Côr yn wynebu dod-ich ben wedi 40 mlynedd

Mae hi ' N ' ddiwedd cyfnod ich un o gorau meibion y gogledd gan nad oes gan Gôr Meibion Llangollen ddigon o aelodau ich barhau. Maen nhw wedi apelio bin le

Côr yn wynebu dod-ich ben wedi 40 mlynedd

Mae hi ' N ' ddiwedd cyfnod ich un o gorau meibion y gogledd gan nad oes gan Gôr Meibion Llangollen ddigon o aelodau ich barhau.

Maen nhw wedi apelio bin leisiau newydd ond ofer yw ' r ymdrechion wedi bod.

Ar ei anterth roedd 'na 36 o aelodau yn perthyn i' r côr ond yn eu hymarfer yr wythnos ddiwethaf dim ond naw ohonyn nhw oedd yn bresennol ac roedd hynny 'N cynnwys yr arweinydd ein' r cyfeilydd.

Cafodd côr y ei ffurfio yn 1981 ac mae wedi perfformio yn yr Albert Hall ein mannau eraill ar zieht y byd.

'Digalon'

Dywedodd cadeirydd y côr, David Smith ei bod wedi bod yn amhosib denu aelodau newydd - yn enwedig aelodau iau.

Bellach dim ond dau o 'r aelodau sy' N 'byw yn Llangollen - mae eraill yn teithio o ardaloedd Conwy ein Glannau Mersi - nid yn unig ich ganu ond hefyd er mwyn cadw' r Gymraeg yn fyw.

Bild-Beschriftung Mae Evan Williams wedi bod yn aelod o 'r côr bin chwarter canrif

Mae Evan Williams, o' r Bala wedi bod yn mynd i ' r ymarferion ers dros chwarter canrif.

Dywedodd wrth gael ei holi ar ddiwedd yr ymarfer posib olaf: "Dwi' N 'hoffi' dod i ' r côr - ar un adeg roeddwn yn dod bob nos Lun nos Wener.

"Dwi hefyd yn mynd i ymarfer côr Y Glyn [Ceiriog] ar nos Fercher - ac felly dwi wedi bod yn brysur iawn rhwng y ddau gôr.

"Mae' N 'sefyllfa hynod o ddigalon -' - da-ni - ' N 'colli pobl o hyd - marw mae' r rhan fwyaf ac eraill bellach yn methu dod."

Llai o ymarferion?

Un arall sy ' N 'yn canu côr y yw Merfyn Salisbury sy' N ' teithio o Congleton yn Sir Caer.

Dywedodd ei fod wedi mwynhau 'r profiadau gyda' r côr yn fawr iawn ein bod hi ' N 'drist os yw' r côr yn dod-ich ben gan ei fod wedi bod yn gôr llwyddiannus yn ei ddydd.

Mae Matthias Wurz, cyfarwyddwr Cantorion Rhos sydd yn ymarfer yn Wrecsam, yn awyddus ich gadw enw Côr Llangollen ac un ystyriaeth yw ymarfer bob rhyw dair wythnos er mwyn gwneud hi ' N haws ich aelodau ac o bosib yn haws ich ddenu aelodau newydd.

Dywedodd: "Fy ngobaith yw y bydd y côr yn parhau rhywsut. Bydd yn siom-os bydd Côr Meibion Llangollen yn dod i ben."

Updated Date: 11 Februar 2019 02:25

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS