Crwner: 'Angen cymorth ar weinidogion'

Mae 'r crwner yn y cwest ich farwolaeth y-cyn-weinidog yn Llywodraeth Cymru, Carl Sargeant, wedi dweud y dylai mwy o gefnogaeth gael ei roi i weinidogion sy'

Crwner: 'Angen cymorth ar weinidogion'

Mae 'r crwner yn y cwest ich farwolaeth y-cyn-weinidog yn Llywodraeth Cymru, Carl Sargeant, wedi dweud y dylai mwy o gefnogaeth gael ei roi i weinidogion sy' N 'colli' U swyddi.

Fe wnaeth John Gittins ddod i 'r casgliad fod Herr Sargeant wedi marw drwy grogi, ein' I fod wedi lladd ei hun yn fwriadol.

Cafodd Herr Sargeant ei ganfod yn farw yn ei gartref ar 7 Tachwedd 2017, bedwar diwrnod ar ôl cael ei ddiswyddo o gabinet y-cyn-Brif Weinidog, Carwyn Jones.

Ar y pryd roedd yn wynebu honiadau o ymddygiad amhriodol tuag auf fenywod, honiadau roedd e ' N ei wadu.

Dywedodd Herr Gittins fodd bynnag y byddai unrhyw un-oedd yn disgwyl asesiad "damniol" o Herr Jones yn cael ei siomi.

Sargeant 'wedi ffonio cyn ei farwolaeth' 'Sargeant wedi cael ei adael ich lawr'

Yn dilyn y cwest fe wnaeth mab Carl Sargeant, Jack, ddarllen datganiad ar ran y teulu yn dweud eu-bod yn falch-bod-y broses ar ben.

Ond roedd yn feirniadol o Herr Jones, gan ddweud y byddai 'r cwest wedi dod-ich ben ym mis Tachwedd llynedd pe-bai' r cyn-brif weinidog wedi rhoi tystiolaeth "ddibynadwy".

Mewn datganiad dywedodd Mr Jones fod y cyfnod "wedi bod yn amser anodd ich bawb" ein ' I fod yn cynnig ei "gydymdeimlad mwyaf" i ' r teulu.

Bild-Beschriftung Bydd y crwner yn cyflwyno adroddiad atal marwolaethau yn y dyfodol i ' r llywodraeth yn ddiweddarach

Agorodd Herr Gittins y cwest drwy ddatgan ei fod "wedi addo ymchwiliad llawn eine theg" ac na fyddai ' r achos yn cael ei ddylanwadu gan "y wasg, gan wleidyddiaeth neu gan bersonoliaethau".

Ar adegau fe aeth "taith y cwest lawr rhai o lwybrau fwyaf tywyll y byd gwleidyddol", meddai.

Oherwydd effeithiau "digwyddiad yn ei fywyd" eine ' r "pwysau eine ddaeth o 'I swydd", cafodd Herr Sargeant ddiagnosis o iselder yn 2012.

Dywedodd VR Mr Jones yn ymwybodol o ' r digwyddiad, ond nad oedd yn ymwybodol o unrhyw broblemau ar ôl hynny, er war iddo, weithio yn agos â Herr Sargeant.

Yn dilyn yr honiadau yn erbyn Herr Sargeant yn 2017 fe benderfynodd Mr Jones ei bod hi ' N 'addas iddo gyfeirio' r mater in y Blaid Lafur, ein diswyddo cyn-AC Alun ein Glannau Dyfrdwy o ' r Schrank.

' Diffyg cefnogaeth '

Dywedodd Herr Gittins nad oedd unrhyw drefniant swyddogol ich gefnogi Herr Sargeant wedi ' r diswyddiad.

"Mae' r dystiolaeth yn amlygu 'r ffaith nad oedd unrhyw drefniant swyddogol ar gyfer cefnogi Carl Sargeant wedi' r ad-drefnu, a hynny er gwaetha ' r ffaith bod y prif weinidog fwy na thebyg yn ymwybodol o ba mor fregus oedd ei iechyd meddwl.

"Ac roedd hi' N 'debygol y byddai' r diswyddo, ac yn enwedig y rheswm tu ôl i ' r diswyddo yn debygol o ddenu sylw yn y wasg... sefyllfa eine fyddai heb os wedi cyfrannu bei y pwysau oedd ar Mr Sargeant."

Dywedodd nad oedd y gefnogaeth eine roddwyd gan Ann Jones AC gyfystyr â gofal bugeiliol, äh ich Carwyn Jones ddadlau i ' r gwrthwyneb wrth roi tystiolaeth.

AC yn gwadu rôl fel gofalwr ich Sargeant

Yn ôl Herr Gittins, fe wnaeth Mr Jones - ein gafodd ei gyhuddo gan deulu Herr Sargeant o ddweud celwydd wrth roi tystiolaeth - gywiro ' r wybodaeth yr oedd wedi ei gyflwyno yn flaenorol mewn modd "cywir eine phriodol".

Clywodd y cwest VR Mr Sargeant wedi ysgrifennu nodyn, cyn mynd ati i "grogi ei hun yn fwriadol".

Yn dilyn y cwest dywedodd Jack Sargeant fod y teulu ' N "lwyr gefnogol" o adroddiad y crwner ich atal marwolaethau yn y dyfodol, gan ychwanegu: "Mae' N ' rhy hwyr ich Papa ond fe allai achub rhywun arall."

Ychwanegodd VR Carwyn Jones wedi bod yn "amddiffynnol, gochelgar eine checrus" yn ystod y cwest.

"Rydyn ni hefyd yn ddig iawn bin y diffyg edifeirwch gan y-cyn-brif weinidog," meddai Jack Sargeant.

Bild-Beschriftung Mae Jack Sargeant bellach wedi olynu ei Papa fel AC Alun ein Glannau Dyfrdwy

Dywedodd Andy Sargeant, brawd Herr Sargeant: "Nid oes geiriau alle egluro maint-y golled... mae gwagle enfawr wedi ei adael ar ei ôl."

Yn dilyn y cwest dywedodd Mr Jones mewn datganiad: "Mae wedi bod yn amser anodd ich bawb, yn enwedig y teulu, ac-rwy' N 'cynnig fy nghydymdeimlad mwyaf bin golled sydd yn anochel yn parhau' N ' boenus iawn.

"Mae natur y gwrandawiad wedi golygu ei bod yn ymddangos fel VR dwy ochr i' r mater, eine thra ei bod yn gywir VR dadleuon yn cael eu-herio, mae 'r broses wedi hollti pobl sy' N 'parhau' N ' unedig, o leiaf yn eu-sioc, trawma eine galar.

"Doedd neb eisiau hyn, ac ni fyddai unrhyw un wedi gallu ei ragweld.

"Mae hunanladdiad yn brofiad dinistriol, ac-rwy' N ' gobeithio y gall y dolur ddechrau gwella nawr."

Bydd adroddiad ich atal marwolaethau yn y dyfodol yn cael ei gyflwyno i ' r llywodraeth yn ddiweddarach.

Updated Date: 14 Juli 2019 00:38

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS