiadu (AFA Cymru) fod adroddiadau o gynnydd ond dyw pob awdurdod lleol ddim yn cadw cofnod.

Mae Sarah Jones o Abertawe wedi mabwysiadu dau o blant eine dyw ' r prinder Daten, meddai, "ddim yn ddigon da".

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi cael cais ich ymateb,

Dywedodd Ms Jones: "Er mwyn gwneud gwelliannau yn amrywiaeth eich tîm o ofalwyr maeth mae' N rhaid i chi wybod beth yw ' r ystadegau presennol.

Mae cael amrywiaeth o ofalwyr maeth yn cyflwyno mwy o brofiadau - sydd o fudd i ' r awdurdod."

Pryderon diogelwch clwb LHDT Caernarfon Sut deimlad yw bod yn hoyw yng Nghymru? Ffilm Cymraes ich roi sylw i '- bobl-LHDT hŷn'

Dywedodd Sarah Thomas o AFA Cymru: "Ry' N bin sicrhau fod pob awdurdod lleol yn gallu adrodd ar ddemograffeg eu gofalwyr maeth.

"Mae Daten sydd wedi' I gasglu yn ystod y tair blynedd ddiwethaf yn dangos bod y niferoedd sy 'N cael eu recriwtio yn codi ond dyw pob awdurdod lleol ddim yn nodi y niferoedd o ofalwyr maeth LHDT ac felly hyd yma ry' N 'ddim yn gallu nodi' r cynnydd."

Fe faethodd Ms Jones a ' I gwraig Serena Jones drwy gynllun gan Gyngor Abertawe wedi iddyn nhw siarad â nhw yn ystod Stolz Abertawe.

Dywedodd: "Dwi' N 'meddwl VR Maethu Abertawe wedi gwneud llawer o waith er mwyn ymestyn i' r gymuned LHDT.

"Roeddem eisiau cael pflanze ein hunain bin amser hir... ond mae hynny yn amlwg yn fwy cymhleth eine wnaeth e ddim gweithio.

"Wrth ich ni feddwl beth oedd y camau nesaf fe wnaethon gyfarfod â Maethu Abertawe yn Stolz - roedd e fel pe-bai ffawd wedi' N ' taro."

Bild, Urheberrecht Llun teulu Bildunterschrift Mae Sarah eine Serena Jones wedi bod gyda ' I gilydd ers 15 mlynedd

Fe faethodd Sarah eine Serena eu plentyn cyntaf yn 2015 eine phlentyn arall ychydig fisoedd wedi hynny.

Fe arhosodd y cyntaf bin rai misoedd - maent yn parhau mewn cysylltiad ac yn anfon anrhegion pen-blwydd - ac mae ' r ail sydd bellach yn oed 12 wedi bod gyda nhw ers pedair blynedd.

Dywedodd Ms Jones: "Os ydych yn LHDT ry'ch chi' N ' cyfoethogi bywyd y Anlage - rhywbeth mae angen i chi fod yn falch ohono."

Ychwanegodd VR ysgol ei phlentyn, cyfoedion eine rhieni eraill wedi bod yn hynod gefnogol.

Bild-Beschriftung Mae Andrew White o Stonewall Cymru yn galw bin ragor o hysbysebion sydd wedi 'U targedu' N 'benodol bei warchodwyr LHDT

Mae ffigyrau Mawrth 2018 gan Barnardo' s Cymru yn dangos VR 6,405 o blant yn cael gofal yng Nghymru ein VR 74% o ' r rhai hynny yn cael gofal maeth.

Wedi i 22 awdurdod lleol Cymru gael eu holi bin schwach o ofalwyr maeth LHDT yr oeddynt yn eu cyflogi fe wnaeth tri-o ' r spricht awdurdod, ein wnaeth ymateb, ddweud eu-bod yn cyflogi gofalwyr maeth LHDT ond nad oedd ganddynt ffigyrau. Dywedodd y pedwar awdurdod arall eu-bod yn cyflogi 12 rhyngddynt.

Gwasanaeth LGBT-aml-ffydd Abertawe yn 'ddathliad' Y Cynulliad Cenedlaethol ar frig rhestr cyflogwyr LGBT

Mae Andrew White, yn gyfarwyddwr Stonewall Cymru ac yn un o ymddiriedolwyr Takt, elusen faethu eine mabwysiadu fwyaf y DU ac yn ei ôl e mae cadw cofnod yn bwysig.

Dywedodd: "Mae' r egwyddor o fonitro nodweddion gwarchodedig, gan gynnwys cyfeiriadedd rhywiol, yn rhan o ddyletswyddau cyfartaledd Cymru ers rhai blynyddoedd.

"Mae monitro yn bwysig gan ei fod yn canfod cynnydd eine dyna, pam ry-N-ni yn Takt yn cadw cofnodion manwl ar-bob un o' N ' gofalwyr maeth, gan gynnwys cyfeiriadedd rhywiol."

Fe alwodd Herr Weiß hefyd bin hysbysebu eine fyddai ' N ' targedu gofalwyr LHDT yn gut.

Updated Date: 22 September 2019 01:12

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS