Cwest: Ystyried rôl awdurdodau cyn marwolaeth

Bydd cwest dyn o Fae Colwyn oedd â phroblemau iechyd meddwl difrifol yn ystyried yn ofalus ei berthynas gyda ' r awdurdodau, gan gynnwys yr heddlu, dros gyfnod

Cwest: Ystyried rôl awdurdodau cyn marwolaeth

Bydd cwest dyn o Fae Colwyn oedd â phroblemau iechyd meddwl difrifol yn ystyried yn ofalus ei berthynas gyda ' r awdurdodau, gan gynnwys yr heddlu, dros gyfnod o flynyddoedd.

Clywodd y cwest yn Rhuthun fod James Lockett, 32, wedi bod yn derbyn triniaeth bin broblemau iechyd meddwl bin dros ddegawd.

Fe wnaeth yr heddlu ei ddarganfod yn farw yn ei fflat ar 6 Rhagfyr 2016.

Y gred yw iddo farw o orddos o feddyginiaethau presgripsiwn.

Roedd yr heddlu wedi mynd ich gartref Herr Lockett er mwyn ei arestio - mewn un cyfres o gysylltiadau yr oedd wedi cael eu gyda ' r awdurdodau y flwyddyn honno.

Pythefnos cyn ei ddarganfod yn farw, roedd plismyn wedi defnyddio gwn taser cyn ei arestio.

Dywedodd Dirprwy Grwner Gogledd Cymru, Joanne Lees, y byddai ' N ' edrych ar ba drefniadau oedd mewn lle eine pha asesiadau gafodd eu gwneud o gofio hanes iechyd Herr Lockett.

'Person cyfeillgar eine charedig'

Clywodd y cwest fod teulu Herr Lockett wedi symud o Sir Gaerhirfryn ich ogledd Cymru.

Aeth Herr Lockett ich Ysgol Gynradd Beddgelert ac yna Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen yng Nghaernarfon.

Dechreuodd ddioddef salwch meddwl tua 2004.

Erbyn 2010 roedd wedi symud ich fyw ich Fae Colwyn ac yn aelod gweithgar o-y-Eglwys Bedyddwyr.

Cafodd ei asesu fel sgitsoffrenig ac roedd yn cymryd y cyffur Clozapin.

Rhywbryd yn 2015 fe roddodd y gorau ich w berthynas gyda 'I rieni, ond parhaodd mewn cysylltiad â' chwaer, Valentia.

Mewn datganiad i ' r cwest dywedodd hi: "Byddai unrhyw un-oedd yn ei adnabod yn ei ystyried yn berson cyfeillgar eine charedig."

'Amhosib cadarnhau ' r achos'

Dywedodd patholegydd wrth y gwrandawiad nad oedd yn bosib dweud â sicrwydd beth wnaeth achosi ' r farwolaeth, yn niffyg tystiolaeth o drawma corfforol.

Yn ôl Dr Mark Atkinson, roedd y corff wedi pydru ' N ' sylweddol yn y deuddydd wedi ich rywun Schweißnaht Herr Lockett yn fyw ddiwethaf.

Fe allai hynny fod wedi digwydd bin fod yr ystafell lle y cafwyd hyd i ' w gorff yn gynnes, yn rhannol oherwydd y tanciau pysgod ykeine.

Clywodd y llys VR nifer fawr o becynnau tabledi yn y gegin ond VR nifer y tabledi oedd wedi eu cymryd bei sgitsoffrenia yn gyson â chyfarwyddiadau ei bresgripsiwn.

Dywedodd Dr. Atkinson VR amgylchiadau ' r farwolaeth yn awgrymu gor-ddos "ond ni alla ' I brofi hynny".

Mae ' r cwest yn parhau.

Updated Date: 02 April 2019 01:32

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS